Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. Maig del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 1.664 -69 -4,0 -7,3
Habitatges acabats 393 -710 -64,4 -22,5
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. Maig del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 12.307 1.744 16,5 16,2
Habitatges acabats 4.590 -973 -17,5 16,1
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.

Al maig del 2018, el nombre de visats d'obra mostra un decrement del 4% interanual a Catalunya, i els habitatges acabats disminueixen un 64,4%. A Espanya, el nombre de visats d'obra creix un 16,5% interanual i els habitatges acabats baixen un 17,5%. En termes acumulats, el nombre de visats d'obra disminueix a Catalunya un 7,3% mentre que a Espanya augmenta un 16,2% respecte als cinc primers mesos de l'any anterior.

Data de publicació: 1 d'agost del 2018. Propera actualització: 28 de setembre del 2018

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: