Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats

Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats Catalunya. 3r trimestre del 2018
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Total principals mercats 86,5 95,8 90,8
Principals mercats de la Unió Monetària 83,7 91,5 86,5
Alemanya 61,2 72,3 68,3
Àustria 80,5 87,6 79,5
Bèlgica 60,4 71,3 66,4
França 108,1 109,4 103,1
Grècia 55,7 65,6 60,9
Irlanda 161,7 204,2 122,7
Itàlia 94,5 98,6 102,2
Països Baixos 72,5 94,4 80,9
Portugal 90,1 93,2 91,1
Principals mercats de la resta d'Europa 97,7 117,7 104,0
Dinamarca 64,3 67,2 57,0
Polònia 82,8 88,2 84,4
Regne Unit 86,4 129,4 103,1
Txèquia 73,8 86,2 82,8
Rússia (1) 139,8 113,5 105,6
Suècia 66,7 70,7 62,6
Suïssa 197,8 237,9 229,7
Turquia 80,9 89,7 81,1
Principals mercats de la resta del món 86,2 89,4 93,5
Austràlia 100,2 122,4 93,3
Brasil (1) 52,6 49,4 77,7
Canadà 148,0 124,0 124,4
els Estats Units 98,1 104,0 106,3
Índia (1) 78,8 90,6 96,2
Japó 151,9 154,0 175,3
Corea del Sud 166,4 143,1 104,8
Mèxic (1) 112,8 110,0 108,6
Xina (1) 60,3 64,9 66,7
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'OCDE i de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
Un augment de l'índex denota millora de competitivitat.
(1) L'indicador s'ha calculat amb les exportacions i les importacions totals.

Les quotes de mercat dels productes industrials catalans als mercats internacionals al tercer trimestre de 2018 mostren una pèrdua en termes interanuals, després de tres trimestres de millora. Així, i amb referència als principals mercats amb què Catalunya té fluxos comercials, l’índex de competitivitat revelada empitjora, en passar d’un índex de 90,8 a 86,5.

Als principals mercats de la Unió Monetària l’índex de competitivitat revelada es redueix, de 86,5 a 83,7. Convé assenyalar el retrocés en importants mercats com Itàlia i Alemanya, que contrasta amb el guany de quota al principal mercat exportador de Catalunya, França.

Pel que fa a l’evolució de la competitivitat revelada als principals mercats de la resta d’Europa, la quota de mercat de les exportacions catalanes també mostra una evolució interanual desfavorable (l’índex passa de 104,0 a 97,7). Destaca l’evolució desfavorable de mercats com Suïssa i el Regne Unit, que ve compensada en part per l’evolució favorable de les exportacions a Rússia i en menor mesura als països escandinaus.

Finalment, en els principals mercats de la resta del món l’índex de competitivitat revelada empitjora, en passar de 93,5 a 86,2. En aquest cas s’observen evolucions contraposades, com el guany de quota de mercat de les exportacions catalanes a Corea o Mèxic, en contrast amb les caigudes notables al Brasil, als Estats Units, la Xina i el Japó.

Data de publicació: 18 de febrer del 2019. Propera actualització: 20 de maig del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'indicador de competitivitat revelada es defineix com la quota de mercat de les exportacions catalanes de manufactures (seccions 5 a 8 de la CUCI-Rev.3) en cadascun dels països considerats, indexades en el primer trimestre de l'any 1999.

Inversament al que succeeix amb l'indicador de competitivitat en preus, un augment de l'indicador de competitivitat revelada s'ha d'interpretar com una millora de la competitivitat. Per a un país concret, l'indicador augmenta sempre que les vendes de manufactures catalanes a aquest país creixin més que les importacions de manufactures del mateix país, o sempre que es produeixi una reducció de les exportacions de manufactures catalanes inferior a la reducció de les importacions de manufactures d'aquest país.

Els països inclosos en cadascun dels principals mercats són els següents:

  • Principals mercats Unió Monetària: Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Països Baixos i Portugal.
  • Principals mercats Resta Europa: Dinamarca, Polònia, Regne Unit, Rússia, Suècia, Suïssa, Turquia i Txèquia.
  • Principals mercats Resta Món: Austràlia, Brasil, Canadà, Corea del Sud, Estats Units, Índia, Japó, Mèxic i Xina.

Aquest indicador té la consideració de dades provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.

Taules disponibles

Sou aquí: