Importacions. Per destinació econòmica dels béns

Importacions. Per destinació econòmica dels béns Catalunya. Gener del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 7.785,8 202,0 2,7 2,7
Béns de consum 2.695,1 260,3 10,7 10,7
aliments, begudes i tabac 412,7 29,4 7,7 7,7
altres béns de consum 2.282,4 230,9 11,3 11,3
Béns de capital 488,0 21,7 4,7 4,7
maquinària i altres béns d'equipament 351,5 25,5 7,8 7,8
material de transport i altres béns de capital 136,5 -3,7 -2,7 -2,7
Béns intermedis 4.602,8 -80,1 -1,7 -1,7
prod.agricultura, silvicultura i pesca 275,1 5,4 2,0 2,0
prod.energètics i industrials 4.327,7 -85,4 -1,9 -1,9
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Advertiment
(p) Dada provisional
Importacions. Per destinació econòmica dels béns Espanya. Gener del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 27.008,6 243,6 0,9 0,9
Béns de consum 7.638,6 357,9 4,9 4,9
aliments, begudes i tabac 1.790,6 85,9 5,0 5,0
altres béns de consum 5.848,0 272,1 4,9 4,9
Béns de capital 2.157,6 187,2 9,5 9,5
maquinària i altres béns d'equipament 1.578,2 194,2 14,0 14,0
material de transport i altres béns de capital 579,4 -7,0 -1,2 -1,2
Béns intermedis 17.212,5 -301,5 -1,7 -1,7
prod.agricultura, silvicultura i pesca 646,1 -5,8 -0,9 -0,9
prod.energètics i industrials 16.566,3 -295,7 -1,8 -1,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Advertiment
(p) Dada provisional

Les importacions catalanes han augmentat un 2,7% interanual al gener del 2019. Per destinació econòmica, i amb relació a un any enrere, mostren increments les compres de béns de consum (10,7%) i les de béns de capital (4,7%). En sentit contrari, les de béns intermedis disminueixen un 1,7%. A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 0,9% interanual.

Data de publicació: 22 de març del 2019. Propera actualització: 25 d'abril del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

La classificació de productes segons la destinació econòmica és el resultat de l'elaboració d'una classificació del comerç amb l'estranger en funció de la finalitat a la qual es destinen les mercaderies agrupades per grups segons els seus aranzels duaners (TARIC). Els productes apareixen, doncs, agrupats en tres grups: béns de consum, béns de capital i béns intermedis.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: