Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) Catalunya. Juny del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN) 122,4 5,2 5,6
Comerç 120,1 4,3 4,3
Altres serveis 126,5 6,8 8,0
transport i emmagatzematge 119,0 7,1 6,0
hostaleria 133,4 2,0 3,0
informació i comunicacions 119,7 3,2 4,8
activitats professionals, científiques i tècniques 135,2 8,8 10,7
activitats administratives i serveis auxiliars 134,2 13,1 16,9
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.
Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisionals.
Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) Espanya. Juny del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN) 123,7 5,7 6,1
Comerç 122,7 6,1 6,2
Altres serveis 125,7 4,8 6,1
transport i emmagatzematge 120,2 4,1 5,6
hostaleria 127,9 1,3 2,2
informació i comunicacions 117,7 4,3 4,3
activitats professionals, científiques i tècniques 137,8 8,4 9,7
activitats administratives i serveis auxiliars 129,0 5,8 8,7
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisionals.

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2015=100, ha augmentat a Catalunya un 5,2% respecte al juny del 2017. Per sectors d'activitat, mostren increments tant el comerç (4,3%) com els altres serveis (6,8%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment de les activitats administratives i serveis auxiliars (13,1%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 5,7% respecte al mateix mes de l'any 2017. En termes acumulats, l'índex creix un 5,6% a Catalunya i un 6,1% a Espanya respecte als primers sis mesos de l'any 2017.

Data de publicació: 20 d'agost del 2018. Propera actualització: 21 de setembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors serveis a Catalunya. S'investiguen les activitats incloses en els sectors de Comerç, Transport i emmagatzematge, Hostaleria, Informació i comunicacions, Activitats professionals, científiques i tècniques i Activitats administratives i serveis auxiliars, segons la

Aquests indicadors reflecteixen l'evolució d'un dels sectors més importants de l'economia catalana a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns, que són objecte del tràfic de l'empresa). Es comptabilitzen incloent-hi els impostos que graven els béns i serveis amb l'excepció de l'IVA, que repercuteix en el client.

L'Idescat elabora mensualment l'índex de volum de negoci (IASSVN) a partir de les dades que proporciona l'INE i en difon la informació per als sectors Comerç i Altres serveis. A més, per a l'IASSVN d'Altres serveis s'obté la desagregació per als sectors Transport i emmagatzematge, Hostaleria, Informació i comunicacions, Activitats professionals, científiques i tècniques i Activitats administratives i serveis auxiliars. Els resultats es presenten en forma d'índex amb l'objectiu de mesurar les variacions respecte de l'any base 2015.

A partir del 2015, l'INE ha introduït nous canvis en la difusió de l'IASS a fi d'homogeneïtzar-la amb la que fa Eurostat i facilitar l'anàlisi conjunta que puguin fer-ne els usuaris. D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 tot seguint la CCAE-2009. S'ofereixen les sèries enllaçades des del 2005.

El canvi de base afecta les branques investigades, el cistell de productes, les ponderacions i la mostra de les unitats informants, a més d'incorporar millores de tipus quantitatiu i metodològic.

Els índexs es calculen d'acord amb una metodologia de Laspeyres encadenat, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), segons la informació de l'Enquesta anual de serveis i l'Enquesta anual de comerç i altres fonts.

Per tal d'obtenir aquests indicadors, es fa una enquesta contínua que investiga tots els mesos unes 4.048 empreses que operen en aquests sectors a Catalunya.

Les dades dels darrers quatre mesos són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: