Saltar al contingut principal

Incendis forestals

Incendis forestals Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Incendis (nombre) 545 74,7
Superfície afectada (hectàrees) 5.077,7 3.493,6
Arbrada 2.067 5.226,3
No arbrada 3.011 2.834,8
% sobre la superfície forestal total 0,25 ..
Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció General de Forests.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Incendis forestals Espanya. 2019
Valor Variació (%)
Incendis (nombre) .. ..
Superfície afectada (hectàrees) .. ..
Arbrada .. ..
No arbrada .. ..
% sobre la superfície forestal total .. ..
Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Nota: Les dades de l'any 2018 per a Espanya són provisionals.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 de març de 2020.

Estadística INCEN

Nota metodològica

La informació sobre els incendis forestals correspon al nombre anual d'incendis registrats, d'una banda, i a la superfície total afectada, de l'altra, especificant si aquesta es trobava arbrada o no.

Pel que fa a les causes que els han originat, es poden sintetitzar en cinc categories generals:

  • Accidentals: ferrocarrils, línies elèctriques, maniobres militars, motors.
  • Intencionats.
  • Naturals.
  • Negligències: abocadors, crema agrícola/pastures, fogueres, fumadors, treballs forestals.
  • Desconegudes.