Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. Agost del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 9,9 -122,5 -92,5 -34,5
Edificació 1,1 -49,5 -97,7 -45,3
Obra civil 8,8 -73,0 -89,3 -25,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. Agost del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 1.395,5 155,8 12,6 -2,4
Edificació 52,2 -344,7 -86,9 -39,2
Obra civil 1.343,3 500,5 59,4 19,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un decrement interanual del 92,5% a l’agost del 2018. Mostren decrements tant l'obra civil (−89,3%), com l'edificació (−97,7%). A Espanya, la licitació oficial en construcció augmenta un 12,6% interanual. En termes acumulats, la licitació ha disminuït un 34,5% a Catalunya i un 2,4% a Espanya, respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació: 23 d'octubre del 2018. Propera actualització: 23 de novembre del 2018

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: