Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats

Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats Catalunya. 1r trimestre del 2018
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Total principals mercats 97,9 93,8 95,8
Principals mercats de la Unió Monetària 95,7 92,3 92,3
Alemanya 80,9 74,0 78,2
Àustria 103,0 100,0 98,0
Bèlgica 71,1 68,4 64,3
França 113,4 110,6 109,3
Grècia 61,4 57,0 59,4
Irlanda 186,2 153,7 175,8
Itàlia 105,8 106,4 104,4
Països Baixos 82,5 84,0 78,1
Portugal 94,1 92,3 90,6
Principals mercats de la resta d'Europa 109,8 98,8 110,1
Dinamarca 78,9 71,8 80,7
Polònia 90,4 87,2 99,4
Regne Unit 136,5 111,3 128,1
Txèquia 88,2 84,8 87,2
Rússia (1) 107,7 93,9 126,4
Suècia 75,8 68,1 74,6
Suïssa 231,0 225,3 238,6
Turquia 56,3 56,9 53,1
Principals mercats de la resta del món 92,9 93,9 94,3
Austràlia 103,6 130,9 95,6
Brasil (1) 56,3 63,2 43,3
Canadà 127,5 129,6 162,6
els Estats Units 115,4 101,4 115,0
Índia (1) 90,0 90,6 84,0
Japó 152,5 156,0 150,2
Corea del Sud 115,1 96,8 114,9
Mèxic (1) 109,3 111,6 106,7
Xina (1) 69,7 76,3 80,0
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'OCDE i de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
Un augment de l'índex denota millora de competitivitat.
(1) L'indicador s'ha calculat amb les exportacions i les importacions totals.

Les quotes de mercat dels productes industrials catalans als mercats internacionals el primer trimestre del 2018 mostren un guany en termes interanuals. Així, i amb referència als principals mercats amb què Catalunya té fluxos comercials, l'índex de posició competitiva revelada millora, al passar d'un índex de 95,8 a 97,9.

Als principals mercats de la Unió Monetària l'índex de posició competitiva revelada augmenta, i passa de 92,3 a 95,7. Convé destacar una gran millora als mercats més propers, com són el francès i el portuguès. També millora la quota de mercat de les exportacions a Alemanya i al Benelux, a diferència del comportament negatiu del trimestre anterior.

Pel que fa a l'evolució de la competitivitat revelada als principals mercats de la resta d’Europa, la quota de mercat de les exportacions catalanes mostra una evolució interanual lleument desfavorable (l'índex passa de 110,1 a 109,8). Aquesta estabilitat amaga evolucions molt diferenciades, com importants pèrdues de quota a Rússia, Suïssa o Polònia, en contraposició amb una evolució marcadament favorable al Regne Unit.

Finalment, en els principals mercats de la resta del món l'índex de posició competitiva revelada empitjora, i passa de 94,3 a 92,9. En aquest cas també s'observen evolucions contraposades, com el guany de quota de mercat de les exportacions catalanes al Brasil o Mèxic, compensades per caigudes a la Xina i el Canadà.

Data de publicació: 21 de setembre del 2018. Propera actualització: 30 de novembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'indicador de competitivitat revelada es defineix com la quota de mercat de les exportacions catalanes de manufactures (seccions 5 a 8 de la CUCI-Rev.3) en cadascun dels països considerats, indexades en el primer trimestre de l'any 1999.

Inversament al que succeeix amb l'indicador de competitivitat en preus, un augment de l'indicador de competitivitat revelada s'ha d'interpretar com una millora de la competitivitat. Per a un país concret, l'indicador augmenta sempre que les vendes de manufactures catalanes a aquest país creixin més que les importacions de manufactures del mateix país, o sempre que es produeixi una reducció de les exportacions de manufactures catalanes inferior a la reducció de les importacions de manufactures d'aquest país.

Els països inclosos en cadascun dels principals mercats són els següents:

  • Principals mercats Unió Monetària: Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Països Baixos i Portugal.
  • Principals mercats Resta Europa: Dinamarca, Polònia, Regne Unit, Rússia, Suècia, Suïssa, Turquia i Txèquia.
  • Principals mercats Resta Món: Austràlia, Brasil, Canadà, Corea del Sud, Estats Units, Índia, Japó, Mèxic i Xina.

Aquest indicador té la consideració de dades provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.

Taules disponibles

Sou aquí: