Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 3r trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 20.428,6 1.256,3 6,6 4,9
Nivell tecnològic alt 2.835,5 533,6 23,2 14,9
productes farmacèutics 1.577,6 450,8 40,0 27,1
productes informàtics, electrònics i òptics 1.250,1 110,1 9,7 0,2
altres 7,9 -27,3 -77,6 118,9
Nivell tecnològic mitjà alt 9.231,2 356,0 4,0 3,0
productes químics 3.202,9 59,1 1,9 3,5
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.507,6 273,5 5,2 3,0
altres 520,7 23,4 4,7 0,9
Nivell tecnològic mitjà baix 3.094,9 145,6 4,9 5,3
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.578,3 -24,8 -1,5 0,1
productes metàl·lics 470,0 4,2 0,9 0,0
altres 1.046,6 166,3 18,9 18,2
Nivell tecnològic baix 5.267,0 221,0 4,4 3,5
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.620,2 166,1 3,7 3,4
altres 646,8 54,9 9,3 4,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 3r trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 64.839,9 2.977,9 4,8 3,4
Nivell tecnològic alt 10.362,5 604,7 6,2 4,2
productes farmacèutics 4.078,2 369,7 10,0 9,6
productes informàtics, electrònics i òptics 5.257,7 352,4 7,2 4,6
altres 1.026,6 -117,4 -10,3 -12,6
Nivell tecnològic mitjà alt 26.587,2 1.488,4 5,9 3,9
productes químics 7.292,3 208,8 2,9 5,5
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 17.825,3 1.137,9 6,8 3,0
altres 1.469,7 141,6 10,7 7,1
Nivell tecnològic mitjà baix 10.501,6 94,6 0,9 1,1
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 6.291,4 -51,9 -0,8 -0,1
productes metàl·lics 1.688,5 30,0 1,8 2,6
altres 2.521,7 116,4 4,8 3,5
Nivell tecnològic baix 17.388,7 790,2 4,8 3,5
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 15.647,5 639,8 4,3 3,3
altres 1.741,2 150,5 9,5 5,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 29 de novembre de 2019. Sèries revisades el 23 de desembre de 2019. Propera actualització: 27 de febrer de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.