Saltar al contingut principal

Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)

Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) Catalunya Índex
Total Per sector d'activitat Indústria Construcció Comerç Hostaleria i transport Resta de serveis Per grandària de l'establiment Menys de 10 assalariats De 10 a 49 assalariats De 50 a 199 assalariats De 200 a 999 assalariats 1000 o més assalariats Per demarcació cameral Cambra de Barcelona Resta de cambres de Barcelona Cambres de Girona Cambres de Lleida Cambres de Tarragona
T1/2021 112,2 111,1 133,0 119,7 97,0 109,6 110,6 114,0 117,3 109,1 102,5 106,4 111,7 114,2 130,6 116,1
T4/2020 106,9 102,6 123,2 116,3 97,6 104,7 108,1 111,1 105,9 98,9 108,7 101,5 104,6 109,1 127,5 111,1
T3/2020 94,9 89,1 107,1 107,4 88,4 92,3 97,3 96,9 97,3 87,8 87,8 91,0 92,2 96,4 114,2 96,9
T2/2020 93,9 91,4 100,0 103,3 93,8 90,2 95,1 96,0 93,7 91,3 87,1 91,4 90,8 95,9 105,3 97,8
T1/2020 134,6 122,8 159,0 140,2 149,1 131,2 137,2 139,7 135,1 123,5 130,0 133,8 127,5 138,8 146,6 137,8
T4/2019 134,3 122,1 152,9 140,6 153,0 130,9 137,6 140,4 132,7 124,4 127,8 132,5 129,5 137,6 149,9 135,2
T3/2019 138,3 127,4 154,9 144,5 158,3 134,2 140,8 144,4 140,5 127,5 124,7 136,0 131,0 144,2 154,4 141,1
T2/2019 137,1 127,3 156,0 142,1 153,0 133,4 140,9 143,2 136,6 125,1 130,1 135,9 130,1 142,1 150,0 139,6
T1/2019 137,4 123,9 158,7 147,2 152,6 133,5 140,7 145,3 138,2 122,5 128,1 136,7 129,4 140,6 150,0 142,6
T4/2018 137,7 128,3 156,1 145,4 150,0 133,6 141,2 143,8 135,8 125,5 137,6 136,2 130,8 143,7 151,2 138,9
T3/2018 140,5 132,5 158,7 148,1 155,3 135,1 144,2 146,3 141,4 128,6 131,3 138,8 132,9 147,3 154,6 142,1
T2/2018 140,0 132,5 156,4 148,1 157,6 133,9 143,6 147,4 142,0 125,7 126,5 137,2 135,3 147,1 152,0 142,5
T1/2018 137,4 132,0 149,6 145,1 148,7 132,4 136,4 145,7 140,8 126,5 127,4 135,4 130,7 144,0 151,4 140,6
T4/2017 140,6 130,4 155,6 151,7 158,6 134,9 143,0 148,4 144,7 123,6 132,1 138,0 136,4 147,3 152,6 142,0
T3/2017 143,8 134,4 157,8 153,0 167,9 137,2 146,1 150,7 145,6 132,4 131,8 141,5 136,6 150,0 163,8 144,6
T2/2017 142,6 133,7 158,1 149,3 166,5 136,4 144,5 148,9 147,4 127,1 135,2 142,0 137,2 145,9 155,7 141,2
T1/2017 138,9 132,1 154,5 149,3 152,2 132,6 140,0 144,8 139,5 130,4 132,1 138,5 135,5 139,7 150,6 136,8
T4/2016 138,5 129,0 146,3 148,8 156,0 133,9 139,4 145,1 140,1 127,3 134,0 137,2 132,7 144,4 150,3 138,8
T3/2016 139,1 131,9 147,1 148,0 159,7 133,2 140,6 145,8 141,1 129,9 124,3 136,9 135,0 144,6 149,7 140,9
T2/2016 138,7 131,3 146,1 146,6 164,3 132,2 137,4 146,2 142,8 127,5 132,4 138,0 136,4 137,8 148,9 137,7
T1/2016 134,8 127,7 147,3 144,9 148,3 129,2 136,8 143,9 131,0 125,9 127,6 133,7 135,5 131,4 145,0 131,1
T4/2015 138,5 130,6 144,9 148,4 160,4 132,6 139,3 145,5 138,8 131,0 126,7 136,3 136,9 138,9 153,1 136,8
T3/2015 138,0 130,4 147,9 147,6 159,3 131,6 137,9 146,1 138,6 130,1 125,8 135,4 135,3 141,1 153,0 136,3
T2/2015 136,3 130,5 144,5 143,5 153,7 130,9 134,9 142,5 137,2 132,1 125,5 134,9 135,0 137,0 144,8 135,0
T1/2015 129,2 124,2 139,2 138,4 136,6 124,6 127,4 135,1 130,7 123,9 122,9 128,2 127,0 127,8 139,3 129,3
T4/2014 126,2 121,3 130,1 135,5 142,5 120,5 125,1 133,1 127,9 120,9 111,5 122,9 125,3 129,8 138,5 126,0
T3/2014 129,1 122,3 127,5 138,2 155,2 123,2 125,7 135,7 133,6 123,2 120,5 128,4 124,8 129,1 141,1 129,5
T2/2014 125,5 122,2 122,0 128,6 140,9 123,2 123,4 129,1 127,2 122,6 127,1 123,8 123,6 125,8 136,9 125,3
T1/2014 118,6 115,7 118,9 127,6 130,6 113,6 115,2 123,1 122,4 114,2 116,3 118,2 116,0 114,0 128,7 121,8
T4/2013 115,5 112,5 107,6 123,2 137,1 110,0 115,5 119,5 118,3 111,0 101,0 114,8 113,1 116,9 121,8 115,7
T3/2013 112,6 112,7 108,6 111,4 140,4 107,3 111,3 116,6 115,8 109,6 98,3 109,8 110,0 115,0 125,7 116,5
T2/2013 105,6 105,8 95,0 107,1 115,4 104,1 105,2 106,9 108,8 102,4 99,2 102,6 107,5 104,9 112,9 108,3
T1/2013 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
T4/2012 105,4 97,9 102,1 108,6 122,4 104,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
T3/2012 106,8 100,9 108,9 109,0 120,2 105,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
T2/2012 107,8 102,8 102,3 107,8 115,3 108,9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Unitats: Base 2013 I trim. = 100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- L’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, i les modificacions posteriors que han limitat la realització d’activitats no essencials, poden dificultar la comparació de les dades del segon trimestre del 2020 amb les de la resta de períodes.
- L'Índex de confiança empresarial per als trimestres del 2012 no està harmonitzat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) Espanya Índex
Total Per sector d'activitat Indústria Construcció Comerç Hostaleria i transport Resta de serveis Per grandària de l'establiment Menys de 10 assalariats De 10 a 49 assalariats De 50 a 199 assalariats De 200 a 999 assalariats 1000 o més assalariats
T1/2021 109,3 110,1 123,7 113,4 94,0 107,5 108,7 109,5 108,7 108,7 104,7
T4/2020 105,5 102,8 120,0 111,8 94,5 102,8 107,1 107,7 102,1 100,6 97,7
T3/2020 95,5 91,3 105,3 104,9 87,2 92,4 98,3 97,5 93,2 88,5 84,6
T2/2020 95,5 94,7 101,1 98,0 91,5 93,8 94,0 95,9 95,6 90,8 94,5
T1/2020 130,6 123,5 142,9 131,3 135,3 128,5 131,8 133,3 127,7 123,8 121,2
T4/2019 131,1 123,5 142,3 134,3 139,1 127,4 134,4 134,5 127,4 121,6 117,9
T3/2019 135,0 127,2 147,8 136,5 143,3 131,7 138,5 139,2 131,1 125,1 119,1
T2/2019 132,9 125,7 146,8 134,3 138,8 130,0 136,5 136,0 129,2 123,6 121,6
T1/2019 132,5 126,2 146,4 134,8 134,9 129,8 134,2 136,9 130,1 123,6 121,5
T4/2018 133,9 127,3 146,3 135,8 139,5 130,9 137,1 137,7 130,9 124,7 120,8
T3/2018 136,2 130,6 147,8 138,0 143,4 132,4 139,4 140,1 133,7 127,1 121,4
T2/2018 135,5 130,8 144,9 137,6 141,3 132,1 137,6 139,7 134,2 126,3 123,5
T1/2018 134,9 129,4 145,8 138,0 139,7 131,1 135,6 139,9 133,0 127,3 125,8
T4/2017 135,4 128,8 143,9 139,2 145,2 130,8 138,0 139,8 133,5 125,9 122,2
T3/2017 136,9 130,6 144,4 140,9 148,2 132,1 141,0 140,2 134,2 127,0 123,0
T2/2017 134,2 129,1 140,7 138,0 141,7 130,2 136,8 137,7 132,2 126,2 121,9
T1/2017 131,8 128,2 136,6 137,0 136,7 127,7 132,2 136,9 130,2 125,0 122,4
T4/2016 131,4 125,6 133,5 138,4 141,0 126,7 133,8 135,8 128,3 123,1 120,4
T3/2016 131,2 126,8 132,2 137,2 140,8 126,5 132,6 135,9 128,9 124,0 121,2
T2/2016 130,5 126,7 128,9 135,3 140,7 126,8 131,7 134,5 129,3 124,3 120,8
T1/2016 129,7 126,3 132,2 135,5 133,7 126,3 129,6 135,7 128,2 124,2 119,6
T4/2015 131,4 127,0 133,5 137,2 139,7 127,1 132,9 135,8 130,6 124,6 119,1
T3/2015 131,2 127,9 134,3 135,2 139,2 126,9 133,0 135,3 130,4 123,6 119,7
T2/2015 128,1 124,6 130,4 130,5 134,1 125,7 128,9 131,5 128,6 122,4 118,7
T1/2015 123,2 121,4 124,3 127,1 127,0 120,3 122,8 126,6 124,4 118,5 117,0
T4/2014 123,2 119,3 122,5 127,0 130,9 120,6 124,2 125,9 123,9 117,6 115,2
T3/2014 123,0 120,6 122,3 127,9 130,9 119,0 123,9 125,6 125,1 116,8 115,7
T2/2014 118,3 116,8 116,0 121,8 124,9 115,6 118,5 120,3 119,6 114,7 115,0
T1/2014 113,9 112,5 112,2 118,9 116,5 111,6 112,4 115,8 115,0 114,2 109,9
T4/2013 113,0 110,9 109,1 117,1 119,2 110,9 114,1 114,5 112,3 110,1 107,4
T3/2013 109,3 109,4 105,9 111,1 115,6 107,0 110,5 110,0 109,2 107,1 101,8
T2/2013 103,6 102,7 102,0 103,3 106,7 103,5 104,6 103,7 103,0 101,7 101,3
T1/2013 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
T4/2012 104,1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
T3/2012 105,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
T2/2012 106,9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Unitats: Base 2013 I trim. = 100.
Font: INE.
Nota: L’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, i les modificacions posteriors que han limitat la realització d’activitats no essencials, poden dificultar la comparació de les dades del segon trimestre del 2020 amb les de la resta de períodes.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de gener de 2021. Propera actualització: 16 d'abril de 2021 Calendari

Estadística ICEH

Nota metodològica

Els Indicadors de confiança empresarial (ICE) es basen en enquestes econòmiques conjunturals de caràcter opinàtic o qualitatiu a establiments. Aquest tipus d'enquestes recull en un moment determinat l'opinió que tenen els empresaris sobre la situació actual i futura de l'activitat del seu negoci.

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) es construeix a partir de la Confiança empresarial (CE). La variable utilitzada en el càlcul de l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) és la marxa del negoci de l'establiment en el trimestre finalitzat (indicador de situació) i per al trimestre entrant (indicador d'expectatives).

Aquesta metodologia s'amplia als Indicadors de confiança empresarial.