Saltar al contingut principal

Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus

Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Barcelona
Total mercaderies 66.013,0 9,9
líquides a l'engròs 15.328,5 5,8
sòlides a l'engròs 4.224,7 -5,4
mercaderia general 46.459,8 13,0
Contenidors en TEUs (milers) (1) 3.472,9 17,0
Tarragona
Total mercaderies 31.998,2 -4,8
líquides a l'engròs 19.843,9 -9,9
sòlides a l'engròs 9.988,3 5,1
mercaderia general 2.166,0 4,2
Contenidors en TEUs (milers) (1) 58,1 -7,6
Total mercaderies 98.011,1 4,6
Total contenidors en TEUs (milers) (1) 3.531,0 16,5
Unitats: Milers de tones.
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.
Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus Espanya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Total mercaderies 550.753,1 3,5
líquides a l'engròs 180.905,4 1,5
sòlides a l'engròs 102.359,0 0,9
mercaderia general 267.488,7 6,0
Total contenidors en TEUs (milers) (1) 17.215,0 7,9
Unitats: Milers de tones.
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 13 de febrer de 2019.

Dades mensuals

Nota metodològica

El tràfic de mercaderies en ports inclou les tones de mercaderies carregades, descarregades i transbordades en aquests. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas natural i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.) i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

S'entén per líquids a l'engròs les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades necessitin una manipulació especial pròpia per a aquests productes líquids. Dins del transport de productes líquids, el més important és el de productes petrolífers.

S'entén per sòlids a l'engròs les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades presentin la forma pròpia dels productes sòlids, a banda que la manipulació dels quals necessiti o no unes instal·lacions especials. Inclouen productes com mineral de ferro, carbons, cereals, ciments, etc.

S'entén per mercaderia general les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin embalades o envasades, a diferència dels líquids o sòlids a l'engròs. Inclou principalment les mercaderies en contenidors o d'altres que vagin en qualsevol tipus d'envàs o embalatge.

Com a contenidors s'entén les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades publicades són provisionals.