Saltar al contingut principal

Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat

Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2019
Valor (milers) Percentatge (%)
De 20 a 34 anys 95,4 7,7
Homes 52,4 8,5
Dones 43,0 7,0
De 35 a 64 anys 356,6 10,8
Homes 204,0 12,5
Dones 152,6 9,2
De 65 a 79 anys 193,3 19,8
Homes 57,1 12,8
Dones 136,2 25,8
De 80 anys i més 140,7 34,3
Homes 30,1 19,1
Dones 110,6 43,8
Total 786,0 13,3
Homes 343,6 12,0
Dones 442,4 14,4
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta contínua de llars de l'INE.
Nota: Percentatge respecte al total de persones de cada grup d'edat.
Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2019
Valor (milers) Percentatge (%)
De 20 a 34 anys 538,0 7,1
Homes 311,2 8,2
Dones 226,7 6,0
De 35 a 64 anys 2.199,9 10,5
Homes 1.313,9 12,7
Dones 886,1 8,5
De 65 a 79 anys 1.175,7 19,1
Homes 376,3 13,2
Dones 799,3 24,2
De 80 anys i més 851,9 32,7
Homes 191,1 19,2
Dones 660,9 41,1
Total 4.765,5 12,8
Homes 2.192,5 12,2
Dones 2.573,0 13,4
Font: INE. Enquesta contínua de llars.
Nota: Percentatge respecte al total de persones de cada grup d'edat.

Darrera actualització: 8 de maig de 2020.

Estadística ECLL

Nota metodològica

L'Enquesta contínua de llars és una estadística contínua que ofereix informació anualment sobre les característiques demogràfiques bàsiques de la població, de les llars i dels habitatges.

Els objectius de l'Enquesta són, d'una banda, obtenir una estadística anual amb les variables bàsiques de la població, les llars i els habitatges, semblantment al Cens de població i habitatges, però amb informació més agregada. D'altra banda, facilitar l'elaboració d'enquestes a les llars que es puguin adreçar a submostres de l'Enquesta contínua de llars.

L'Enquesta contínua de llars és una operació per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE. L'Idescat difon els resultats de la mostra acumulada de dos anys, a 1 de gener, per Catalunya i províncies.

La tipologia de llars utilitzada es basa en la noció de nuclis familiars, que és una idea restringida de família, ja que la limita als vincles de parentiu més estrets. Hi ha quatre tipus de nuclis familiars:

  • parella sense fills
  • parella amb un fill o més
  • pare amb un fill o més
  • mare amb un fill o més

Les mares o els pares que viuen sols amb els seus fills també es denominen famílies monoparentals.

Com que es tracta de dades mostrals, els resultats s'han arrodonit convenientment. Per això algun total pot no coincidir amb la suma de la desagregació.