Saltar al contingut principal

Innovació tecnològica. Empreses i despesa

Innovació tecnològica. Empreses i despesa Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Empreses amb seu a Catalunya
Empreses amb innovació tecnològica 3.408 -6,2
Despesa total (milers d'euros) 3.209.731 -1,6
Intensitat d'innovació (%) 2,12 z
Empreses amb establiment a Catalunya
Empreses amb innovació tecnològica 3.602 -5,2
Despesa a Catalunya (milers d'euros) 3.367.177 1,3
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Intensitat d'innovació és la despesa en innovació respecte el volum de negoci total de les empreses innovadores.
(z) Dada no procedent.
Innovació tecnològica. Empreses i despesa Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Empreses amb innovació tecnològica 15.648 -0,6
Despesa total (milers d'euros) 13.857.481 1,3
Intesitat d'innovació (%) 1,87 z
Font: INE. Enquesta sobre innovació a les empreses.
Nota: Intensitat d'innovació és la despesa en innovació respecte el volum de negoci total de les empreses innovadores.
(z) Dada no procedent.

Data de publicació: 23 de juliol del 2018.

Estadística IN

Nota metodològica

La intensitat de la innovació mesura la relació entre la despesa en activitats innovadores respecte la producció empresarial. Es calcula com el percentatge de despesa en innovació tecnològica respecte el total del volum de negoci en l’any de referència.