Saltar al contingut principal

Població centenària a 1 de gener. Per sexe

Població centenària a 1 de gener. Per sexe Catalunya. Valor
Total Homes Dones
2017 1.950 350 1.600
2016 1.825 325 1.500
2015 1.850 325 1.525
2014 1.650 280 1.370
2013 1.515 265 1.250
2012 1.425 255 1.170
2011 1.350 245 1.105
2010 1.190 210 980
2009 1.085 185 900
2008 1.015 170 845
2007 920 155 765
2006 865 145 720
2005 810 150 660
2004 765 140 625
2003 775 145 630
2002 675 135 540
2001 585 120 465
2000 495 110 385
1999 480 105 375
1998 455 100 355
1997 435 100 335
1996 420 85 335
1995 370 60 310
1994 340 60 280
1993 330 55 275
1992 290 50 240
1991 305 55 250
1990 290 55 235
1989 250 50 200
1988 225 40 185
1987 210 45 165
1986 180 45 135
1985 185 45 140
1984 165 40 125
1983 145 30 115
1982 130 30 100
1981 140 30 110
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Estimació de la població centenària.
Població centenària a 1 de gener. Per sexe Espanya. Valor
Total Homes Dones
2017 11.192 1.933 9.259
2016 10.735 (b) 1.800 (b) 8.935 (b)
2015 15.479 3.445 12.034
2014 13.605 2.969 10.636
2013 12.086 2.603 9.483
2012 10.763 2.210 8.553
2011 9.289 1.956 7.333
2010 7.826 1.703 6.123
2009 6.896 1.532 5.363
2008 6.366 1.442 4.924
2007 5.735 1.254 4.481
2006 5.385 1.224 4.161
2005 5.065 1.147 3.918
2004 4.837 1.119 3.718
2003 4.721 1.048 3.673
2002 4.269 944 3.324
2001 .. .. ..
2000 .. .. ..
1999 .. .. ..
1998 .. .. ..
1997 .. .. ..
1996 .. .. ..
1995 .. .. ..
1994 .. .. ..
1993 .. .. ..
1992 .. .. ..
1991 .. .. ..
1990 .. .. ..
1989 .. .. ..
1988 .. .. ..
1987 .. .. ..
1986 .. .. ..
1985 .. .. ..
1984 .. .. ..
1983 .. .. ..
1982 .. .. ..
1981 .. .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Xifres de població.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 4 de març de 2019.

Estadística EPCENT

Nota metodològica

La població centenària es calcula a partir de les dades de les defuncions dels anys recents i les ràtios de supervivència. La població centenària de cada edat es calcula a partir de la proporció del nombre de persones d’una generació encara vives respecte al nombre de persones d’aquesta generació que han mort en els últims anys.

La disponibilitat de noves dades de defuncions permet, cada any, calcular retrospectivament la població centenària dels anys anteriors i obtenir una estimació més precisa. Per aquesta raó, cada any es publica l'Estimació de la població centenària i s’actualitzen les dels anys anteriors. Les dades esdevenen definitives anys després, quan totes les persones centenàries d’una generació han mort.

La taxa per milió d’habitants és el nombre de persones centenàries per cada milió d’habitants.