Saltar al contingut principal

Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. Agost del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 1.545 448 40,8 -18,2
Habitatges acabats 729 -116 -13,7 18,0
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. Agost del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 7.018 155 2,3 -26,7
Habitatges acabats 4.652 77 1,7 2,3
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.

Darrera actualització: 2 de novembre de 2020. Propera actualització: 2 de novembre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.