Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Catalunya. Índex (mitjana anual)
Índex general (IPI) Energia Productes industrials béns de consum consum durador consum no durador béns d'equipament estr.metàl·liques i material transport maquinària i altres béns intermedis minerals no metàl·lics ni energètics i química altres béns intermedis
2018 107,7 99,7 108,9 109,3 124,3 108,6 112,3 108,6 117,3 106,4 103,7 107,9
2017 106,9 106,6 106,9 107,4 117,8 106,9 106,1 103,6 109,4 107,0 107,3 106,9
2016 103,1 101,7 103,3 103,7 98,6 104,0 103,5 102,6 104,8 102,6 102,2 102,9
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 97,5 98,1 97,4 97,9 103,2 97,7 98,2 99,9 96,2 96,4 96,5 96,3
2013 95,9 102,6 94,9 97,1 107,0 96,7 95,3 95,3 95,4 92,1 90,9 92,8
2012 95,0 97,8 94,5 97,4 130,5 96,0 93,2 93,4 93,0 92,3 90,7 93,0
2011 99,6 95,3 100,3 101,9 152,7 99,6 100,4 103,2 97,2 98,6 100,0 97,9
2010 100,7 99,5 100,9 104,5 181,4 101,2 95,3 102,1 87,7 100,3 110,4 99,1
2009 96,3 88,7 97,3 100,7 188,2 96,8 91,4 97,4 84,7 97,3 111,6 94,1
2008 114,3 93,4 116,9 109,8 313,0 100,1 124,0 138,5 107,3 120,8 132,5 119,1
2007 124,6 92,3 128,7 113,7 366,5 101,6 139,5 154,3 122,4 139,4 150,6 136,2
2006 122,2 95,4 125,6 110,3 341,0 99,3 134,1 151,6 113,9 138,0 143,6 135,5
2005 116,4 90,8 .. 106,3 297,4 97,3 120,6 .. .. 134,5 .. ..
2004 118,9 94,9 .. 106,1 301,6 96,9 123,2 .. .. 139,3 .. ..
2003 117,3 85,4 .. 107,4 318,0 97,6 122,6 .. .. 136,6 .. ..
2002 117,2 83,0 .. 108,5 341,2 98,0 128,3 .. .. 132,9 .. ..
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Espanya. Índex (mitjana anual)
Índex general (IPI) Energia Productes industrials (1) béns de consum consum durador consum no durador béns d'equipament béns intermedis
2018 105,2 99,4 106,9 102,0 104,6 101,8 110,3 108,6
2017 104,5 101,1 105,4 102,1 106,6 101,8 107,4 106,8
2016 101,6 99,3 102,2 101,4 101,4 101,4 103,6 101,9
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 96,8 99,3 96,3 98,7 97,1 98,9 93,2 96,2
2013 95,4 100,9 94,1 96,8 98,7 96,7 91,9 93,2
2012 97,1 103,7 95,5 99,0 112,3 97,9 90,8 95,7
2011 103,7 102,7 103,9 104,0 130,0 101,8 102,0 105,1
2010 105,7 105,7 105,8 106,1 146,8 102,8 101,9 108,1
2009 104,8 103,1 105,1 105,2 158,6 100,9 105,4 105,2
2008 125,1 112,8 127,3 115,4 221,3 106,7 136,0 133,8
2007 134,7 111,0 138,9 120,9 264,9 109,1 148,9 150,3
2006 131,5 110,1 135,3 118,2 256,2 106,9 141,9 148,0
2005 126,8 109,0 .. 115,8 236,5 106,0 131,8 142,8
2004 126,6 105,7 .. 115,8 240,4 105,6 133,3 143,2
2003 124,2 99,6 .. 115,8 242,3 105,6 130,5 140,6
2002 122,4 96,9 .. 115,2 244,7 104,7 130,2 137,3
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2019. Sèries revisades el 8 de maig de 2019.

Dades mensuals Estadística IPI

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

L'índex de producció de productes industrials inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials. L’índex de producció de productes industrials no considera les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

La informació de l'IPI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.