Saltar al contingut principal

Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. Setembre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 1.797 403 28,9 15,3
Habitatges acabats 828 304 58,0 37,5
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. Setembre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 10.816 1.273 13,3 9,9
Habitatges acabats 6.004 589 10,9 11,7
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.

Darrera actualització: 29 de novembre de 2019. Propera actualització: 27 de desembre de 2019

Dades anuals

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.