Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 4t trimestre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 20.519,4 1.304,2 6,8 6,6
Nivell tecnològic alt 2.779,1 194,0 7,5 8,2
Unió Europea 1.576,0 90,5 6,1 3,6
resta del món 1.203,1 103,5 9,4 14,0
Nivell tecnològic mitjà alt 10.055,6 738,2 7,9 8,2
Unió Europea 7.057,9 453,2 6,9 7,9
resta del món 2.997,6 285,0 10,5 8,8
Nivell tecnològic mitjà baix 2.729,2 185,1 7,3 10,7
Unió Europea 1.560,7 25,0 1,6 7,2
resta del món 1.168,4 160,2 15,9 15,7
Nivell tecnològic baix 4.955,5 186,9 3,9 0,5
Unió Europea 2.546,7 83,6 3,4 2,7
resta del món 2.408,9 103,3 4,5 -1,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 4t trimestre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 66.087,0 2.328,6 3,7 3,8
Nivell tecnològic alt 11.044,0 81,0 0,7 0,7
Unió Europea 6.417,8 37,2 0,6 2,2
resta del món 4.626,2 43,7 1,0 -1,4
Nivell tecnològic mitjà alt 28.535,2 1.060,9 3,9 5,3
Unió Europea 20.655,1 356,8 1,8 4,2
resta del món 7.880,1 704,0 9,8 8,1
Nivell tecnològic mitjà baix 10.462,8 674,4 6,9 6,8
Unió Europea 6.489,4 81,5 1,3 7,2
resta del món 3.973,4 592,9 17,5 6,0
Nivell tecnològic baix 16.044,9 512,4 3,3 1,5
Unió Europea 7.737,9 78,0 1,0 1,3
resta del món 8.307,0 434,4 5,5 1,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 20.519,4 milions d'euros al quart trimestre del 2018, quantitat que representa un augment interanual del 6,8%. Segons el seu contingut tecnològic, s'observen increments interanuals en tots els nivells: alt (7,5%); mitjà alt (7,9%); mitjà baix (7,3%), i baix (3,9%). Per àrees geogràfiques, creixen les importacions de productes de la Unió Europea per a tots els nivells tecnològics: alt (6,1%); mitjà alt (6,9%); mitjà baix (1,6%) i baix (3,4%). En el cas de la resta del món, destaca el creixement de les importacions de nivell tecnològic mitjà baix (15,9%). Pel que fa a Espanya, les compres a l'exterior de productes industrials han augmentat un 3,7% respecte al quart trimestre del 2017.

Data de publicació: 27 de febrer del 2019. Propera actualització: 24 de maig del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: