Saltar al contingut principal

Clima exportador

Clima exportador Catalunya. 4t trimestre del 2019
Trimestre actual Expectatives per als propers dotze mesos Trimestre anterior
Cartera de comandes -6,2 9,5 -10,6
Preus d'exportació de l'empresa -9,5 2,2 -8,6
Preus internacionals del sector -10,8 0,6 -12,4
Marge de benefici comercial d'exportació de l'empresa -25,1 -23,4 -29,4
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Darrera actualització: 13 de març de 2020. Propera actualització: 22 de juny de 2020

Estadística CLEX

Nota metodològica

L'Enquesta sobre el Clima exportador a Catalunya és una operació estadística trimestral de caràcter qualitatiu que recull les opinions empresarials sobre les expectatives i l'evolució de diferents aspectes conjunturals de l'exportació.

L'enquesta va dirigida a un panell de 600 empreses industrials exportadores catalanes. El mètode per a la selecció de la mostra és el mostreig aleatori estratificat segons el sector d'activitat de l'empresa i el seu tram de facturació en exportació.

La desagregació sectorial utilitzada en l'enquesta és la classificació en 12 grups d'activitat econòmica i 5 trams segons el valor de l'exportació de l'empresa. Les principals variables d'aquesta estadística són: la cartera de comandes, els preus d'exportació de l'empresa, els preus internacionals del sector, el marge de benefici comercial d'exportació de l'empresa i les expectatives de les exportacions.

Per als principals indicadors de l'enquesta s'ofereix el saldo calculat com a diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.

A partir de l'any 2013, la producció i difusió d'aquesta enquesta la fa l'Observatori del Treball i Model Productiu.

Del 2001 al 2009, aquesta enquesta era fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Observatori de Mercats Exteriors-Consorci de Promoció Comercial de Catalunya i l'Idescat. Del 2010 al 2012, la realització de l'enquesta es va fer des d'ACC1Ó.