Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2n trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 12.813,0 -5.558,0 -30,3 -17,4
Nivell tecnològic alt 2.300,8 125,0 5,7 11,2
productes farmacèutics 1.860,5 214,6 13,0 20,0
productes informàtics, electrònics i òptics 419,0 -92,8 -18,1 -14,8
altres 21,3 3,2 18,0 4,0
Nivell tecnològic mitjà alt 5.058,4 -3.554,5 -41,3 -26,7
productes químics 2.328,2 -779,0 -25,1 -16,7
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 2.519,1 -2.695,0 -51,7 -33,0
altres 211,1 -80,6 -27,6 -22,7
Nivell tecnològic mitjà baix 1.605,8 -1.293,0 -44,6 -27,2
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.045,6 -428,1 -29,0 -17,9
productes metàl·lics 324,0 -184,5 -36,3 -18,8
altres 236,2 -680,4 -74,2 -51,2
Nivell tecnològic baix 3.848,0 -835,4 -17,8 -7,2
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 3.578,4 -675,8 -15,9 -5,7
altres 269,7 -159,6 -37,2 -22,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2n trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 48.030,0 -20.456,3 -29,9 -17,4
Nivell tecnològic alt 5.998,8 -1.203,4 -16,7 -9,4
productes farmacèutics 3.499,1 468,3 15,5 14,5
productes informàtics, electrònics i òptics 1.424,8 -209,8 -12,8 -10,5
altres 1.074,9 -1.461,9 -57,6 -43,1
Nivell tecnològic mitjà alt 18.615,7 -10.858,6 -36,8 -22,4
productes químics 5.291,6 -1.695,9 -24,3 -14,5
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 12.518,9 -8.694,5 -41,0 -24,9
altres 805,2 -468,1 -36,8 -23,7
Nivell tecnològic mitjà baix 10.016,0 -5.613,3 -35,9 -20,8
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 6.221,6 -2.564,9 -29,2 -16,4
productes metàl·lics 1.752,2 -620,7 -26,2 -13,8
altres 2.042,3 -2.427,6 -54,3 -34,4
Nivell tecnològic baix 13.399,5 -2.780,9 -17,2 -8,3
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 12.432,3 -2.642,1 -17,5 -8,3
altres 967,2 -138,9 -12,6 -8,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 14 de setembre de 2020. Propera actualització: 30 de novembre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.