Ampliació de capital de societats mercantils

Ampliació de capital de societats mercantils Catalunya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Capital (M€) 156,0 -95,1 -37,9 -29,1
Nombre de societats mercantils 432 10 2,4 -7,8
Font: Registre Mercantil Central.
Ampliació de capital de societats mercantils Espanya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Capital (M€) 2.801,7 201,4 7,7 -39,2
Nombre de societats mercantils 2.372 75 3,3 0,3
Font: Registre Mercantil Central.

Al mes de novembre del 2018, l'ampliació de capital de societats mercantils ha disminuït un 37,9% a Catalunya si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. El nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital ha augmentat un 2,4% interanual. A Espanya, i respecte al mateix mes de l'any anterior, s'observa un increment en l’ampliació de capital social del 7,7, i el nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital puja un 3,3%.

Data de publicació: 4 de desembre del 2018.

Nota metodològica

L'ampliació de capital de societats mercantils és una variable que presenta una elevada variabilitat en les seves dades mensuals, però és un indicador d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona cada mes el Registre Mercantil Central sobre el nombre de societats mercantils que han ampliat capital i sobre el valor d'aquesta ampliació. Aquest valor es calcula segons el valor nominal que consta a l'escriptura d'ampliació.

Es tracta de les dades trameses pels registres mercantils provincials perquè siguin publicades posteriorment en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: