Saltar al contingut principal

Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge

Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge Catalunya Valor
Arribada de turistes estrangers Motiu Oci/vacances Raons professionals Personal (familiar, salut i compres) Altres Forma d'organitzar el viatge Directa Agència i altres Mitjà de transport Cotxe Autocar Avió Tren Altres Tipus d'allotjament Allotjament hoteler Allotjament no hoteler
2015 19.260,6 15.596,9 2.049,0 848,9 765,9 16.185,5 3.075,2 4.997,6 746,0 12.887,2 269,4 360,4 10.726,4 8.534,2
2014 18.311,8 15.264,4 1.670,8 611,5 765,0 15.021,7 3.290,1 4.779,2 785,4 12.154,7 248,9 343,7 10.379,6 7.932,2
2013 16.638,4 13.795,0 1.670,4 546,8 626,2 13.555,9 3.082,5 4.448,1 716,6 11.108,0 54,1 311,6 10.298,9 6.339,5
2012 15.533,6 12.853,4 1.440,7 626,9 612,5 12.546,4 2.973,5 3.969,2 648,8 10.527,1 73,0 315,6 10.052,0 5.481,5
2011 14.969,4 11.901,3 1.397,9 897,5 772,7 12.349,6 2.619,9 4.482,8 716,1 9.328,6 72,1 369,9 9.968,9 5.000,5
2010 14.206,6 11.138,3 1.448,3 920,0 699,9 11.183,8 3.022,8 4.612,3 877,7 8.280,1 109,9 326,7 9.037,3 5.169,2
2009 13.597,0 10.665,7 1.194,7 946,5 790,0 10.776,7 2.820,3 4.570,0 947,9 7.663,2 87,3 328,6 7.797,8 5.799,2
2008 15.026,9 11.925,3 1.493,4 836,7 771,5 11.903,4 3.123,6 4.820,5 1.127,3 8.623,3 91,4 364,4 8.295,1 6.731,8
2007 15.892,4 12.603,2 1.677,5 933,6 678,0 12.975,8 2.916,5 5.733,8 979,4 8.739,6 97,0 342,5 8.260,4 7.631,9
2006 15.809,5 12.047,9 1.790,5 1.171,0 800,0 12.652,9 3.156,6 6.110,4 1.266,2 7.892,2 203,1 337,6 7.964,6 7.844,9
2005 14.662,0 10.929,1 1.909,4 1.184,0 639,6 11.424,9 3.237,1 5.938,2 1.082,3 7.211,3 212,4 217,7 6.625,6 8.036,4
2004 13.170,4 9.783,9 1.813,2 984,4 588,9 9.686,7 3.483,7 5.195,2 1.082,9 6.443,3 212,1 236,8 6.321,8 6.848,6
2003 12.393,3 9.466,7 1.600,5 812,6 513,6 8.310,6 4.082,7 5.081,2 1.096,5 5.407,6 104,8 703,2 5.981,0 6.412,4
2002 12.324,2 9.576,0 1.432,5 713,5 602,1 8.522,3 3.801,9 5.339,0 1.646,6 4.591,0 129,1 618,4 5.991,1 6.333,0
2001 10.714,7 8.306,1 1.266,4 605,0 537,2 7.387,7 3.327,0 4.353,7 1.368,5 4.335,7 112,5 544,3 5.617,4 5.097,3
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta Frontur de l'Institut d'Estudis Turístics (IET).
Notes:
- Es consideren els turistes estrangers que tenen com a destinació principal i secundària del seu viatge Catalunya.
- A partir del mes de gener del 2014 l'IET incorpora els creuers i els trens d'alta velocitat en el càlcul de les dades.
- Advertiment: El 24 de març del 2011 es revisen les dades per motiu del viatge publicades el 4 de febrer del 2011. D'acord amb l'IET, l'anterior categoria "Visites a familiars i amics" ha passat a ser "Personal (familiars, salut i compres)" i per tant també ha canviat la categoria "Altres". S'han actualitzat les dades d'ambdues categories del 2001 al 2010.
Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge Espanya Valor
Arribada de turistes estrangers Motiu Oci/vacances Raons professionals Personal (familiar, salut i compres) Altres Forma d'organitzar el viatge Directa Agència i altres Mitjà de transport Cotxe Autocar Avió Tren Altres Tipus d'allotjament Allotjament hoteler Allotjament no hoteler
2015 68.215,2 58.066,7 4.885,1 3.069,3 2.194,2 48.568,4 19.646,8 10.657,8 1.816,1 54.425,3 342,1 973,9 43.069,6 25.145,7
2014 64.938,9 56.191,2 4.313,4 2.538,7 1.895,6 45.582,0 19.357,0 10.155,2 1.797,9 51.822,7 304,2 859,0 41.042,9 23.896,0
2013 60.675,5 52.581,3 4.071,3 2.312,3 1.710,6 42.450,9 18.224,6 9.171,0 1.718,1 48.762,9 115,8 907,6 39.077,8 21.597,7
2012 57.700,7 49.456,8 3.923,4 2.430,7 1.889,8 39.794,9 17.905,8 8.470,2 1.720,4 46.159,4 127,9 1.222,8 37.477,6 20.223,1
2011 56.176,9 47.391,4 4.115,3 2.619,2 2.051,0 38.855,6 17.321,2 8.480,5 1.526,1 44.613,6 140,3 1.416,3 36.152,6 20.024,3
2010 52.677,0 43.525,0 4.375,0 2.906,6 1.870,4 37.117,9 15.559,1 8.749,3 1.755,4 40.558,9 171,9 1.441,5 33.013,6 19.663,4
2009 52.177,6 42.497,3 4.335,6 3.390,3 1.954,5 36.427,4 15.750,3 8.607,7 1.799,7 40.232,7 139,3 1.398,3 31.644,8 20.532,8
2008 57.192,0 46.732,7 5.271,0 3.266,9 1.921,5 39.618,3 17.573,7 9.109,6 2.090,3 44.396,9 143,0 1.452,2 36.036,7 21.155,3
2007 58.665,5 47.751,5 5.275,4 3.717,3 1.921,2 40.359,2 18.306,3 10.730,3 2.008,7 44.324,0 146,3 1.456,3 36.774,6 21.890,9
2006 58.004,5 46.990,0 4.914,8 4.020,6 2.079,0 37.930,1 20.074,4 11.111,4 2.707,3 42.445,3 280,6 1.459,9 35.888,9 22.115,6
2005 55.913,8 43.898,3 5.940,4 4.158,4 1.916,6 35.290,1 20.623,7 10.733,6 2.387,9 40.729,8 290,1 1.772,4 34.670,4 21.243,4
2004 52.429,8 41.377,4 5.285,5 3.777,3 1.989,6 30.136,3 22.293,6 9.634,4 2.462,6 38.523,9 297,8 1.511,2 31.890,8 20.539,0
2003 50.853,8 40.393,5 5.685,7 3.265,2 1.509,4 26.414,9 24.438,9 9.864,2 2.253,8 36.922,9 291,5 1.521,4 28.803,7 22.050,1
2002 50.330,6 40.351,5 4.875,3 3.373,9 1.730,0 26.128,4 24.202,2 10.783,0 3.089,4 34.946,6 286,3 1.225,4 27.520,5 22.810,1
2001 48.565,3 39.555,4 4.483,5 2.675,8 1.850,6 23.806,9 24.758,5 9.127,9 2.610,7 35.331,1 239,4 1.256,2 26.690,5 21.874,9
Unitats: Milers.
Font: Institut d'Estudis Turístics (IET). Enquesta Frontur.
Notes:
- A partir del mes de gener del 2014 l'IET incorpora els creuers i els trens d'alta velocitat en el càlcul de les dades.
- Advertiment: El 24 de març del 2011 es revisen les dades per motiu del viatge publicades el 4 de febrer del 2011. D'acord amb l'IET, l'anterior categoria "Visites a familiars i amics" ha passat a ser "Personal (familiars, salut i compres)" i per tant també ha canviat la categoria "Altres". S'han actualitzat les dades d'ambdues categories del 2001 al 2010.

Darrera actualització: 31 de març de 2016.

Estadística TUREST

Nota metodològica

L'estadística sobre els viatges dels turistes estrangers té com a objectiu quantificar i caracteritzar els fluxos d'entrada de visitants a Catalunya, així com conèixer la despesa turística declarada.

Fins al tercer trimestre de 2015 les dades s'obtenen a partir de l'Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'Institut d'Estudis Turístics (IET). A partir del quart trimestre de 2015 l'INE porta a terme aquesta enquesta Frontur.

A partir de les bases de dades d'accés restringit facilitades per l'IET, l'Idescat amplia els resultats amb una major desagregació de les variables per a Catalunya. Proporciona informació anual dels turistes per país de procedència, segons els viatges per destinació principal i secundària a Catalunya. S'entén per destinació principal, el lloc significatiu visitat en el viatge que s'ha realitzat més pernoctacions. A més, la informació referida als turistes, es classifica en diferents variables: allotjament, motiu del viatge, país de residència i tipus de transport.

Frontur és una enquesta contínua de periodicitat mensual que utilitza un sistema mixt de recollida. Aprofita registres administratius per a tots els transports utilitzats, fa recomptes manuals en els punts fronterers i duu a terme enquestes per mostreig a les entrades i sortides d'Espanya. Aquesta operació estadística genera informació sobre el nombre de viatgers.

S'anomena turista al viatger que pernocta, mentre que els excursionistes són els viatgers que no pernocten. La suma de turistes i excursionistes (inclosos els viatgers de pas) és el total de visitants.

S'entén per pernoctació una nit passada fora de la residència habitual. L'arribada de turistes recull el nombre de persones que fan una o més pernoctacions seguides en el mateix allotjament.

El març del 2009 l'Idescat va aplicar la nova metodologia d'estimació. Les dades dels anys 2006, 2007 i 2008 han estat revisades atès que les dades de Frontur incorporen canvis metodològics. Aquests canvis milloren les estimacions de les dades de viatgers que accedeixen a Espanya per port i per carretera (autobusos). La resta de les vies d'accés (aeroport, tren i carretera vehicles lleugers) no estan afectades pels canvis.

A partir del març del 2011, la taula de motiu del viatge, d'acord, amb l'IET, es desagrega en: oci/vacances, raons professionals, personal (familiar, salut i compres) i altres.

Al gener del 2014 l'IET incorpora a l'estadística de Frontur els viatgers de creuer i amplia la informació dels viatgers de tren. D'aquesta forma s'incrementa la cobertura dels viatgers que venen a Catalunya.

Pel que fa als creuers, els creueristes estrangers en trànsit (és a dir, els que una vegada arriben a port continuen el viatge al creuer) es consideren viatgers internacionals. Pel que fa als trens, s'han redissenyat els fluxos de ferrocarrils amb França, s'ha destacat el pes de l'alta velocitat i s'han suprimit els trajectes que ja no es fan.

Les dades de Catalunya són sempre provisionals. Les dades d'Espanya són definitives, excepte el darrer any.

Taules disponibles [+]