Exportacions. Per àrees geogràfiques i països

Exportacions. Per àrees geogràfiques i països Catalunya. Desembre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 5.033,4 100,0 -423,0 -7,8 1,1
Unió Europea (UE-28) 3.186,5 63,3 -243,4 -7,1 0,6
Alemanya 479,2 9,5 -111,1 -18,8 -4,1
França 816,5 16,2 -52,9 -6,1 2,4
Itàlia 438,9 8,7 -22,3 -4,8 -1,7
Portugal 362,4 7,2 -10,3 -2,8 4,6
Regne Unit 261,7 5,2 -9,2 -3,4 -2,6
Altres països i territoris d'Europa 373,7 7,4 -37,5 -9,1 -1,8
Suïssa 176,3 3,5 3,0 1,7 2,5
Amèrica del Nord 220,5 4,4 -16,0 -6,8 -3,5
Estats Units d'Amèrica 203,6 4,0 -11,5 -5,3 -3,2
Amèrica Central i del Sud 337,9 6,7 -18,9 -5,3 6,5
Resta del món 914,9 18,2 -107,3 -10,5 3,6
Japó 70,0 1,4 6,8 10,8 0,8
Xina 99,3 2,0 -34,2 -25,6 -3,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Advertiment
(p) Dada provisional
Exportacions. Per àrees geogràfiques i països Espanya. Desembre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 21.166,7 100,0 -804,0 -3,7 2,9
Unió Europea (UE-28) 13.529,9 63,9 -748,8 -5,2 2,6
Alemanya 2.439,8 11,5 13,4 0,6 -0,6
França 3.147,6 14,9 -315,4 -9,1 3,2
Itàlia 1.617,8 7,6 -24,9 -1,5 2,2
Portugal 1.595,4 7,5 -44,0 -2,7 6,3
Regne Unit 1.212,5 5,7 -112,7 -8,5 0,1
Altres països i territoris d'Europa 1.153,0 5,4 -50,5 -4,2 1,2
Suïssa 318,0 1,5 19,9 6,7 7,8
Amèrica del Nord 1.196,4 5,7 -39,8 -3,2 3,7
Estats Units d'Amèrica 985,3 4,7 -124,4 -11,2 2,6
Amèrica Central i del Sud 1.281,9 6,1 17,1 1,4 0,8
Resta del món 4.005,5 18,9 18,1 0,5 4,7
Japó 171,5 0,8 3,0 1,8 3,3
Xina 431,4 2,0 -37,7 -8,0 0,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Advertiment
(p) Dada provisional

Les exportacions catalanes han disminuït un 7,8% interanual al desembre del 2018. Les vendes a la Unió Europea baixen un 7,1% respecte a un any enrere. Amb relació als principals països membres, es destaca el decrement d’Alemanya (−18,8%). Pel que fa a les vendes a altres àrees, disminueixen tant altres països i territoris d’Europa (−9,1%) com Amèrica del Nord (−6,8%), Amèrica Central i del Sud (−5,3%) i la resta del món (−10,5%). A Espanya, les exportacions disminueixen un 3,7% respecte a un any enrere.

Data de publicació: 25 de febrer del 2019. Propera actualització: 22 de març del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

Podeu consultar la correspondència entre les àrees geogràfiques i els països a l'enllaç Codis territorials i d'entitats. Països Eurostat.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: