Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. Agost del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 147,6 135,6 1.129,0 16,6
Edificació 20,0 17,3 641,2 -3,4
Obra civil 127,6 118,3 1.270,2 30,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. Agost del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 579,6 -944,5 -62,0 18,2
Edificació 174,1 28,6 19,7 5,6
Obra civil 405,5 -973,1 -70,6 22,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

Darrera actualització: 23 d'octubre de 2019. Propera actualització: 25 de novembre de 2019

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.