Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari

Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari Catalunya. Setembre del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 108,9 -1,5 2,4
Béns de consum 113,2 1,8 2,8
consum durador 136,8 17,7 6,9
consum no durador 111,1 0,7 2,3
Béns d'equipament 110,4 -2,7 8,9
Béns intermedis 107,7 -4,4 1,2
Energia 98,4 -1,0 -5,6
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari Espanya. Setembre del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 107,4 -0,5 1,3
Béns de consum 104,8 -0,4 -0,4
consum durador 109,5 -4,0 -1,9
consum no durador 104,1 -0,2 -0,4
Béns d'equipament 114,2 -1,2 3,2
Béns intermedis 112,5 -0,4 2,6
Energia 96,7 0,2 -0,3
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Nota: Les dades són provisionals.

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari disminueix un 1,5% a Catalunya al setembre del 2018, respecte a un any enrere. Mostren increments els béns de consum (1,8%), mentre que disminueixen els béns intermedis (−4,4%), els béns d’equipament (−2,7%) i l'energia (−1%). Dintre dels béns de consum, creixen tant els de consum durador (17,7%) com els de consum no durador (0,7%). A Espanya, l'IPI corregit d'efectes de calendari baixa un 0,5% amb relació al mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació: 8 de novembre del 2018. Propera actualització: 5 de desembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Estadística Estructural d’empreses del sector industrial i de l'Enquesta industrial de productes.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La producció industrial d'un mes depèn de quina és la dotació de dies laborables d'aquell mes. Atès que el calendari laboral de cada any es coneix amb anticipació, és possible estimar la incidència que tenen en la producció industrial la diferent durada de cada mes i l'existència de dies festius, com ara la Setmana Santa. L'IPI corregit dels efectes del calendari laboral permet calcular taxes de variació entre mesos de durada homogènia. La correcció s'efectua per a l'índex general i per a cadascun dels tres grups de destinació.

Taules disponibles

Sou aquí: