Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Novembre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 7.021 1.329 23,3 10,9
Finques urbanes 6.951 1.312 23,3 11,2
habitatges 5.363 1.072 25,0 13,0
solars 101 37 57,8 5,3
altres 1.487 203 15,8 5,0
Finques rústiques 70 17 32,1 -5,8
Capital prestat (milions d'euros) 1.070,7 118,6 12,5 11,6
Finques urbanes 1.062,0 117,4 12,4 12,0
habitatges 802,9 199,3 33,0 16,3
solars 41,4 20,8 100,6 -10,4
altres 217,6 -102,7 -32,1 5,3
Finques rústiques 8,8 1,2 16,1 -14,7
Hipoteques cancel·lades (nombre) 6.510 397 6,5 8,4
Finques urbanes 6.446 421 7,0 8,6
habitatges 4.667 181 4,0 6,4
solars 94 -2 -2,1 8,3
altres 1.685 242 16,8 14,4
Finques rústiques 64 -24 -27,3 -4,8
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Novembre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 40.941 5.814 16,6 10,9
Finques urbanes 39.605 5.871 17,4 11,4
habitatges 28.835 3.578 14,2 11,0
solars 706 190 36,8 13,3
altres 10.064 2.103 26,4 12,7
Finques rústiques 1.336 -57 -4,1 -3,1
Capital prestat (milions d'euros) 5.801,7 659,5 12,8 10,4
Finques urbanes 5.598,1 673,8 13,7 11,2
habitatges 3.767,3 638,1 20,4 16,9
solars 287,7 28,2 10,9 9,3
altres 1.543,1 7,5 0,5 0,2
Finques rústiques 203,6 -14,2 -6,5 -9,3
Hipoteques cancel·lades (nombre) 44.115 1.700 4,0 7,3
Finques urbanes 42.567 1.797 4,4 7,9
habitatges 28.596 -172 -0,6 8,7
solars 932 -421 -31,1 -5,3
altres 13.039 2.390 22,4 7,5
Finques rústiques 1.548 -97 -5,9 -7,2
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional

Data de publicació: 30 de gener del 2019. Propera actualització: 27 de febrer del 2019

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: