Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Despesa declarada

Turistes estrangers. Despesa declarada Catalunya. Valor
Despesa total (M€) Despesa mitjana per persona (€) Despesa mitjana diària per persona (€)
2018 20.477,8 1.066,8 185,2
2017 19.224,1 1.005,5 168,7
2016 17.466,8 962,9 162,0
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les taxes de variació de l'any 2016 són taxes enllaçades facilitades per l'INE.
- Des del mes de febrer de 2016 l'Idescat publica amb caràcter anual la informació de despesa declarada dels turistes estrangers que tenen com a destinació principal Catalunya. Abans d'aquesta data la informació disponible fa referència als turistes estrangers que tenen Catalunya com a destinació principal o secundària.
Turistes estrangers. Despesa declarada Espanya. Valor
Despesa total (M€) Despesa mitjana per persona (€) Despesa mitjana diària per persona (€)
2018 89.750,8 1.083,8 146,0
2017 87.003,9 1.062,7 137,0
2016 77.415,5 1.027,9 130,0
Font: INE. Enquesta de despesa turística.

Darrera actualització: 1 de febrer de 2019. Sèries revisades el 7 d'octubre de 2019.

Dades mensuals Estadística TURDEST

Nota metodològica

Despesa del turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és conèixer mensualment la despesa total, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona dels turistes estrangers amb destinació principal a Catalunya.

La despesa declarada inclou les partides de transport, allotjament, restaurants, comestibles, activitats i altres despeses.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Despesa del turisme estranger

Taules disponibles [+]