Matriculació de turismes

Matriculació de turismes Catalunya. Setembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 12.023 -2.982 -19,9 7,8
Total de vehicles 18.244 -2.753 -13,1 9,3
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de turismes Espanya. Setembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 76.247 -15.224 -16,6 10,6
Total de vehicles 108.064 -13.592 -11,2 11,5
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

El nombre de turismes matriculats a Catalunya al mes de setembre del 2018 ha estat de 12.023, un 19,9% menys que el mateix mes de l'any anterior. A Espanya s'han matriculat 76.247 turismes, dada que suposa un decrement interanual del 16,6%. El total de vehicles matriculats disminueix un 13,1% a Catalunya i un 11,2% a Espanya. En canvi, en els primers nou mesos del 2018, la matriculació de turismes ha crescut a Catalunya un 7,8% i a Espanya un 10,6%, respecte al mateix període del 2017.

Data de publicació: 15 d'octubre del 2018. Propera actualització: 15 de novembre del 2018

Nota metodològica

La matriculació de turismes és un indicador de consum tradicional, molt sensible a les expectatives econòmiques de les famílies.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de turismes de la Direcció General de Transit. Inclou els turismes adquirits per les empreses, les administracions públiques i els particulars. S'entén per turisme tot automòbil, diferent de la motocicleta, especialment concebut i construït per al transport de persones, amb capacitat fins a nou persones, inclòs el conductor.

Les dades mensuals són provisionals.

Taules disponibles

  • Matriculació de turismes

Vegeu també