Saltar al contingut principal

Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat

Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya. Valor
Total indústria Indústries extractives i refinació del petroli Indústries de productes alimentaris Fabricació de begudes i indústria del tabac Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Indústria del paper i de les arts gràfiques Indústries químiques Fabricació de productes farmacèutics Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Metal·lúrgia Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Fabricació de maquinària i equips ncaa Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Reparació i instal·lació de maquinària i equips Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus
2017 138.825.841 5.508.548 24.939.922 2.999.563 4.709.763 902.627 5.563.995 17.557.608 6.254.891 4.926.103 2.432.169 4.131.939 8.321.979 5.128.034 5.173.221 17.707.834 603.262 2.011.133 1.786.258 14.121.146 4.045.846
2016 130.002.368 (b) 4.318.988 (b) 23.411.022 (b) 2.877.247 (b) 4.740.137 (b) 786.954 (b) 5.397.913 (b) 16.830.475 (b) 6.625.503 (b) 4.693.851 (b) 2.328.186 (b) 3.337.644 (b) 7.222.659 (b) 4.967.491 (b) 4.834.013 (b) 16.219.316 (b) 516.881 (b) 2.038.033 (b) 1.729.844 (b) 13.095.883 (b) 4.030.329 (b)
2015 131.628.160 5.457.434 23.027.877 2.944.552 4.714.826 834.379 5.252.691 17.305.777 6.509.645 5.016.330 2.076.418 3.627.653 7.097.755 4.583.193 4.524.171 16.438.701 486.987 2.033.207 1.658.044 14.325.705 3.712.813
2014 127.278.483 6.964.957 22.279.179 2.887.632 4.418.613 709.778 5.319.847 16.268.058 6.051.427 4.456.201 2.007.139 3.462.262 6.735.574 4.601.661 4.174.728 15.323.292 478.059 1.937.887 1.428.946 14.456.005 3.317.239
2013 125.999.712 (b) 7.083.556 (b) 21.870.626 (b) 2.848.007 (b) 4.603.446 (b) 674.360 (b) 5.386.953 (b) 16.152.970 (b) 6.078.035 (b) 4.464.048 (b) 1.903.543 (b) 3.502.935 (b) 6.410.430 (b) 4.424.824 (b) 4.179.404 (b) 14.280.041 (b) 481.029 (b) 1.881.976 (b) 1.296.871 (b) 15.308.160 (b) 3.168.499 (b)
2012 126.817.114 8.422.723 21.185.609 2.818.664 4.291.332 860.094 5.282.155 17.065.084 5.944.703 4.302.580 2.027.573 3.993.796 6.685.918 5.219.376 4.048.920 13.324.391 531.403 1.897.521 1.285.875 15.043.009 2.586.386
2011 129.125.534 6.776.869 20.855.668 3.021.792 4.820.650 901.716 5.766.597 17.083.614 6.493.888 4.419.633 2.578.476 4.145.891 7.271.132 5.438.041 4.080.694 12.768.252 554.685 2.016.261 1.329.212 16.067.302 2.735.161
2010 124.983.994 5.582.011 18.838.980 3.388.589 4.559.366 1.008.722 5.764.914 15.833.197 7.351.680 4.364.053 2.836.878 3.882.814 7.772.616 6.537.120 3.952.271 11.875.134 901.741 2.332.259 1.399.507 14.187.066 2.615.075
2009 116.662.011 4.081.982 18.328.746 3.600.956 4.628.573 1.038.092 5.361.309 13.216.376 7.043.622 4.095.441 3.387.967 2.896.269 7.596.563 6.473.178 3.989.889 10.763.831 1.309.607 2.328.645 1.465.036 12.753.957 2.301.970
2008 143.284.672 5.960.310 19.978.289 3.720.323 5.628.084 1.378.929 6.521.210 16.202.893 7.023.680 5.356.947 4.827.449 4.008.727 10.980.590 9.961.359 5.681.394 14.043.659 1.638.768 2.759.650 1.574.583 13.539.351 2.498.478
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya. Valor
Total indústria Indústries extractives i refinació del petroli Indústries de productes alimentaris Fabricació de begudes i indústria del tabac Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Indústria del paper i de les arts gràfiques Indústries químiques Fabricació de productes farmacèutics Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Metal·lúrgia Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Fabricació de maquinària i equips ncaa Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Reparació i instal·lació de maquinària i equips Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus
2017 618.003.012 42.413.733 101.577.552 18.011.238 14.885.023 6.898.469 19.027.652 40.134.892 13.541.039 20.582.276 18.287.699 31.635.909 34.977.066 21.899.166 20.399.830 72.427.315 14.870.806 9.573.615 8.464.991 88.248.342 20.146.398
2016 571.944.419 (b) 34.231.398 (b) 95.075.719 (b) 17.310.296 (b) 14.705.566 (b) 6.155.365 (b) 18.059.295 (b) 37.132.230 (b) 13.728.349 (b) 19.248.308 (b) 16.939.455 (b) 26.607.566 (b) 31.116.571 (b) 20.660.701 (b) 18.538.148 (b) 69.351.166 (b) 13.901.736 (b) 9.035.815 (b) 7.711.564 (b) 83.241.993 (b) 19.193.178 (b)
2015 582.357.233 39.886.105 92.562.645 17.083.146 14.870.775 6.050.785 18.351.509 38.653.228 13.679.772 19.691.403 15.876.230 28.984.901 30.628.638 19.352.476 18.348.451 66.548.735 12.677.339 8.739.543 8.396.105 93.854.594 18.120.853
2014 571.921.638 51.843.390 89.451.176 16.593.274 14.067.818 5.402.313 17.698.829 38.174.260 13.728.321 18.418.010 14.946.948 29.637.126 28.807.654 17.639.717 18.208.913 57.492.924 11.366.577 8.546.502 7.334.008 95.139.360 17.424.516
2013 562.350.692 (b) 56.211.139 (b) 87.171.918 (b) 17.099.413 (b) 13.977.552 (b) 5.117.670 (b) 18.340.645 (b) 38.049.163 (b) 14.178.216 (b) 18.229.918 (b) 14.566.407 (b) 28.004.653 (b) 27.653.502 (b) 17.166.146 (b) 17.477.853 (b) 52.149.606 (b) 10.918.949 (b) 8.228.338 (b) 6.351.268 (b) 93.795.191 (b) 17.663.143 (b)
2012 570.984.367 62.285.864 85.975.051 16.883.747 13.255.716 5.368.144 18.307.841 39.471.371 13.961.867 17.819.129 15.675.062 29.287.071 28.546.619 19.123.590 17.631.133 48.245.358 10.663.316 8.520.448 6.269.711 98.706.005 14.987.319
2011 575.046.779 53.420.341 85.191.180 16.665.425 14.842.776 6.224.078 20.007.880 38.382.485 14.318.153 19.106.370 19.105.078 31.945.994 31.984.104 20.659.558 17.696.220 53.264.719 11.016.690 9.417.424 6.726.148 89.899.456 15.172.701
2010 520.864.496 39.556.959 78.140.158 16.440.816 14.938.461 6.578.127 19.656.353 35.259.726 14.894.988 18.002.241 20.630.466 29.494.327 32.433.767 23.373.653 16.760.497 51.088.112 12.611.774 10.562.307 6.831.961 58.955.101 14.654.700
2009 496.295.804 32.062.686 76.066.339 16.376.748 14.790.693 6.960.865 18.868.172 29.481.347 15.213.181 16.456.571 23.734.187 22.667.054 31.925.940 22.560.066 17.514.049 45.984.203 12.968.901 10.564.379 6.586.604 63.470.212 12.043.611
2008 628.903.124 50.136.502 82.965.931 18.306.600 17.960.517 9.776.254 22.041.456 37.280.323 15.304.288 21.364.945 33.190.577 36.885.573 46.190.044 32.099.476 24.306.591 58.084.329 15.014.535 13.819.042 7.184.831 73.685.150 13.306.159
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector industrial.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Darrera actualització: 20 de novembre de 2019.

Estadística EIE

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial ( anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació estructural dels sectors industrials. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat mitjançant un conveni. La seva finalitat fonamental és proporcionar informació de les principals característiques estructurals de les empreses industrials (producció, vendes, exportació, consums intermedis, inversió, etc).

La unitat bàsica de la investigació és l'empresa definida com a unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis, i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos corrents de què disposa. L'empresa és la unitat que informa (proporciona les dades sol·licitades a l'enquesta) i també és una unitat d'observació (les dades demanades al qüestionari es refereixen a l'empresa).

La població objecte d'estudi de l'Enquesta industrial d'empreses és el conjunt d'empreses, l'activitat principal de les quals figura inclosa en les seccions B a E de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009): indústries extractives, subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat i subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. S'entén per activitat principal de l'empresa aquella que genera el major valor afegit. Si no es disposa d'aquesta dada, es considera activitat principal la que generi un valor més alt de producció o, si tampoc se'n disposa, la que dóna ocupació a un major nombre de persones. Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre les 20 agrupacions d'activitat econòmica i la CCAE-2009
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Indústries extractives i refinació del petroli05–09, 19
Indústries de productes alimentaris 10
Fabricació de begudes i indústria del tabac 11–12
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir13–15
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria16
Indústria del paper i de les arts gràfiques17–18
Indústries químiques20
Fabricació de productes farmacèutics21
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques22
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics23
Metal·lúrgia24
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips25
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic26–27
Fabricació de maquinària i equips ncaa28
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs29
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor30
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses31–32
Reparació i instal·lació de maquinària i equips33
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas35
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus36–39

El volum de negoci és la suma de les vendes de productes, les vendes de mercaderies i lesprestacions de serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa, menys els descomptes, les bonificacions sobre les vendes i l'IVA o els altres impostos directament relacionats.

La reforma de l'Enquesta industrial d'empreses duta a terme a partir dels resultats de l'any 2008, ha provocat un trencament metodològic de la sèrie, que impedeix la comparació interanual tant del total de la industria com de la majoria de sectors i de bona part de les variables.

L'any 2011 l'Enquesta amplia i millora la cobertura del sector energètic (divisió 35 de la CCAE-2009) i l'any 2013, la del sector de gestió de residus (divisió 38 de la CCAE-2009).

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals.

La manca d'homogeneïtat en aquests casos fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.