Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Juny del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 6.239 314 5,3 7,8
Finques urbanes 6.147 299 5,1 8,0
habitatges 4.852 322 7,1 9,7
solars 85 19 28,8 10,3
altres 1.210 -42 -3,4 2,2
Finques rústiques 92 15 19,5 -8,2
Capital prestat (milions d'euros) 1.070,4 183,1 20,6 14,4
Finques urbanes 1.061,8 187,4 21,4 14,9
habitatges 682,5 61,9 10,0 14,3
solars 26,5 4,8 22,2 -25,7
altres 352,8 120,7 52,0 23,0
Finques rústiques 8,6 -4,4 -33,7 -17,2
Hipoteques cancel·lades (nombre) 7.044 768 12,2 5,7
Finques urbanes 6.965 783 12,7 5,8
habitatges 4.729 173 3,8 3,8
solars 180 39 27,7 1,2
altres 2.056 571 38,5 11,4
Finques rústiques 79 -15 -16,0 0,9
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Les dades són provisionals des del juliol del 2017.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Juny del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 41.937 978 2,4 8,7
Finques urbanes 40.513 1.158 2,9 9,2
habitatges 30.600 1.161 3,9 9,4
solars 545 -120 -18,0 10,9
altres 9.368 117 1,3 8,2
Finques rústiques 1.424 -180 -11,2 -1,6
Capital prestat (milions d'euros) 6.332,8 902,3 16,6 7,9
Finques urbanes 6.123,6 952,5 18,4 8,9
habitatges 3.791,2 320,7 9,2 15,3
solars 381,5 61,9 19,4 10,7
altres 1.950,9 570,0 41,3 -3,7
Finques rústiques 209,1 -50,2 -19,4 -12,5
Hipoteques cancel·lades (nombre) 45.476 1.868 4,3 8,3
Finques urbanes 43.871 1.970 4,7 8,9
habitatges 30.198 1.302 4,5 10,2
solars 1.318 -38 -2,8 1,5
altres 12.355 706 6,1 6,4
Finques rústiques 1.605 -102 -6,0 -5,0
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Les dades són provisionals des del juliol del 2017.

S'han hipotecat a Catalunya 6.239 finques al juny del 2018, un 5,3% més que al mateix mes del 2017. Les hipoteques sobre habitatges han estat 4.852, xifra que suposa un increment del 7,1% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 1.070,4 milions d'euros, un 20,6% més que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 10% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha crescut un 12,2% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un increment del 3,8%. A Espanya, augmenta el nombre d'hipoteques constituïdes un 2,4%, i el capital d'aquestes hipoteques creix un 16,6%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques augmenta un 3,9%, i el capital prestat creix un 9,2%.

Data de publicació: 31 d'agost del 2018. Propera actualització: 1 d'octubre del 2018

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: