Importacions. Per branques d'activitat

Importacions. Per branques d'activitat Catalunya. Agost del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 6.437,8 365,7 6,0 7,5
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 296,0 -97,4 -24,8 -1,3
Productes energètics; extracció i refinació petroli 819,3 322,3 64,8 22,1
Alimentació i begudes 545,8 35,9 7,0 0,1
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 831,8 -5,7 -0,7 -2,6
Indústries químiques 1.228,7 160,9 15,1 12,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 345,8 34,5 11,1 10,1
Maquinària i equips mecànics 338,1 -10,2 -2,9 5,9
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 158,7 -18,9 -10,6 -6,5
Equips elèctrics i electrònics 463,4 12,0 2,7 1,7
Vehicles de motor i altres materials de transport 716,2 -97,4 -12,0 14,3
Resta branques d'activitat 689,6 31,0 4,7 4,5
No classificats 4,4 -1,2 -21,7 17,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional
Importacions. Per branques d'activitat Espanya. Agost del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 23.772,1 1.307,7 5,8 6,1
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 882,4 -178,3 -16,8 3,5
Productes energètics; extracció i refinació petroli 4.255,5 1.346,4 46,3 16,6
Alimentació i begudes 2.020,1 50,3 2,6 0,8
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 2.484,2 43,3 1,8 -0,2
Indústries químiques 3.253,9 362,7 12,5 8,3
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 1.439,3 123,2 9,4 9,4
Maquinària i equips mecànics 1.425,9 169,6 13,5 7,2
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 706,1 -83,0 -10,5 -0,9
Equips elèctrics i electrònics 1.679,8 78,0 4,9 5,5
Vehicles de motor i altres materials de transport 2.546,3 -634,0 -19,9 2,0
Resta branques d'activitat 3.045,4 15,9 0,5 6,5
No classificats 33,3 13,6 69,2 72,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional

Les importacions catalanes augmenten a l’agost del 2018 un 6% respecte a un any enrere. Per branques econòmiques, es destaquen els increments dels productes energètics; extracció i refinació petroli (64,8%) i de les indústries químiques (15,1%). En sentit contrari, el decrement més intens el mostra l’agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (−24,8%). A Espanya, les compres a l'exterior creixen un 5,8% interanual.

Data de publicació: 2 de novembre del 2018. Propera actualització: 4 de desembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: