Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)

Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) Catalunya. 2022 (p)
Valor % sobre el total Variació (%)
Total 1.263.135 100,0 1,0
Unió Europea 291.357 23,1 2,4
Resta d'Europa 105.021 8,3 1,9
Àfrica 323.019 25,6 -0,6
Amèrica del Nord i Central 111.499 8,8 1,4
Amèrica del Sud 246.600 19,5 2,2
Àsia i Oceania 185.444 14,7 -0,5
Apàtrides 195 0,0 11,4
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Nota: A partir de 2021, les dades de la Unió Europea no contenen les del Regne Unit.
(p) Dada provisional.
Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) Espanya. 2022 (p)
Valor % sobre el total Variació (%)
Total 5.512.558 100,0 1,3
Unió Europea 1.605.384 29,1 0,8
Resta d'Europa 583.922 10,6 2,1
Àfrica 1.213.094 22,0 1,2
Amèrica del Nord i Central 442.807 8,0 1,4
Amèrica del Sud 1.168.174 21,2 2,7
Àsia i Oceania 495.556 9,0 -1,0
Apàtrides 3.621 0,1 14,7
Unitats: Persones.
Font: INE. Estadística del Padró continu.
Nota: A partir de 2021, les dades de la Unió Europea no contenen les del Regne Unit.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 21 d'abril de 2022.

Estadística PMH

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any. El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. Les seves dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que dóna fe per a qualsevol efecte administratiu.

El padró és un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. Aquestes dades són: nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat i Document Nacional d'Identitat o, si són estrangers, el document que el substitueixi. El padró és, des de 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu.