Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 3r trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 15.496,7 -1.232,3 -7,4 -14,2
Nivell tecnològic alt 2.070,2 -54,3 -2,6 6,5
Unió Europea 1.115,5 18,3 1,7 8,8
resta del món 954,7 -72,6 -7,1 4,1
Nivell tecnològic mitjà alt 6.685,1 -567,5 -7,8 -21,0
Unió Europea 4.599,4 -197,4 -4,1 -22,2
resta del món 2.085,6 -370,0 -15,1 -18,3
Nivell tecnològic mitjà baix 2.076,9 -497,4 -19,3 -24,7
Unió Europea 1.524,0 -259,5 -14,5 -22,4
resta del món 552,9 -237,9 -30,1 -30,0
Nivell tecnològic baix 4.664,6 -113,2 -2,4 -5,5
Unió Europea 3.029,1 -119,7 -3,8 -7,6
resta del món 1.635,4 6,5 0,4 -1,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 3r trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 58.843,7 -3.219,4 -5,2 -13,5
Nivell tecnològic alt 6.037,9 -400,0 -6,2 -8,3
Unió Europea 3.817,6 185,1 5,1 -0,2
resta del món 2.220,3 -585,0 -20,9 -18,6
Nivell tecnològic mitjà alt 24.717,8 -579,2 -2,3 -16,3
Unió Europea 17.144,2 124,0 0,7 -16,2
resta del món 7.573,6 -703,2 -8,5 -16,4
Nivell tecnològic mitjà baix 11.574,0 -2.256,0 -16,3 -19,4
Unió Europea 7.317,6 -1.194,5 -14,0 -17,5
resta del món 4.256,5 -1.061,5 -20,0 -22,3
Nivell tecnològic baix 16.513,9 15,8 0,1 -5,4
Unió Europea 10.969,8 158,0 1,5 -4,8
resta del món 5.544,1 -142,2 -2,5 -6,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 10 de desembre de 2020. Propera actualització: 24 de febrer de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.