Saltar al contingut principal

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats Catalunya. Trimestre actual
Total principals mercats Component preus Component nominal Principals mercats de la Unió Monetària Component preus Component nominal Principals mercats de la resta d'Europa Component preus Component nominal Principals mercats de la resta del món Component preus Component nominal
T1/2019 104,6 99,7 104,9 104,9 104,9 z 104,8 81,6 128,4 103,2 102,2 101,0
T4/2018 105,4 100,0 105,4 105,3 105,3 z 105,9 81,6 129,7 104,6 101,9 102,6
T3/2018 106,0 100,3 105,7 105,5 105,5 z 107,7 82,4 130,7 106,1 102,1 103,9
T2/2018 106,3 100,9 105,3 105,9 105,9 z 107,0 83,6 128,1 106,8 102,7 104,0
T1/2018 106,5 101,0 105,5 105,8 105,8 z 107,0 84,3 127,0 109,3 102,8 106,3
T4/2017 106,1 100,9 105,1 105,6 105,6 z 106,9 84,4 126,7 107,0 103,1 103,8
T3/2017 106,2 101,3 104,9 105,8 105,8 z 107,2 84,9 126,2 107,1 103,8 103,2
T2/2017 105,1 101,6 103,4 106,1 106,1 z 104,6 85,5 122,3 101,7 104,3 97,5
T1/2017 104,7 101,7 103,0 106,1 106,1 z 104,3 85,5 122,0 99,4 104,4 95,2
T4/2016 104,7 101,5 103,2 105,8 105,8 z 105,2 85,6 122,9 99,9 104,4 95,7
T3/2016 105,1 102,0 103,0 106,2 106,2 z 104,6 86,5 120,9 101,3 104,7 96,7
T2/2016 105,0 102,1 102,8 106,3 106,3 z 100,7 86,9 115,8 103,8 104,7 99,2
T1/2016 104,7 101,9 102,7 106,0 106,0 z 100,0 87,1 114,8 103,3 104,4 99,0
T4/2015 104,0 102,1 101,9 106,0 106,0 z 96,3 87,5 110,1 103,0 104,6 98,4
T3/2015 104,6 102,5 102,0 106,4 106,4 z 96,5 88,0 109,6 104,4 104,9 99,5
T2/2015 103,6 102,2 101,3 106,1 106,1 z 95,2 87,9 108,3 101,8 104,9 97,1
T1/2015 103,7 101,8 101,9 105,7 105,7 z 97,1 87,5 111,0 102,3 104,0 98,3
T4/2014 105,2 101,3 103,9 105,3 105,3 z 101,1 87,2 115,9 109,7 102,7 106,8
T3/2014 105,0 100,7 104,3 104,6 104,6 z 100,5 86,8 115,7 111,9 102,0 109,7
T2/2014 105,6 100,6 105,0 104,6 104,6 z 101,6 86,7 117,2 115,3 101,9 113,2
T1/2014 105,8 100,5 105,3 104,3 104,3 z 102,2 86,4 118,3 116,6 102,6 113,7
T4/2013 105,7 100,7 105,0 104,3 104,3 z 102,8 86,8 118,4 115,8 103,5 111,9
T3/2013 105,3 100,7 104,6 104,2 104,2 z 103,0 86,7 118,8 113,3 103,8 109,1
T2/2013 105,3 101,2 104,0 104,6 104,6 z 102,9 87,5 117,6 111,4 104,2 106,9
T1/2013 105,1 101,3 103,8 104,5 104,5 z 103,0 87,9 117,2 111,0 104,7 106,0
T4/2012 104,0 101,4 102,5 104,6 104,6 z 100,3 88,2 113,7 106,6 105,0 101,5
T3/2012 102,9 101,2 101,7 104,4 104,4 z 98,7 88,2 111,9 102,4 104,6 97,9
T2/2012 103,5 100,9 102,5 104,3 104,3 z 100,4 87,8 114,3 104,5 103,7 100,8
T1/2012 103,2 100,3 102,9 103,7 103,7 z 101,4 87,3 116,2 104,9 103,0 101,8
T4/2011 103,8 100,0 103,8 103,4 103,4 z 103,7 87,0 119,3 107,3 102,5 104,7
T3/2011 104,7 100,4 104,3 103,8 103,8 z 104,7 87,7 119,4 110,8 102,3 108,3
T2/2011 105,3 100,4 104,9 103,8 103,8 z 105,4 87,9 120,0 114,0 102,3 111,5
T1/2011 104,5 100,6 103,9 103,7 103,7 z 103,8 88,2 117,7 110,4 103,2 107,0
T4/2010 104,3 100,3 104,0 103,5 103,5 z 104,8 88,1 118,9 109,9 102,8 106,9
T3/2010 103,7 100,4 103,3 103,4 103,4 z 103,3 88,2 117,1 107,0 103,4 103,5
T2/2010 104,0 100,3 103,7 103,5 103,5 z 105,4 87,9 120,0 106,7 103,0 103,6
T1/2010 105,6 100,0 105,6 103,2 103,2 z 109,1 87,8 124,3 114,7 102,2 112,2
T4/2009 107,9 100,7 107,2 103,3 103,3 z 116,0 90,9 127,5 122,9 102,6 119,8
T3/2009 107,8 101,1 106,7 103,6 103,6 z 114,5 91,5 125,1 122,2 103,3 118,3
T2/2009 107,4 100,9 106,4 103,4 103,4 z 115,6 91,3 126,6 118,9 103,7 114,6
T1/2009 107,4 101,1 106,2 103,5 103,5 z 118,7 91,9 129,2 115,4 104,3 110,6
T4/2008 105,7 100,4 105,2 102,6 102,6 z 111,4 92,2 120,9 115,3 103,3 111,6
T3/2008 106,4 100,2 106,2 102,3 102,3 z 106,7 92,3 115,6 127,4 102,2 124,7
T2/2008 106,9 100,1 106,8 101,9 101,9 z 107,1 92,3 116,0 132,7 103,5 128,2
T1/2008 106,5 100,8 105,6 102,1 102,1 z 106,6 94,3 113,0 129,7 105,2 123,2
T4/2007 105,1 100,2 104,9 101,2 101,2 z 103,3 94,4 109,4 127,3 104,9 121,4
T3/2007 104,8 100,8 104,0 101,8 101,8 z 102,1 95,2 107,3 123,6 105,5 117,1
T2/2007 104,9 101,0 103,9 101,9 101,9 z 102,5 95,6 107,3 122,5 105,5 116,2
T1/2007 104,7 101,2 103,4 102,0 102,0 z 102,3 96,2 106,4 120,6 106,1 113,7
T4/2006 103,7 100,6 103,1 101,5 101,5 z 101,7 95,7 106,3 117,6 105,1 111,9
T3/2006 103,4 100,3 103,1 101,1 101,1 z 102,1 95,3 107,1 116,2 104,9 110,8
T2/2006 102,9 100,0 102,8 100,8 100,8 z 102,6 95,4 107,6 114,0 104,6 108,9
T1/2006 101,9 99,8 102,1 100,5 100,5 z 101,8 95,5 106,6 109,8 104,7 104,9
T4/2005 100,9 98,9 102,0 99,8 99,8 z 100,4 94,4 106,4 107,8 103,0 104,7
T3/2005 100,9 98,6 102,3 99,4 99,4 z 100,4 94,0 106,9 109,5 103,0 106,3
T2/2005 101,9 99,1 102,8 99,9 99,9 z 100,9 94,6 106,6 113,3 103,5 109,4
T1/2005 103,0 99,4 103,6 100,1 100,1 z 102,7 95,3 107,8 118,1 104,0 113,6
T4/2004 102,3 98,6 103,8 99,2 99,2 z 102,3 94,4 108,4 117,5 103,4 113,6
T3/2004 101,8 98,9 102,9 99,4 99,4 z 101,3 94,9 106,7 113,6 104,1 109,1
T2/2004 102,1 99,5 102,6 100,0 100,0 z 101,8 95,7 106,4 112,6 104,6 107,6
T1/2004 103,2 99,9 103,3 100,3 100,3 z 103,7 96,2 107,8 116,6 105,2 110,8
T4/2003 102,1 99,5 102,7 99,7 99,7 z 104,5 96,0 108,8 111,6 105,3 106,0
T3/2003 101,7 99,8 102,0 99,8 99,8 z 104,2 96,3 108,3 108,2 106,1 102,0
T2/2003 102,2 99,9 102,3 99,9 99,9 z 104,9 96,6 108,6 110,4 106,5 103,7
T1/2003 100,6 99,5 101,1 99,3 99,3 z 101,9 96,7 105,4 104,9 106,2 98,8
T4/2002 99,0 99,5 99,5 99,1 99,1 z 98,5 97,1 101,5 99,1 106,6 93,0
T3/2002 99,0 100,0 98,9 99,4 99,4 z 99,1 97,7 101,5 97,2 107,7 90,3
T2/2002 97,9 100,3 97,6 99,6 99,6 z 97,3 98,0 99,2 92,0 108,0 85,2
T1/2002 97,0 100,2 96,8 99,5 99,5 z 95,8 98,2 97,5 88,8 108,0 82,2
T4/2001 97,1 99,9 97,2 99,2 99,2 z 97,5 98,2 99,3 88,3 106,7 82,8
T3/2001 96,6 99,6 97,0 98,8 98,8 z 97,7 98,6 99,1 87,1 106,2 82,0
T2/2001 95,8 99,5 96,3 98,5 98,5 z 96,5 99,1 97,3 85,0 105,9 80,3
T1/2001 96,9 100,0 96,9 98,7 98,7 z 98,3 100,8 97,5 88,6 105,9 83,7
T4/2000 92,8 97,9 94,8 97,0 97,0 z 89,9 96,5 93,1 80,2 104,4 76,9
T3/2000 93,6 98,2 95,4 97,3 97,3 z 91,2 96,8 94,2 82,4 104,4 79,0
T2/2000 94,7 98,9 95,8 98,2 98,2 z 91,4 97,2 94,1 84,9 104,6 81,2
T1/2000 95,5 98,7 96,8 98,1 98,1 z 92,2 96,9 95,1 89,1 103,9 85,7
T4/1999 96,6 98,7 97,9 98,9 98,9 z 94,6 97,6 97,0 90,0 99,7 90,3
T3/1999 97,6 99,1 98,5 99,1 99,1 z 96,2 98,4 97,8 92,6 99,7 92,8
T2/1999 98,1 99,3 98,8 99,4 99,4 z 96,7 98,8 98,0 94,1 99,5 94,6
T1/1999 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.
Notes:
- Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
- Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents mercats.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 7 d'octubre de 2019. Propera actualització: 27 de novembre de 2019 Calendari

Estadística PCSI

Nota metodològica

L'indicador de posició competitiva en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes (secció C de la CCAE-09).

Un augment de l'índex de posició competitiva en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors. Es produeix un augment de l'índex sempre que l'euro s'aprecia globalment i/o els preus relatius augmenten més (disminueixen menys) a Catalunya que a la resta del món. Cal destacar que aquesta mesura de competitivitat no recull cap altre factor de competitivitat diferent del preu, en particular aquells que modifiquen la qualitat de les manufactures.

Els països considerats principals mercats de Catalunya són:

  • Principals mercats Unió Monetària: Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Països Baixos i Portugal.
  • Principals mercats resta Europa: Dinamarca, Polònia, Regne Unit, Txèquia, Rússia, Suècia, Suïssa, Turquia.
  • Principals mercats resta món: Austràlia, Brasil, Canadà, Corea del Sud, els Estats Units, Índia, Japó, Mèxic i Xina.
  • Total principals mercats: tots els anteriors.

Aquests indicadors tenen la consideració de dades provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.