Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Catalunya. 1r trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 42,2 -349,0 -89,2 -89,2
OCDE 38,5 0,4 1,1 1,1
Unió Europea 4,0 (b) z z z
Amèrica del Nord 0,0 -2,5 .. -100,0
Amèrica Llatina 0,7 -364,6 .. ..
Resta d'Amèrica 0,1 -0,1 -48,0 ..
Àsia i Oceania 0,3 -0,5 .. -62,9
Àfrica 0,0 -2,3 .. ..
Paradisos fiscals 0,1 -0,6 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Notes:
- El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
- Fins al quart trimestre del 2019, la Unió Europea inclou els països de la UE-28; partir del primer trimestre del 2020, els de la UE-27 (sense el Regne Unit).
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Espanya. 1r trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 1.390,5 -771,2 -35,7 -35,7
OCDE 1.151,2 -26,1 -2,2 -2,2
Unió Europea 571,9 (b) z z z
Amèrica del Nord 172,4 -562,3 -76,5 -76,5
Amèrica Llatina 467,2 -491,2 -51,2 -51,2
Resta d'Amèrica 6,8 -56,9 -89,4 -89,4
Àsia i Oceania 45,2 9,5 .. 26,6
Àfrica 6,0 -19,4 -76,3 -76,3
Paradisos fiscals 8,4 -39,1 -82,2 -82,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Notes:
- El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
- Fins al quart trimestre del 2019, la Unió Europea inclou els països de la UE-28; partir del primer trimestre del 2020, els de la UE-27 (sense el Regne Unit).
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de juny de 2020. Propera actualització: 21 de setembre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.