Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)

Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) Catalunya Valor
Total Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Apàtrides
2020 (p) 1.259.013 309.066 82.044 323.908 111.003 244.599 188.240 153
2019 1.159.427 294.140 77.320 304.738 96.746 212.922 173.434 127
2018 1.082.099 282.410 73.110 288.581 85.335 192.100 160.481 82
2017 1.041.362 275.288 69.998 283.745 77.401 180.949 153.920 61
2016 1.023.398 274.746 66.286 288.265 70.520 177.262 146.276 43
2015 1.028.069 280.266 62.781 290.844 67.872 185.468 140.805 33
2014 1.089.214 289.723 60.415 306.825 70.233 221.044 140.938 36
2013 1.158.472 306.466 60.223 318.766 73.316 257.045 142.608 48
2012 1.186.779 309.699 57.494 322.673 71.170 282.160 143.541 42
2011 1.185.852 304.597 55.118 319.385 66.746 305.097 134.857 52
2010 1.198.538 309.290 53.883 315.007 65.099 331.360 123.851 48
2009 1.189.279 306.999 52.831 304.976 62.609 344.520 117.295 49
2008 1.103.790 282.043 49.435 278.129 57.427 335.678 101.025 53
2007 972.507 230.705 43.037 253.016 49.655 308.052 87.994 48
2006 913.757 132.850 101.145 248.753 48.458 292.784 89.701 66
2005 798.904 109.606 82.355 224.383 43.027 266.054 73.434 45
2004 642.846 82.527 64.229 184.496 34.845 222.051 54.661 37
2003 543.008 75.915 47.413 165.105 30.349 177.355 46.829 42
2002 382.020 59.253 26.695 133.537 22.530 109.334 30.632 39
2001 257.320 48.986 13.915 99.672 17.314 56.566 20.828 39
2000 181.590 43.353 7.607 76.216 13.108 26.930 14.337 39
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(p) Dada provisional.
Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) Espanya Valor
Total Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Apàtrides
2020 (p) 5.423.198 1.875.571 298.557 1.191.378 429.746 1.121.764 503.380 2.802
2019 5.036.878 1.832.540 285.300 1.122.409 364.792 957.231 472.339 2.267
2018 4.734.691 1.789.686 271.349 1.066.029 314.186 848.164 443.577 1.700
2017 4.572.807 1.777.989 261.381 1.039.973 280.169 790.310 421.753 1.232
2016 4.618.581 1.844.592 256.880 1.048.129 264.628 799.980 403.448 924
2015 4.729.644 1.947.110 246.648 1.043.237 257.001 846.475 388.395 778
2014 5.023.487 2.056.903 242.262 1.076.164 267.748 995.282 384.520 608
2013 5.546.238 2.359.371 248.757 1.103.534 281.646 1.171.137 381.236 557
2012 5.736.258 2.443.617 245.533 1.102.329 274.866 1.298.189 371.156 568
2011 5.751.487 2.395.358 235.920 1.084.793 262.278 1.426.380 346.214 544
2010 5.747.734 2.350.172 228.799 1.059.369 255.473 1.533.207 320.181 533
2009 5.648.671 2.273.226 223.665 1.009.169 246.519 1.596.394 299.168 530
2008 5.268.762 2.102.654 211.771 909.757 221.850 1.563.040 259.133 557
2007 4.519.554 1.708.517 187.210 806.795 185.553 1.408.785 222.114 580
2006 4.144.166 918.886 690.970 785.279 178.115 1.349.962 220.281 673
2005 3.730.610 774.953 577.300 713.974 171.604 1.302.889 189.169 721
2004 3.034.326 589.155 459.196 579.372 144.364 1.118.055 143.603 581
2003 2.664.168 587.686 349.652 522.682 136.377 937.150 129.990 631
2002 1.977.946 489.814 212.133 423.043 111.354 641.209 99.804 587
2001 1.370.657 417.311 116.819 317.241 89.533 353.355 75.885 508
2000 923.879 375.486 54.884 228.972 70.931 135.904 57.281 413
Unitats: Persones.
Font: INE. Estadística del Padró continu.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 21 d'abril de 2020.

Estadística PMH

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any. El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. Les seves dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que dóna fe per a qualsevol efecte administratiu.

El padró és un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. Aquestes dades són: nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat i Document Nacional d'Identitat o, si són estrangers, el document que el substitueixi. El padró és, des de 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu.