Saltar al contingut principal

Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus

Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus Catalunya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Barcelona
Total mercaderies 65.936,9 0,1
líquides a l'engròs 16.120,7 5,4
sòlides a l'engròs 4.071,4 -4,4
mercaderia general 45.744,8 -1,3
Contenidors en TEUs (milers) (1) 3.324,2 -2,9
Tarragona
Total mercaderies 32.710,9 2,2
líquides a l'engròs 21.144,7 6,6
sòlides a l'engròs 9.754,7 -2,3
mercaderia general 1.811,5 -16,5
Contenidors en TEUs (milers) (1) 48,0 -17,4
Total mercaderies 98.647,8 0,8
Total contenidors en TEUs (milers) (1) 3.372,2 -3,1
Unitats: Milers de tones.
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.
Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus Espanya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Total mercaderies 552.148,0 0,3
líquides a l'engròs 187.139,5 3,6
sòlides a l'engròs 90.975,5 -11,1
mercaderia general 274.033,0 2,5
Total contenidors en TEUs (milers) (1) 17.467,1 1,5
Unitats: Milers de tones.
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 12 de febrer de 2020.

Dades mensuals Estadística PORTS

Nota metodològica

El tràfic de mercaderies en ports inclou les tones de mercaderies carregades, descarregades i transbordades en aquests. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas natural i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.) i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

S'entén per líquids a l'engròs les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades necessitin una manipulació especial pròpia per a aquests productes líquids. Dins del transport de productes líquids, el més important és el de productes petrolífers.

S'entén per sòlids a l'engròs les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades presentin la forma pròpia dels productes sòlids, a banda que la manipulació dels quals necessiti o no unes instal·lacions especials. Inclouen productes com mineral de ferro, carbons, cereals, ciments, etc.

S'entén per mercaderia general les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin embalades o envasades, a diferència dels líquids o sòlids a l'engròs. Inclou principalment les mercaderies en contenidors o d'altres que vagin en qualsevol tipus d'envàs o embalatge.

Com a contenidors s'entén les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades publicades són provisionals.