Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. Desembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 1.441 405 39,1 12,6
Habitatges acabats 801 279 53,4 1,6
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. Desembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 9.638 1.777 22,6 18,1
Habitatges acabats 5.525 850 18,2 17,8
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.

Al desembre del 2018, el nombre de visats d'obra mostra un increment del 39,1% interanual a Catalunya, i els habitatges acabats creixen un 53,4%. A Espanya, el nombre de visats d'obra augmenta un 22,6% interanual i els habitatges acabats pugen un 18,2%. En termes acumulats, el nombre de visats d'obra creix un 12,6% a Catalunya i un 18,1% a Espanya.

Data de publicació: 28 de febrer del 2019. Propera actualització: 29 de març del 2019

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: