Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) Catalunya. Agost del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN) 105,8 6,0 5,7
Comerç 101,2 5,9 4,3
Altres serveis 114,2 6,2 8,0
Transport i emmagatzematge 113,5 5,4 6,2
Hostaleria 151,6 1,9 2,9
Informació i comunicacions 102,3 3,4 4,8
Activitats professionals, científiques i tècniques 90,8 12,2 11,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 123,4 10,8 16,4
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.
Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisionals.
Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) Espanya. Agost del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN) 112,9 8,1 6,6
Comerç 111,6 9,7 6,9
Altres serveis 115,3 5,2 6,0
Transport i emmagatzematge 112,4 6,4 6,0
Hostaleria 148,5 1,4 1,9
Informació i comunicacions 100,3 3,7 4,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 98,3 12,7 10,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 127,3 3,0 7,4
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisionals.

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2015=100, ha augmentat a Catalunya un 6% respecte a l’agost del 2017. Per sectors d'activitat, mostren increments tant el comerç (5,9%) com els altres serveis (6,2 %). Dins d'aquests, cal destacar l'augment de les activitats professionals, científiques i tècniques (12,2%) i de les activitats administratives i serveis auxiliars (10,8%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 8,1% respecte al mateix mes de l'any 2017. En termes acumulats, l'índex creix un 5,7% a Catalunya i un 6,6% a Espanya respecte als primers vuit mesos de l'any 2017.

Data de publicació: 22 d'octubre del 2018. Propera actualització: 21 de novembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors serveis a Catalunya. S'investiguen les activitats incloses en els sectors de Comerç, Transport i emmagatzematge, Hostaleria, Informació i comunicacions, Activitats professionals, científiques i tècniques i Activitats administratives i serveis auxiliars, segons la

Aquests indicadors reflecteixen l'evolució d'un dels sectors més importants de l'economia catalana a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns, que són objecte del tràfic de l'empresa). Es comptabilitzen incloent-hi els impostos que graven els béns i serveis amb l'excepció de l'IVA, que repercuteix en el client.

L'Idescat elabora mensualment l'índex de volum de negoci (IASSVN) a partir de les dades que proporciona l'INE i en difon la informació per als sectors Comerç i Altres serveis. A més, per a l'IASSVN d'Altres serveis s'obté la desagregació per als sectors Transport i emmagatzematge, Hostaleria, Informació i comunicacions, Activitats professionals, científiques i tècniques i Activitats administratives i serveis auxiliars. Els resultats es presenten en forma d'índex amb l'objectiu de mesurar les variacions respecte de l'any base 2015.

A partir del 2015, l'INE ha introduït nous canvis en la difusió de l'IASS a fi d'homogeneïtzar-la amb la que fa Eurostat i facilitar l'anàlisi conjunta que puguin fer-ne els usuaris. D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 tot seguint la CCAE-2009. S'ofereixen les sèries enllaçades des del 2005.

El canvi de base afecta les branques investigades, el cistell de productes, les ponderacions i la mostra de les unitats informants, a més d'incorporar millores de tipus quantitatiu i metodològic.

Els índexs es calculen d'acord amb una metodologia de Laspeyres encadenat, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), segons la informació de l'Enquesta anual de serveis i l'Enquesta anual de comerç i altres fonts.

Per tal d'obtenir aquests indicadors, es fa una enquesta contínua que investiga tots els mesos unes 4.048 empreses que operen en aquests sectors a Catalunya.

Les dades dels darrers quatre mesos són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: