Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2n trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 14.170,4 -7.339,2 -34,1 -21,4
Nivell tecnològic alt 2.595,2 -233,3 -8,2 -7,1
Unió Europea 1.593,7 -183,6 -10,3 -6,5
resta del món 1.001,5 -49,7 -4,7 -8,1
Nivell tecnològic mitjà alt 6.256,2 -4.380,4 -41,2 -25,0
Unió Europea 3.804,9 -3.456,9 -47,6 -27,7
resta del món 2.451,3 -923,6 -27,4 -19,2
Nivell tecnològic mitjà baix 1.937,8 -1.230,0 -38,8 -28,0
Unió Europea 1.165,7 -690,9 -37,2 -21,4
resta del món 772,1 -539,1 -41,1 -35,9
Nivell tecnològic baix 3.381,1 -1.495,5 -30,7 -17,5
Unió Europea 1.778,8 -681,5 -27,7 -13,6
resta del món 1.602,3 -814,0 -33,7 -21,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2n trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 47.174,4 -20.056,6 -29,8 -17,0
Nivell tecnològic alt 9.497,1 -1.069,1 -10,1 -3,1
Unió Europea 5.448,7 -466,1 -7,9 -1,7
resta del món 4.048,4 -603,0 -13,0 -4,7
Nivell tecnològic mitjà alt 18.454,4 -11.928,8 -39,3 -23,2
Unió Europea 11.957,1 -9.351,7 -43,9 -25,9
resta del món 6.497,3 -2.577,1 -28,4 -16,7
Nivell tecnològic mitjà baix 7.137,2 -3.620,4 -33,7 -21,5
Unió Europea 4.351,7 -2.289,7 -34,5 -18,4
resta del món 2.785,5 -1.330,7 -32,3 -26,2
Nivell tecnològic baix 12.085,7 -3.438,3 -22,1 -11,0
Unió Europea 5.584,2 -1.840,4 -24,8 -12,4
resta del món 6.501,5 -1.597,9 -19,7 -9,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 14 de setembre de 2020. Propera actualització: 30 de novembre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.