Saltar al contingut principal

Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)

Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) Catalunya. 4t trimestre del 2020
Índex Variació trimestral % Variació interanual %
Total 106,9 12,6 -20,4
Per sector d'activitat
Indústria 102,6 15,2 -16,0
Construcció 123,2 15,0 -19,4
Comerç 116,3 8,3 -17,3
Hostaleria i transport 97,6 10,3 -36,2
Resta de serveis 104,7 13,5 -20,0
Per grandària de l'establiment
Menys de 10 assalariats 108,1 11,2 -21,4
De 10 a 49 assalariats 111,1 14,6 -20,9
De 50 a 199 assalariats 105,9 8,9 -20,2
De 200 a 999 assalariats 98,9 12,5 -20,5
1000 o més assalariats 108,7 23,9 -14,9
Per demarcació cameral
Cambra de Barcelona 101,5 11,5 -23,4
Resta de cambres de Barcelona 104,6 13,4 -19,3
Cambres de Girona 109,1 13,1 -20,7
Cambres de Lleida 127,5 11,6 -14,9
Cambres de Tarragona 111,1 14,7 -17,8
Unitats: Base 2013 I trim. = 100.
Font: Idescat i INE.
Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) Espanya. 4t trimestre del 2020
Índex Variació trimestral % Variació interanual %
Total 105,5 10,5 -19,5
Per sector d'activitat
Indústria 102,8 12,6 -16,8
Construcció 120,0 14,0 -15,7
Comerç 111,8 6,6 -16,8
Hostaleria i transport 94,5 8,4 -32,1
Resta de serveis 102,8 11,3 -19,3
Per grandària de l'establiment
Menys de 10 assalariats 107,1 9,0 -20,3
De 10 a 49 assalariats 107,7 10,5 -19,9
De 50 a 199 assalariats 102,1 9,5 -19,9
De 200 a 999 assalariats 100,6 13,7 -17,3
1000 o més assalariats 97,7 15,5 -17,1
Unitats: Base 2013 I trim. = 100.
Font: INE.

Darrera actualització: 13 d'octubre de 2020.

Estadística ICEH

Nota metodològica

Els Indicadors de confiança empresarial (ICE) es basen en enquestes econòmiques conjunturals de caràcter opinàtic o qualitatiu a establiments. Aquest tipus d'enquestes recull en un moment determinat l'opinió que tenen els empresaris sobre la situació actual i futura de l'activitat del seu negoci.

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) es construeix a partir de la Confiança empresarial (CE). La variable utilitzada en el càlcul de l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) és la marxa del negoci de l'establiment en el trimestre finalitzat (indicador de situació) i per al trimestre entrant (indicador d'expectatives).

Aquesta metodologia s'amplia als Indicadors de confiança empresarial.