Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. Agost del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 813 45 5,9 -0,5
Habitatges acabats 505 39 8,4 -13,5
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. Agost del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 7.412 1.239 20,1 18,1
Habitatges acabats 3.637 774 27,0 21,2
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.

A l’agost del 2018, el nombre de visats d'obra mostra un increment del 5,9% interanual a Catalunya, i els habitatges acabats augmenten un 8,4%. A Espanya, el nombre de visats d'obra creix un 20,1% interanual i els habitatges acabats pugen un 27%. En termes acumulats, el nombre de visats d'obra disminueix a Catalunya un 0,5% mentre que a Espanya augmenta un 18,1% respecte als vuit primers mesos de l'any anterior.

Data de publicació: 31 d'octubre del 2018. Propera actualització: 30 de novembre del 2018

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: