Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Catalunya. Agost del 2020 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 77,0 -12,2 -16,3
Productes industrials 78,1 -10,9 -15,4
Béns de consum 93,5 -8,0 -5,8
Béns d'equipament 63,8 -19,1 -29,6
Béns intermedis 72,5 -9,4 -15,2
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Espanya. Agost del 2020 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 80,2 -9,9 -15,5
Productes industrials 80,8 -6,5 -13,1
Béns de consum 94,0 -7,4 -6,3
Béns d'equipament 66,3 -1,7 -19,1
Béns intermedis 79,9 -8,2 -14,6
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 21 d'octubre de 2020. Propera actualització: 23 de novembre de 2020 Calendari

Estadística IVNI

Nota metodològica

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) és un indicador conjuntural que calcula un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.

L'IVNI és un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 05, 06, 19, 35 i 36 de la CCAE-09).

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.