Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Setembre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 4.678 -2.158 -31,6 -0,5
Finques urbanes 4.625 -2.128 -31,5 -0,5
habitatges 3.655 -1.545 -29,7 1,1
solars 43 -26 -37,7 6,3
altres 927 -557 -37,5 -7,0
Finques rústiques 53 -30 -36,1 -3,7
Capital prestat (milions d'euros) 989,1 -47,3 -4,6 7,1
Finques urbanes 982,2 -40,6 -4,0 7,0
habitatges 544,6 -210,5 -27,9 4,6
solars 26,0 -65,9 -71,7 -2,3
altres 411,6 235,8 134,1 14,1
Finques rústiques 6,9 -6,6 -49,1 14,1
Hipoteques cancel·lades (nombre) 4.244 64 1,5 -2,5
Finques urbanes 4.158 14 0,3 -2,4
habitatges 3.024 -33 -1,1 -0,7
solars 60 -1 -1,6 -2,9
altres 1.074 48 4,7 -6,5
Finques rústiques 86 50 138,9 -12,8
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Setembre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 30.815 -13.797 -30,9 -0,6
Finques urbanes 29.837 -13.449 -31,1 -0,3
habitatges 22.488 -10.382 -31,6 0,4
solars 407 -218 -34,9 -9,0
altres 6.942 -2.849 -29,1 -1,9
Finques rústiques 978 -348 -26,2 -9,7
Capital prestat (milions d'euros) 5.566,1 -1.103,0 -16,5 4,8
Finques urbanes 5.351,0 -1.109,9 -17,2 4,5
habitatges 3.046,0 -1.183,8 -28,0 1,6
solars 422,5 -16,7 -3,8 2,2
altres 1.882,5 90,6 5,1 11,7
Finques rústiques 215,1 7,0 3,3 12,3
Hipoteques cancel·lades (nombre) 32.903 -1.335 -3,9 -1,4
Finques urbanes 31.722 -1.360 -4,1 -1,5
habitatges 22.365 -3 0,0 -1,1
solars 593 -222 -27,2 -11,6
altres 8.764 -1.135 -11,5 -1,4
Finques rústiques 1.181 25 2,2 1,1
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 29 de novembre de 2019. Propera actualització: 20 de desembre de 2019

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.