Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per branques d'activitat

Inversió estrangera. Per branques d'activitat Catalunya. Valor
Total Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca Indústries extractives Indústries manufactureres Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Aigua, sanejament i gestió de residus Construcció Comerç a l'engròs i al detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i d'assegurances Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Educació Activitats sanitàries i de serveis socials Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis
T2/2019 530,4 1,0 0,0 147,3 2,3 0,0 11,7 185,1 31,1 0,6 66,0 10,5 42,2 10,1 19,2 3,1 0,0 0,3 0,0
T1/2019 704,7 1,4 0,0 115,3 0,0 127,8 128,9 28,4 22,6 3,9 26,1 93,0 120,1 32,1 4,4 0,4 0,0 0,0 0,2
T4/2018 1.080,9 2,4 0,0 546,4 1,0 0,0 55,2 74,7 19,7 23,0 82,7 3,8 157,5 103,7 3,1 0,0 1,6 5,9 0,0
T3/2018 863,8 0,2 0,0 332,5 0,1 0,0 36,3 209,0 5,1 2,0 110,5 4,5 35,5 107,2 17,4 0,1 0,0 3,4 0,2
T2/2018 703,0 2,0 0,1 201,6 0,9 0,0 20,4 34,6 6,5 21,0 251,1 2,2 57,3 7,3 2,2 0,0 0,5 19,9 75,4
T1/2018 360,9 16,2 0,0 54,8 0,7 0,0 109,6 50,2 1,6 11,5 21,5 1,9 44,5 33,7 4,8 0,0 3,0 6,9 0,1
T4/2017 1.053,6 0,0 0,0 586,7 4,3 0,0 41,7 58,5 13,0 32,3 71,6 3,5 146,8 34,8 5,4 10,2 30,9 14,0 0,0
T3/2017 543,9 0,0 0,0 249,9 4,7 14,7 30,5 42,4 0,2 19,4 76,7 6,3 82,1 10,1 4,5 0,0 1,8 0,4 0,0
T2/2017 768,8 0,1 0,0 145,6 0,0 0,0 57,4 242,8 4,9 12,6 24,7 12,4 175,0 32,1 1,6 0,0 0,4 59,1 0,0
T1/2017 1.029,6 0,0 0,0 187,1 0,0 0,1 45,6 130,6 55,1 138,9 4,1 17,4 234,4 13,1 4,1 0,0 0,2 35,4 163,5
T4/2016 1.802,4 35,0 0,0 406,1 7,7 0,0 472,6 288,9 6,2 49,1 120,0 165,8 187,4 54,4 5,3 0,1 2,9 0,5 0,2
T3/2016 5.124,1 0,3 0,2 97,4 3.821,7 0,0 868,4 36,0 6,3 44,9 14,6 7,3 48,1 67,1 4,5 0,1 0,0 87,9 19,5
T2/2016 789,0 0,3 0,0 191,6 0,0 3,0 48,3 258,2 9,8 41,3 59,2 21,6 122,9 8,6 6,6 9,5 0,1 8,1 0,0
T1/2016 550,2 0,0 0,0 81,7 0,0 0,0 199,6 19,7 11,4 8,3 68,4 15,1 39,5 5,6 0,9 0,0 97,7 1,9 0,0
T4/2015 1.727,4 1,2 0,0 377,5 494,3 0,0 103,1 447,7 18,6 21,7 129,8 55,9 54,4 13,9 3,8 0,0 1,4 3,7 0,4
T3/2015 1.184,7 5,6 1,6 149,2 1,8 0,0 45,8 630,6 3,0 127,8 39,3 11,0 81,0 6,8 1,1 0,0 0,3 79,7 0,0
T2/2015 1.875,1 1,3 0,0 800,3 0,1 2,5 509,5 226,4 182,7 30,9 27,3 12,7 71,4 5,5 1,0 0,0 0,3 3,1 0,1
T1/2015 701,2 0,2 0,0 82,4 0,0 0,1 56,6 122,8 35,4 11,9 19,8 5,5 203,2 34,8 10,5 5,5 112,1 0,4 0,0
T4/2014 1.974,0 1,3 200,2 109,2 0,0 419,3 581,5 125,2 63,2 17,2 86,5 18,3 78,2 17,3 3,3 0,0 0,5 1,3 251,4
T3/2014 577,2 5,0 0,0 32,7 0,0 0,0 9,6 355,5 3,1 18,3 34,4 18,1 61,3 37,3 1,4 0,3 0,0 0,3 0,0
T2/2014 245,4 1,2 0,0 72,8 0,0 0,0 11,5 44,1 1,7 42,5 48,1 0,6 8,2 9,8 3,3 1,4 0,0 0,4 0,0
T1/2014 267,3 0,0 0,0 18,8 0,3 0,0 41,3 84,8 2,3 9,6 4,5 9,6 6,1 31,9 6,9 0,0 50,0 0,3 0,1
T4/2013 1.536,6 0,3 1,2 967,7 0,0 0,0 32,8 130,5 22,2 30,9 63,5 8,8 124,2 129,2 11,9 0,1 12,7 0,6 0,1
T3/2013 743,1 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 13,9 24,0 129,2 9,7 387,4 30,5 26,2 0,9 65,8 0,0 0,0 0,4 0,0
T2/2013 905,0 3,2 0,3 280,6 0,0 5,0 108,4 87,6 8,2 6,3 125,8 209,0 36,2 9,6 0,8 0,0 14,9 9,1 0,0
T1/2013 477,1 1,0 0,1 93,1 0,0 0,0 29,0 53,5 64,6 13,0 1,5 5,5 41,4 96,7 70,9 0,0 6,4 0,4 0,0
T4/2012 1.359,1 1,3 0,0 503,8 0,0 58,5 41,7 138,4 0,3 15,7 25,4 32,0 66,6 345,8 5,3 0,1 0,1 122,5 1,4
T3/2012 178,4 0,7 0,0 42,3 8,6 2,0 7,7 22,0 0,1 7,2 17,9 7,1 44,5 7,4 0,6 0,0 9,0 0,0 1,2
T2/2012 892,3 1,3 0,0 558,8 21,2 0,2 45,0 148,0 5,9 1,0 20,3 70,9 10,9 5,6 3,1 0,0 0,0 0,1 0,0
T1/2012 300,7 0,1 1,1 107,9 6,1 0,0 40,4 34,0 0,3 9,2 35,7 5,2 40,2 5,4 4,2 0,0 9,8 0,5 0,5
T4/2011 1.494,7 5,4 0,9 753,3 0,0 16,1 121,5 139,2 4,8 88,2 5,3 34,8 62,1 207,0 5,0 0,2 50,9 0,1 0,0
T3/2011 156,2 0,9 0,0 39,8 0,0 0,0 20,9 30,1 2,4 2,0 14,7 14,9 15,9 2,8 1,0 0,0 3,9 0,5 6,3
T2/2011 692,1 14,6 56,0 300,8 0,0 0,0 17,1 100,7 33,1 3,5 5,5 29,5 42,6 49,6 38,0 0,0 0,7 0,1 0,0
T1/2011 785,1 1,2 0,5 76,3 67,5 0,0 30,4 160,4 0,7 1,4 1,9 407,7 25,0 3,0 4,9 0,0 0,0 4,3 0,0
T4/2010 1.157,5 0,0 50,0 770,2 1,7 0,0 12,6 183,8 0,9 6,0 1,9 1,0 53,5 27,0 35,3 0,0 0,1 13,2 0,3
T3/2010 2.850,7 1,5 0,0 110,2 0,3 0,0 5,0 38,5 1.782,1 9,1 34,3 1,9 858,4 0,9 0,6 0,0 0,6 6,9 0,2
T2/2010 693,5 3,8 0,0 329,2 246,4 0,0 20,6 21,9 0,1 0,9 21,0 14,8 28,6 1,9 0,2 0,0 4,0 0,0 0,0
T1/2010 188,7 30,0 0,0 22,9 5,5 1,0 42,4 32,2 1,3 0,1 3,0 5,7 36,6 3,4 0,4 2,5 0,6 1,0 0,1
T4/2009 792,2 0,6 0,0 164,6 3,0 6,0 44,8 283,6 3,3 53,9 20,1 8,3 83,0 3,1 17,0 1,4 1,5 94,9 2,7
T3/2009 185,0 5,4 0,0 61,2 5,2 0,0 22,1 24,1 8,1 2,9 8,4 8,4 17,8 11,3 0,4 9,5 0,0 0,0 0,0
T2/2009 409,8 0,0 0,0 65,0 0,3 0,0 16,8 97,8 102,0 2,6 21,2 2,0 23,3 22,0 3,0 0,1 53,4 0,1 0,0
T1/2009 190,0 0,3 0,1 32,0 0,2 0,1 26,1 27,0 12,0 3,0 3,8 27,8 46,9 3,5 2,1 1,3 1,2 2,6 0,0
T4/2008 838,6 2,3 16,7 94,7 2,9 0,1 96,7 90,5 17,1 60,8 32,4 349,6 29,3 26,7 3,7 0,0 0,2 0,9 13,8
T3/2008 424,9 1,7 0,0 225,0 0,0 0,0 11,0 41,2 15,0 12,3 5,5 0,4 50,3 4,3 0,6 0,0 57,4 0,0 0,1
T2/2008 1.068,9 0,2 0,0 49,0 144,0 5,3 16,1 716,0 9,2 3,5 24,9 31,2 26,4 38,4 3,2 0,0 1,4 0,1 0,0
T1/2008 650,0 3,5 0,0 64,7 0,9 422,3 32,6 39,8 24,5 1,7 9,5 3,0 16,6 15,0 15,2 0,0 0,1 0,6 0,0
T4/2007 1.060,6 17,1 0,0 445,3 0,8 0,1 54,5 109,8 1,9 0,2 5,8 3,1 82,3 280,2 18,6 0,0 0,0 5,3 35,8
T3/2007 479,0 0,0 0,0 134,6 12,6 0,0 6,4 37,7 0,7 25,7 89,1 42,2 62,0 40,1 21,2 0,0 6,7 0,0 0,0
T2/2007 359,8 0,0 0,0 92,0 0,2 0,0 41,5 44,8 1,0 30,1 30,7 52,2 46,8 2,8 11,8 0,0 1,6 0,2 4,0
T1/2007 740,8 0,3 0,0 585,9 0,2 0,0 31,0 23,9 29,7 13,5 7,7 0,1 20,1 8,8 7,1 0,0 12,5 0,0 0,1
T4/2006 451,4 0,1 0,0 119,4 0,1 0,0 32,8 90,5 101,4 6,8 3,3 22,3 19,3 11,0 44,0 0,0 0,0 0,3 0,0
T3/2006 1.202,0 0,3 0,0 231,5 56,3 0,0 31,0 31,0 158,1 43,1 2,5 318,4 8,0 4,6 168,4 0,1 148,6 0,0 0,1
T2/2006 417,3 0,4 0,0 144,3 0,1 0,0 19,4 9,1 5,1 1,3 135,5 7,0 74,4 14,6 3,6 0,0 0,0 0,0 2,5
T1/2006 586,8 0,6 0,0 106,9 1,3 0,4 59,8 131,0 26,7 206,1 12,7 16,5 6,5 9,3 2,1 0,0 1,6 5,0 0,2
T4/2005 699,5 12,7 0,0 362,3 20,6 0,1 17,2 56,1 2,6 3,0 14,4 89,3 73,0 41,9 5,9 0,1 0,0 0,1 0,2
T3/2005 558,9 0,0 0,0 394,8 0,1 0,0 28,3 29,7 40,6 0,3 1,7 4,8 15,9 2,1 6,9 0,0 0,1 33,5 0,0
T2/2005 503,4 4,7 0,0 171,5 0,1 0,0 11,8 48,9 1,5 22,4 15,9 206,6 15,6 1,2 1,1 0,1 1,6 0,1 0,2
T1/2005 496,4 0,0 70,0 228,9 0,0 0,0 13,4 50,6 0,4 50,7 1,1 5,1 68,0 0,1 4,1 0,0 0,3 3,6 0,0
T4/2004 474,4 1,7 0,0 129,2 0,1 0,0 17,8 128,4 16,4 16,3 66,0 0,0 58,8 17,0 5,2 0,0 0,0 17,3 0,2
T3/2004 400,8 0,0 11,7 221,0 0,0 0,0 14,8 10,1 0,6 2,8 25,6 83,8 6,6 10,8 5,5 0,1 1,3 5,7 0,1
T2/2004 403,7 2,3 0,2 223,8 0,0 0,0 22,8 43,4 3,7 49,2 2,1 2,0 27,3 6,7 16,4 0,0 0,4 2,6 0,9
T1/2004 294,8 1,2 10,7 92,4 0,1 0,0 22,1 24,2 9,1 2,0 11,7 26,5 59,0 15,1 5,3 0,1 0,3 14,9 0,2
T4/2003 342,1 1,7 0,0 59,6 3,0 0,0 24,8 68,7 33,0 9,1 2,5 48,2 26,4 13,9 23,9 0,0 0,3 26,9 0,2
T3/2003 309,9 0,5 44,0 78,3 14,5 0,0 12,9 104,4 0,5 1,8 12,0 4,6 11,8 7,6 6,4 0,1 0,3 10,0 0,3
T2/2003 301,7 1,5 0,0 103,8 0,0 0,0 18,5 46,0 1,2 5,4 1,8 2,3 76,5 11,7 2,1 0,0 0,1 30,6 0,0
T1/2003 367,0 1,6 0,0 222,2 0,1 0,0 13,0 78,9 2,4 10,7 4,4 3,0 15,9 8,8 4,6 0,0 0,4 1,0 0,0
T4/2002 561,4 1,7 0,0 141,3 9,9 0,0 19,8 64,6 4,3 38,2 4,6 123,9 129,1 7,6 2,4 0,0 0,0 14,0 0,0
T3/2002 349,5 2,0 0,0 109,7 0,1 0,3 46,4 32,5 4,5 1,4 32,0 1,9 100,1 14,1 3,8 0,0 0,2 0,6 0,1
T2/2002 444,2 0,0 0,0 83,1 0,0 1,4 17,1 24,4 1,7 27,7 8,3 137,8 113,9 10,3 9,6 8,5 0,1 0,1 0,1
T1/2002 786,7 0,3 0,0 126,3 95,6 0,2 12,2 37,8 4,5 5,8 214,7 51,1 223,1 8,9 5,2 0,0 0,3 0,6 0,0
T4/2001 1.153,3 2,5 0,0 770,4 7,1 0,0 77,0 107,0 2,7 13,5 6,2 5,0 31,2 104,0 22,2 0,1 0,1 3,8 0,6
T3/2001 605,9 1,5 0,0 216,9 1,0 4,3 12,5 102,5 14,0 8,4 69,4 65,0 56,5 2,4 7,6 1,4 0,0 42,6 0,0
T2/2001 886,0 1,9 0,0 95,4 0,3 14,8 9,3 52,7 0,8 335,8 316,5 3,7 20,1 21,3 9,6 0,0 0,2 3,7 0,1
T1/2001 676,8 0,5 0,0 72,1 403,7 1,0 10,3 43,9 12,3 29,1 17,8 39,7 27,1 6,8 3,4 0,0 0,0 8,2 1,0
T4/2000 1.030,7 0,4 6,9 663,4 1,6 0,0 21,6 106,0 13,3 2,4 44,6 28,6 67,3 13,9 26,1 0,0 0,1 33,0 1,7
T3/2000 546,6 26,9 0,0 29,7 0,0 0,0 10,7 75,5 18,2 3,0 140,5 123,5 23,7 4,3 84,8 0,0 0,2 5,4 0,0
T2/2000 815,9 5,3 1,5 83,3 2,1 0,0 7,4 111,2 6,5 21,8 57,5 467,1 30,4 6,6 11,9 0,2 0,0 2,6 0,4
T1/2000 284,8 0,4 0,0 98,5 3,5 0,0 3,9 126,8 21,5 0,6 2,1 0,9 15,2 6,6 3,1 0,1 0,0 1,7 0,1
T4/1999 468,3 3,4 18,3 175,8 1,0 0,0 11,9 77,2 37,2 31,8 27,5 23,2 25,4 20,7 8,1 0,0 0,4 5,8 0,5
T3/1999 261,0 0,4 0,0 89,6 0,0 0,2 6,4 49,6 0,8 3,6 26,6 31,2 19,1 22,5 1,6 0,0 2,9 6,5 0,0
T2/1999 652,7 3,7 0,1 135,8 0,1 0,0 10,7 74,3 6,7 26,0 279,8 19,0 16,1 52,9 26,4 0,1 0,3 0,6 0,2
T1/1999 481,7 0,6 0,0 285,6 0,0 0,2 26,5 40,1 2,7 6,5 13,7 74,7 11,0 11,3 2,2 0,5 0,1 0,1 5,9
T4/1998 625,3 1,6 0,3 141,7 0,0 0,4 132,4 118,5 1,3 1,6 36,3 78,7 79,2 19,3 12,7 0,3 0,1 0,7 0,3
T3/1998 295,8 2,1 0,0 95,8 0,0 2,6 29,2 23,8 4,3 52,2 8,5 0,2 53,2 9,3 6,8 0,0 2,1 5,5 0,1
T2/1998 504,8 0,1 0,0 241,0 0,8 0,3 20,7 44,1 1,1 0,5 7,1 60,4 62,6 4,4 1,8 0,0 0,1 59,7 0,0
T1/1998 538,9 0,3 0,0 252,2 0,0 0,0 7,6 180,0 0,5 0,5 3,1 13,8 24,3 30,4 3,0 0,3 7,4 15,6 0,0
T4/1997 374,1 0,7 0,0 118,8 0,9 5,5 15,4 140,5 0,6 10,4 7,5 18,6 38,8 8,6 3,3 0,1 4,1 0,3 0,0
T3/1997 653,4 0,2 0,0 176,3 0,2 0,0 5,5 36,2 6,6 20,6 355,2 1,9 19,4 28,6 1,0 0,0 0,0 1,7 0,1
T2/1997 283,5 2,3 0,1 152,1 0,3 0,7 9,6 77,2 4,6 0,2 8,0 11,8 6,8 6,8 2,2 0,2 0,1 0,5 0,0
T1/1997 160,5 0,1 0,0 63,8 8,5 1,0 6,6 23,3 0,1 0,4 2,9 1,4 7,0 43,4 1,8 0,1 0,1 0,1 0,0
T4/1996 424,2 1,1 9,7 217,1 6,3 2,4 19,8 89,5 5,5 0,9 11,0 22,0 27,7 1,5 7,8 1,0 0,2 0,7 0,0
T3/1996 317,1 0,3 0,0 225,6 1,7 1,5 7,7 23,4 9,6 11,4 0,7 21,2 9,5 3,7 0,2 0,1 0,0 0,1 0,4
T2/1996 304,2 1,8 0,0 162,4 0,7 0,0 7,8 75,7 33,9 7,2 2,5 3,9 6,3 0,7 0,7 0,0 0,0 0,4 0,3
T1/1996 360,9 0,3 0,0 108,9 1,5 3,6 6,5 78,2 0,3 54,0 16,9 25,6 6,3 4,6 3,6 0,0 0,0 50,6 0,0
T4/1995 349,6 0,6 0,4 145,0 0,0 0,0 29,8 49,6 2,4 12,2 6,2 69,0 10,5 5,7 5,3 0,5 0,1 12,3 0,0
T3/1995 334,1 9,2 0,0 142,8 0,0 0,0 34,6 40,9 1,3 12,1 0,4 74,7 6,0 10,9 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0
T2/1995 287,0 1,1 0,0 90,5 0,0 1,8 15,9 139,4 2,3 6,1 4,3 10,0 8,7 2,9 3,6 0,0 0,0 0,0 0,2
T1/1995 245,1 1,2 1,1 109,2 3,6 0,6 7,2 45,3 0,8 26,9 8,6 13,6 13,6 12,6 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0
T4/1994 420,8 1,2 0,4 156,9 0,2 0,1 11,7 128,7 2,2 33,6 10,6 8,3 11,5 24,8 2,6 0,0 0,1 27,3 0,6
T3/1994 632,9 11,6 0,0 397,4 0,0 0,0 11,0 94,6 3,0 12,2 1,8 70,6 16,3 6,6 7,7 0,2 0,0 0,0 0,0
T2/1994 761,0 0,8 1,3 626,0 0,0 0,0 9,2 71,2 1,9 10,9 12,6 12,4 9,0 2,6 1,6 0,0 0,0 1,5 0,0
T1/1994 347,5 1,1 0,0 157,5 0,0 0,0 20,8 51,7 0,4 19,2 5,7 65,2 13,5 10,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
T4/1993 353,0 0,3 0,3 161,9 0,1 0,0 34,5 49,3 7,0 1,4 6,7 66,3 17,8 5,1 1,0 0,2 0,1 1,1 0,0
T3/1993 381,0 0,3 0,0 102,6 11,1 0,5 3,7 44,2 3,4 40,0 26,7 133,5 7,0 5,1 2,7 0,0 0,0 0,0 0,1
T2/1993 277,0 6,1 0,6 147,2 0,0 0,0 13,2 45,0 0,7 13,8 7,3 17,9 16,0 9,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
T1/1993 384,7 3,3 0,1 229,0 0,0 6,2 13,0 35,2 0,6 1,3 6,3 27,6 4,2 56,1 1,3 0,1 0,0 0,1 0,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat Espanya. Valor
Total Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca Indústries extractives Indústries manufactureres Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Aigua, sanejament i gestió de residus Construcció Comerç a l'engròs i al detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i d'assegurances Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Educació Activitats sanitàries i de serveis socials Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis
T2/2019 3.662,1 10,3 3,5 359,6 56,2 2,5 86,8 220,5 38,4 76,2 369,0 704,9 363,1 764,6 167,1 425,0 1,6 3,1 9,7
T1/2019 6.639,8 72,1 28,6 1.857,8 442,0 127,8 355,6 146,2 399,9 247,5 574,7 1.133,8 379,7 809,6 61,5 0,4 1,2 0,9 0,3
T4/2018 10.421,5 140,5 1,8 1.412,3 252,9 51,4 584,1 2.099,6 300,3 1.448,1 200,6 1.892,0 1.033,5 460,3 470,7 9,5 15,5 43,2 5,1
T3/2018 10.581,2 3,5 1,7 642,7 9,3 22,5 2.808,3 1.674,0 13,0 113,2 2.546,9 497,2 957,0 215,5 324,0 16,7 23,7 711,6 0,2
T2/2018 20.224,4 17,2 6,6 743,4 1.073,1 0,3 1.187,7 168,8 14.420,9 52,1 1.318,5 81,8 583,8 80,8 137,3 0,3 240,2 34,3 77,5
T1/2018 7.681,2 73,4 0,9 1.182,3 2.611,0 27,0 1.725,2 486,1 30,0 105,1 175,1 195,9 697,3 196,6 14,7 1,8 40,0 118,5 0,2
T4/2017 7.978,1 231,1 375,2 1.206,2 100,8 0,7 301,0 382,6 260,4 87,9 1.431,0 1.745,2 1.004,6 288,8 241,3 22,5 283,5 15,1 0,1
T3/2017 5.173,4 12,0 19,4 2.182,7 415,4 14,9 246,7 402,1 40,7 56,5 373,0 182,5 1.030,5 55,3 85,5 13,4 6,9 35,8 0,0
T2/2017 5.711,5 63,0 0,3 388,3 12,8 600,2 489,0 948,3 1.062,9 47,1 75,9 525,4 772,7 517,5 114,8 0,3 14,4 78,6 0,2
T1/2017 7.913,2 10,4 3,1 546,4 1.910,7 1,2 1.214,7 285,0 1.693,8 180,7 163,4 164,8 746,6 220,5 92,8 4,8 414,6 95,5 164,0
T4/2016 8.755,5 55,8 7,0 2.244,6 69,3 0,1 657,0 894,5 45,2 151,7 280,9 2.225,9 727,2 322,1 848,3 5,2 208,4 11,7 0,6
T3/2016 8.186,7 239,0 43,8 491,0 3.845,5 0,2 1.142,7 178,5 362,3 68,5 177,5 288,9 709,9 215,5 238,5 0,1 60,2 104,9 19,6
T2/2016 5.715,5 74,8 3,0 2.353,7 258,4 3,3 257,9 315,8 706,7 418,5 141,1 177,9 446,7 395,4 89,2 11,9 41,7 19,3 0,3
T1/2016 3.655,1 7,5 20,3 230,1 381,0 0,0 571,0 216,1 668,3 30,9 167,1 134,3 909,2 121,7 28,3 1,4 97,8 68,4 1,3
T4/2015 7.814,5 449,1 7,2 1.199,9 2.226,6 0,0 531,4 1.049,8 76,4 71,3 169,3 603,5 1.105,7 163,0 41,7 0,0 11,0 108,0 0,6
T3/2015 7.469,4 23,0 1,9 456,4 199,6 8,2 3.394,0 967,6 248,4 255,7 261,4 263,5 536,6 72,4 10,1 484,4 118,9 127,5 39,7
T2/2015 6.912,5 66,4 14,9 1.350,1 666,9 2,6 815,9 701,5 380,2 49,1 33,8 400,0 1.812,9 103,9 10,5 391,0 73,1 39,6 0,1
T1/2015 2.612,1 1,7 1,6 316,0 5,3 2,4 95,7 361,8 363,8 155,5 93,2 169,3 612,8 175,5 116,1 6,8 116,2 17,8 0,7
T4/2014 8.605,9 16,9 224,1 731,5 724,0 419,8 1.272,3 670,4 577,2 648,4 184,8 1.722,3 815,1 124,3 63,0 21,4 25,0 113,9 251,7
T3/2014 6.500,3 318,1 778,2 686,9 246,2 0,0 258,6 2.532,8 28,3 56,1 49,0 245,7 1.097,4 94,5 42,5 46,6 1,4 13,4 0,2
T2/2014 3.143,8 73,7 21,1 616,7 1,9 0,0 150,7 459,9 37,4 430,3 299,3 211,2 635,2 28,5 82,6 50,6 0,3 37,4 7,1
T1/2014 2.400,3 15,2 73,6 280,8 41,7 36,1 183,7 218,3 119,2 85,6 262,8 436,1 439,0 54,3 56,0 1,2 80,9 15,4 0,4
T4/2013 7.022,7 28,4 95,1 1.500,4 1.126,7 153,0 717,4 439,5 685,3 112,8 123,9 646,0 1.050,5 227,0 20,7 33,9 43,2 18,6 0,2
T3/2013 3.434,9 18,1 18,7 279,1 256,6 624,7 54,3 117,5 174,9 88,9 468,3 273,6 446,2 18,6 93,4 18,0 0,1 483,6 0,1
T2/2013 4.427,7 12,6 6,9 645,1 145,2 5,0 592,2 274,7 123,5 299,3 182,0 1.630,2 237,6 39,1 198,8 0,0 15,8 19,6 0,0
T1/2013 2.381,9 13,4 13,7 478,8 19,6 0,0 127,8 156,5 174,1 39,5 17,6 489,9 147,3 116,8 103,4 1,1 6,4 462,7 13,1
T4/2012 5.849,6 11,5 4,9 2.131,8 55,8 58,5 590,2 281,7 73,6 50,6 329,2 827,1 634,3 404,3 178,6 49,3 1,7 162,8 3,6
T3/2012 1.973,5 8,7 116,0 535,9 63,7 2,0 54,7 196,5 29,3 28,6 56,3 196,6 155,1 69,7 157,4 35,3 258,2 7,0 2,5
T2/2012 3.007,1 48,2 25,1 1.228,9 135,7 5,5 382,6 246,4 40,0 25,8 239,3 265,7 135,9 140,2 80,1 0,0 2,4 5,1 0,1
T1/2012 3.635,6 8,3 1,1 878,0 963,3 0,1 102,1 120,2 23,4 15,7 51,5 964,9 195,6 33,7 159,4 0,4 110,3 6,2 1,4
T4/2011 4.544,3 14,6 13,8 1.658,9 382,0 16,2 314,9 410,9 184,0 96,5 88,3 435,0 455,0 275,6 106,4 0,2 78,8 13,3 0,1
T3/2011 8.353,1 38,0 1,1 4.819,3 658,3 0,7 103,9 158,6 59,6 30,8 293,2 1.413,4 613,4 89,7 12,5 0,1 4,9 49,0 6,5
T2/2011 5.021,0 18,2 59,5 1.422,5 329,8 0,0 411,6 329,6 112,0 33,9 128,4 1.648,8 231,7 69,8 118,6 0,0 1,6 100,5 4,5
T1/2011 10.870,4 5,3 1,9 352,0 293,0 0,0 138,3 297,4 4.210,8 170,7 4.651,5 453,4 110,2 55,9 17,3 0,1 0,1 112,5 0,0
T4/2010 4.036,6 14,8 54,3 879,1 270,5 0,0 171,1 468,8 148,6 71,7 368,5 924,6 200,8 295,5 148,2 0,0 0,9 17,0 2,2
T3/2010 3.952,6 3,6 33,6 405,0 27,2 0,0 155,1 165,0 1.837,3 16,8 72,5 101,4 923,0 44,9 121,9 5,5 21,7 18,0 0,3
T2/2010 1.971,7 6,3 1,2 1.005,5 334,2 0,0 85,1 105,5 19,6 6,9 32,5 139,4 117,9 43,3 63,1 4,1 6,2 0,3 0,6
T1/2010 2.652,1 53,6 0,0 341,2 919,3 1,4 163,9 269,1 41,3 5,7 25,2 39,3 136,1 509,6 85,6 2,5 0,9 1,2 56,1
T4/2009 3.521,2 8,4 0,0 902,3 418,1 6,0 219,8 791,4 76,1 97,5 169,1 359,2 252,3 37,6 45,2 2,4 5,1 109,1 21,2
T3/2009 5.180,0 12,0 0,2 3.512,9 27,5 0,0 105,4 141,3 492,6 19,3 125,4 206,7 160,8 24,1 137,1 9,5 4,5 200,6 0,2
T2/2009 2.738,4 24,5 0,1 300,6 97,0 0,0 116,2 160,8 317,5 18,6 1.271,7 175,2 110,5 56,8 20,5 3,2 54,5 10,0 0,8
T1/2009 1.329,3 4,7 16,1 215,2 24,2 0,4 68,0 142,7 72,9 10,6 52,1 500,9 159,3 30,0 17,6 1,3 3,7 9,4 0,0
T4/2008 2.275,7 18,4 47,4 193,9 30,4 1,3 348,0 250,3 127,9 93,8 118,9 544,7 266,3 89,9 75,8 0,6 9,2 5,1 53,7
T3/2008 1.826,0 9,3 7,6 336,6 56,4 0,3 197,7 202,1 23,6 154,4 103,4 75,3 371,7 61,3 159,4 0,1 62,2 0,5 4,0
T2/2008 10.037,2 1,7 40,4 222,6 7.414,8 5,5 91,6 818,7 130,8 12,2 290,3 643,4 140,6 200,5 12,1 6,1 1,4 3,7 0,8
T1/2008 16.056,8 13,6 34,2 331,6 15,0 422,3 171,5 12.765,1 57,8 13,2 307,1 1.545,8 152,9 97,6 67,5 0,2 56,0 5,4 0,1
T4/2007 22.758,6 33,0 7,7 632,7 18.078,3 0,9 1.389,3 451,6 276,4 157,0 60,3 705,2 278,9 362,9 266,0 14,1 0,1 7,3 36,8
T3/2007 3.087,9 4,1 0,1 500,4 16,6 1,2 93,9 225,2 41,5 33,7 208,3 1.485,4 198,4 112,1 153,3 1,6 6,7 4,3 1,0
T2/2007 2.395,7 3,1 5,7 1.449,7 71,5 0,0 151,2 104,2 11,8 53,8 90,6 241,7 98,6 32,1 66,0 0,2 3,6 7,7 4,1
T1/2007 1.941,5 10,2 0,0 734,6 0,7 0,1 281,0 182,8 145,0 54,3 71,9 112,3 256,3 42,2 26,0 0,2 19,7 3,5 0,7
T4/2006 2.707,5 10,8 35,0 464,8 3,8 0,4 347,4 350,1 117,0 29,1 147,9 182,8 391,7 94,0 523,0 3,2 3,3 2,7 0,5
T3/2006 2.390,1 16,2 0,0 448,6 61,7 0,0 100,8 64,6 210,2 125,6 144,2 373,9 102,0 317,4 260,5 0,1 162,7 0,1 1,5
T2/2006 1.746,1 4,6 0,3 308,1 6,1 96,0 94,1 43,2 5,3 181,7 484,6 102,3 180,6 84,4 139,0 2,6 4,6 0,4 8,0
T1/2006 2.979,7 11,1 0,0 499,6 4,9 1,1 185,5 401,5 27,4 213,1 1.099,4 270,3 153,6 48,5 33,4 0,1 1,6 18,9 9,6
T4/2005 9.141,7 19,9 11,1 906,5 43,6 55,1 159,5 227,9 5,3 79,8 6.215,6 954,0 277,1 122,8 44,8 3,6 3,3 11,0 0,7
T3/2005 2.352,5 0,1 0,0 841,3 0,2 0,1 119,7 120,8 42,0 19,8 424,2 58,2 83,3 454,9 77,3 0,2 5,4 105,1 0,1
T2/2005 1.221,9 19,0 5,0 368,8 0,2 5,9 84,8 114,9 32,9 43,6 92,2 269,0 117,0 30,3 21,1 2,1 9,2 3,6 2,4
T1/2005 1.164,4 3,7 96,0 389,2 17,7 0,5 200,2 87,7 3,0 59,5 74,6 24,0 116,4 48,5 34,2 0,1 3,5 4,7 1,0
T4/2004 3.956,0 4,9 44,5 671,7 563,0 0,0 190,2 1.885,5 110,3 60,1 116,9 60,6 120,2 63,2 41,4 3,6 0,0 19,0 0,8
T3/2004 1.591,0 4,6 11,7 377,3 49,5 0,1 157,9 71,0 1,6 19,8 385,1 185,6 150,0 76,2 13,7 1,7 78,4 6,5 0,4
T2/2004 2.061,9 9,1 1,1 805,0 67,4 0,0 105,4 71,1 78,2 66,3 210,9 477,1 65,8 15,3 70,1 0,7 1,3 15,7 1,3
T1/2004 1.422,7 18,3 22,7 448,4 0,2 0,0 75,5 245,8 70,9 17,4 81,4 130,5 149,2 55,0 67,6 1,4 22,6 15,3 0,6
T4/2003 2.602,8 61,5 21,3 1.045,7 230,8 1,5 104,2 322,8 40,2 55,4 93,2 154,1 106,3 50,9 118,2 17,3 12,4 166,5 0,6
T3/2003 1.289,1 1,7 96,0 132,6 461,8 0,0 89,3 192,9 18,0 26,7 54,0 61,5 66,7 36,0 26,9 0,1 2,4 21,8 0,5
T2/2003 2.177,6 6,2 2,5 618,8 6,3 0,4 95,0 131,4 56,8 122,9 346,8 524,8 128,5 59,8 22,6 14,2 1,4 38,8 0,5
T1/2003 3.865,3 15,9 15,4 400,7 6,5 0,5 54,6 129,8 5,5 244,4 2.488,4 92,4 298,1 76,8 28,0 0,5 5,1 2,5 0,3
T4/2002 3.250,9 12,2 2,8 860,1 28,1 0,1 226,9 431,9 6,8 62,5 339,2 859,9 242,1 81,3 54,8 3,1 0,0 22,1 17,1
T3/2002 3.132,4 20,3 0,9 273,6 1.551,4 0,3 233,3 158,1 84,2 10,3 244,3 183,8 155,9 134,4 63,6 0,2 11,4 5,9 0,3
T2/2002 2.422,9 2,5 4,1 368,4 2,7 1,9 124,8 55,7 5,5 41,6 937,5 530,6 145,7 142,9 34,9 8,6 6,6 7,4 1,5
T1/2002 2.963,3 3,4 4,7 216,6 126,5 0,2 60,8 118,3 501,6 36,8 464,3 139,8 374,2 878,2 19,6 8,0 0,7 4,2 5,4
T4/2001 3.862,4 29,2 3,3 1.117,2 14,9 0,0 306,8 572,6 26,4 84,1 906,3 369,4 142,6 178,6 78,3 2,5 0,5 28,8 0,9
T3/2001 2.224,4 8,2 1,2 571,0 6,5 4,3 68,4 154,3 23,4 26,4 315,6 767,8 166,9 17,7 34,4 2,0 7,6 45,8 3,0
T2/2001 4.237,1 5,5 0,2 1.712,7 12,0 15,3 91,8 184,6 10,5 378,0 773,4 625,0 146,5 170,3 17,3 3,8 44,9 23,1 22,0
T1/2001 5.175,6 5,5 0,7 3.083,1 531,7 1,0 82,9 149,8 20,2 65,1 614,2 375,5 153,7 43,1 16,1 4,4 12,4 10,3 6,1
T4/2000 16.359,7 21,4 11,4 802,9 4,5 4,6 168,0 218,5 49,4 39,8 13.730,2 645,9 247,3 111,1 169,4 1,3 4,0 53,4 76,6
T3/2000 2.914,1 30,7 0,1 412,0 11,5 2,5 54,8 382,4 20,8 84,5 1.024,0 280,5 119,4 350,6 100,0 0,1 24,5 14,2 1,3
T2/2000 4.161,9 11,0 1,5 681,6 3,3 0,7 334,8 287,1 19,9 94,0 688,2 1.450,8 254,8 183,4 80,7 0,2 9,3 3,8 56,9
T1/2000 2.599,0 7,6 2,1 369,6 3,6 0,0 46,9 238,6 294,7 32,6 376,6 1.074,7 79,1 26,9 25,5 0,3 3,2 16,7 0,3
T4/1999 3.306,3 45,8 41,5 1.073,9 12,3 0,0 73,3 336,1 75,9 150,3 411,8 478,0 225,6 307,9 46,9 0,2 11,1 11,7 3,9
T3/1999 2.581,3 11,9 1,5 263,9 9,6 0,2 368,7 169,0 6,8 46,0 373,3 644,2 82,3 487,7 53,7 0,6 4,5 14,8 42,6
T2/1999 2.914,8 7,0 0,5 542,2 585,0 0,0 85,8 140,8 69,8 44,1 943,2 192,3 81,2 153,9 38,5 24,3 2,5 3,2 0,4
T1/1999 1.885,7 10,6 0,2 900,3 3,5 0,2 106,3 87,9 20,2 26,1 183,9 415,9 65,6 43,3 7,0 0,7 0,4 5,9 7,7
T4/1998 2.976,3 11,6 132,0 748,0 0,9 12,7 193,4 446,4 20,3 82,5 160,7 792,7 201,7 90,4 75,3 0,4 4,6 1,6 1,1
T3/1998 1.935,8 5,1 4,8 717,6 0,5 10,6 128,5 151,1 13,6 62,8 286,3 372,1 103,7 48,7 14,7 0,2 4,1 9,9 1,4
T2/1998 2.187,0 7,0 3,3 802,1 2,4 0,3 147,2 164,1 8,9 19,3 118,8 625,8 163,8 31,6 27,9 0,4 0,3 63,8 0,0
T1/1998 1.866,8 16,9 0,1 623,0 3,0 8,6 86,7 319,1 9,1 10,1 29,2 392,1 95,9 144,4 30,6 3,0 9,1 16,2 69,7
T4/1997 2.406,3 8,7 0,4 1.107,3 2,3 13,4 108,6 643,4 40,2 83,8 126,4 75,3 88,3 44,8 21,6 0,6 5,0 10,6 25,5
T3/1997 1.505,3 9,6 0,1 302,5 0,3 14,6 58,2 89,7 16,7 26,1 626,9 161,5 115,1 40,5 24,1 0,2 14,0 4,6 0,7
T2/1997 1.140,2 6,6 24,6 359,1 0,5 1,8 41,4 254,5 20,3 17,4 200,3 94,0 48,4 48,4 13,5 0,5 0,4 8,1 0,4
T1/1997 712,4 31,0 11,9 193,6 11,0 2,8 28,6 99,9 0,7 16,0 73,3 56,4 98,9 52,2 29,9 2,5 0,2 0,6 3,0
T4/1996 2.265,2 13,8 9,9 1.141,6 16,6 2,7 86,9 349,9 36,5 34,9 224,9 165,9 96,7 38,9 26,0 1,5 0,6 1,3 16,6
T3/1996 917,0 11,1 0,8 354,3 1,7 8,8 133,0 91,7 15,5 37,9 8,9 123,7 50,2 18,9 14,9 38,5 1,3 4,6 1,0
T2/1996 1.356,5 24,1 5,0 443,8 5,9 3,9 86,1 286,1 45,3 34,2 144,7 142,1 72,5 11,9 23,0 0,7 0,6 25,9 0,7
T1/1996 1.058,8 11,4 0,7 388,2 8,1 16,1 47,4 153,9 16,5 74,0 94,9 104,6 32,1 22,3 36,5 0,4 0,3 50,9 0,4
T4/1995 2.391,6 8,5 11,7 1.408,5 20,9 4,6 64,5 239,9 78,3 49,1 31,8 318,1 91,6 26,9 20,6 0,9 0,2 14,6 0,9
T3/1995 810,2 14,5 0,0 240,3 7,0 0,1 67,1 150,7 13,7 33,9 14,9 183,0 58,9 17,3 3,7 0,6 0,0 4,0 0,3
T2/1995 984,6 16,4 8,5 246,6 0,1 1,9 97,7 279,4 19,5 25,8 81,0 102,2 79,4 15,3 6,6 0,4 0,6 1,8 1,5
T1/1995 1.209,5 68,7 2,1 439,9 4,7 83,7 42,2 150,9 18,8 31,8 116,4 171,4 38,7 26,9 9,8 0,6 1,1 1,9 0,0
T4/1994 1.810,7 17,1 0,4 620,1 1,2 2,8 182,2 376,1 19,2 75,3 85,7 173,1 138,2 70,4 14,3 0,3 2,7 28,2 3,3
T3/1994 1.572,0 13,7 3,9 784,4 0,1 58,0 79,8 191,7 8,6 21,7 71,6 184,7 96,6 19,1 10,7 17,1 0,0 10,0 0,2
T2/1994 1.889,7 13,0 2,5 1.334,7 3,8 3,4 57,6 129,1 25,2 34,8 53,7 139,5 36,1 28,2 8,4 0,1 0,5 18,5 0,5
T1/1994 1.198,3 9,9 9,8 434,1 1,9 1,3 74,6 157,0 6,0 25,0 29,9 275,8 113,2 50,2 6,7 0,9 0,4 0,8 0,7
T4/1993 1.608,0 13,9 0,3 607,2 2,8 45,9 192,7 310,9 30,5 30,3 20,5 202,0 85,9 40,4 13,7 1,1 2,5 6,2 1,4
T3/1993 1.354,2 23,5 0,3 451,0 51,6 9,3 68,4 213,8 13,7 54,5 31,0 313,5 87,8 21,3 8,0 5,8 0,2 0,4 0,2
T2/1993 1.216,2 15,9 0,7 487,9 0,0 38,1 69,6 119,7 30,1 23,2 81,6 214,0 55,2 45,3 7,0 0,2 6,9 20,4 0,2
T1/1993 1.240,6 10,6 4,5 470,9 1,0 10,6 90,0 315,5 18,5 21,2 31,8 144,8 30,8 69,8 18,6 0,9 0,0 0,8 0,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Darrera actualització: 20 de setembre de 2019. Propera actualització: 20 de desembre de 2019

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.