Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Catalunya. Octubre del 2018
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 2.727,7 549,6 3.367,6 3,5 0,3 2,7
Agricultura 9,2 23,4 55,8 3,3 -1,4 -0,5
Indústria 439,2 45,5 484,8 2,4 -4,0 1,8
Construcció 135,6 67,1 202,8 7,5 1,0 5,2
Serveis 2.142,6 413,6 2.623,2 3,4 0,8 2,8
No classificables 1,1 0,0 1,1 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Espanya. Octubre del 2018
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 14.328,6 3.245,7 18.792,7 3,6 1,0 2,8
Agricultura 67,5 265,7 1.112,6 5,5 0,0 0,0
Indústria 2.018,8 234,4 2.254,1 2,5 -1,3 2,0
Construcció 837,2 377,5 1.215,2 8,1 2,0 6,2
Serveis 11.397,5 2.368,1 14.203,1 3,4 1,2 2,9
No classificables 7,6 0,0 7,6 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

En acabar el mes d’octubre del 2018, a Catalunya hi havia 2.727,7 milers d'afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 3,5%. El nombre d'afiliacions de treballadors autònoms (549,6 milers) ha augmentat un 0,3%. Si es considera el total a Catalunya, hi ha hagut 3.367,6 milers d’afiliacions, un 2,7% més que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el nombre més gran d'afiliacions (2.623,2 milers), creix un 2,8%. Amb relació a la resta de sectors, augmenten la construcció (5,2%) i la indústria (1,8%), mentre que l'agricultura mostra un decrement del 0,5%. A Espanya, augmenten respecte a un any enrere tant el nombre d'afiliacions al règim general i de la mineria del carbó (3,6%), com el d'autònoms (1%). El nombre total d’afiliacions creix un 2,8%.

Data de publicació: 14 de novembre del 2018. Propera actualització: 17 de desembre del 2018

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació de les afiliacions fa referència a l'últim dia de cada mes.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: