Exportacions. Per àrees geogràfiques i països

Exportacions. Per àrees geogràfiques i països Catalunya. Agost del 2018 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 5.027,2 100,0 130,9 2,7 3,0
Unió Europea (UE-28) 3.016,5 60,0 -39,7 -1,3 2,0
Alemanya 466,0 9,3 -60,6 -11,5 0,5
França 748,2 14,9 27,5 3,8 3,2
Itàlia 370,9 7,4 1,4 0,4 -2,4
Portugal 343,9 6,8 11,3 3,4 6,1
Regne Unit 234,9 4,7 -8,0 -3,3 -2,2
Altres països i territoris d'Europa 380,2 7,6 10,6 2,9 4,0
Suïssa 141,1 2,8 -8,0 -5,3 0,3
Amèrica del Nord 239,3 4,8 44,5 22,9 -5,0
Estats Units d'Amèrica 217,3 4,3 38,4 21,4 -3,9
Amèrica Central i del Sud 403,1 8,0 52,7 15,0 8,7
Resta del món 988,1 19,7 62,8 6,8 6,5
Japó 71,5 1,4 6,4 9,9 -1,4
Xina 112,9 2,2 5,7 5,3 -1,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional
Exportacions. Per àrees geogràfiques i països Espanya. Agost del 2018 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 20.714,8 100,0 1.477,1 7,7 4,2
Unió Europea (UE-28) 12.970,6 62,6 1.074,4 9,0 4,2
Alemanya 2.014,3 9,7 -87,5 -4,2 2,0
França 2.650,7 12,8 158,4 6,4 4,0
Itàlia 1.514,5 7,3 298,8 24,6 3,3
Portugal 1.659,9 8,0 206,8 14,2 7,9
Regne Unit 1.318,3 6,4 173,0 15,1 -0,1
Altres països i territoris d'Europa 1.185,4 5,7 102,9 9,5 4,4
Suïssa 251,0 1,2 4,6 1,9 0,0
Amèrica del Nord 1.136,8 5,5 53,5 4,9 2,8
Estats Units d'Amèrica 979,3 4,7 17,3 1,8 3,7
Amèrica Central i del Sud 1.313,7 6,3 14,6 1,1 2,3
Resta del món 4.108,3 19,8 231,7 6,0 5,2
Japó 218,7 1,1 28,3 14,9 2,8
Xina 514,3 2,5 21,4 4,3 2,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional

Les exportacions catalanes han augmentat un 2,7% interanual a l’agost del 2018. Les vendes a la Unió Europea disminueixen un 1,3% respecte a un any enrere. Amb relació als principals països membres, es destaca el creixement de França (3,8%) i Portugal (3,4%). En sentit contrari, disminueixen Regne Unit (−3,3%) i Alemanya (−11,5%). Pel que fa a les vendes a altres àrees, totes mostren variacions positives: altres països i territoris d’Europa (2,9%); Amèrica del Nord (22,9%), Amèrica Central i del Sud (15%) i la resta del món (6,8%). A Espanya, les exportacions pugen un 7,7% respecte a un any enrere.

Data de publicació: 2 de novembre del 2018. Propera actualització: 4 de desembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

Podeu consultar la correspondència entre les àrees geogràfiques i els països a l'enllaç Codis territorials i d'entitats. Països Eurostat.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: