Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei

Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Aeronaus 361.332 5,5
Vol regular 320.024 6,1
Vol no regular 17.166 5,4
Altres tipus de trànsit 21.624 -7,3
Mercaderies (tones) 156.230,8 17,6
Vol regular 137.587,4 19,4
Vol no regular 18.615,7 6,0
Altres tipus de trànsit 27,8 37,1
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Aeronaus 2.174.263 6,3
Vol regular 1.712.887 6,8
Vol no regular 165.010 0,8
Altres tipus de trànsit 296.366 6,9
Mercaderies (tones) 918.471,7 15,4
Vol regular 732.691,1 13,8
Vol no regular 184.618,1 21,6
Altres tipus de trànsit 1.162,5 298,3
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.

El moviment d'aeronaus pels aeroports catalans l'any 2017 ha estat de 361.332, xifra que suposa un increment interanual del 5,5% respecte a l'any anterior. Pel que fa a les mercaderies, amb 156.230,8 tones transportades, van augmentar un 17,6% anual. A Espanya es van registrar augments tant en el nombre d'aeronaus (6,3%) com en el de tones de mercaderies (15,4%), si es compara amb el 2016.

Data de publicació: 15 de gener del 2018. Sèries revisades el 30 de gener del 2018.

Nota metodològica

El moviment d'aeronaus i mercaderies mesura tots els vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El moviment de mercaderies són les tones transportades en vols. Representa la càrrega de les mercaderies que paguen en un vol determinat i que es comptabilitza un sol cop a les classificacions nacional i internacional de mercaderies.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment d'aeronaus i mercaderies en els aeroports de Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: