Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Catalunya. Índex
Índex general (IVNI) Productes industrials Béns de consum Béns d'equipament Béns intermedis
11/2018 (p) 116,0 115,6 115,4 117,8 114,5
10/2018 (p) 124,4 123,5 122,2 129,6 120,9
09/2018 (p) 107,7 106,2 105,5 102,3 109,3
08/2018 (p) 89,0 86,8 100,3 67,5 86,0
07/2018 (p) 119,8 119,2 116,8 120,2 120,9
06/2018 (p) 122,0 121,8 114,7 134,0 120,9
05/2018 (p) 122,3 122,0 116,0 131,2 122,1
04/2018 (p) 114,7 114,0 107,0 121,0 116,2
03/2018 (p) 119,1 119,5 113,0 130,3 119,0
02/2018 (p) 107,1 107,7 100,3 114,2 110,6
01/2018 (p) 110,7 110,7 106,1 111,4 114,6
12/2017 (p) 100,7 99,4 100,6 108,0 93,0
11/2017 (p) 117,2 117,6 115,6 123,7 115,9
10/2017 115,9 116,1 113,1 122,9 114,7
09/2017 112,4 112,5 110,1 117,4 111,8
08/2017 86,5 85,9 98,8 69,5 84,1
07/2017 111,7 112,2 113,9 109,0 112,6
06/2017 116,2 116,9 113,8 123,1 116,1
05/2017 119,0 119,8 115,4 126,3 120,0
04/2017 99,4 99,7 99,9 98,3 100,5
03/2017 121,6 122,5 116,1 131,6 122,8
02/2017 103,5 103,6 99,7 107,3 105,0
01/2017 99,9 99,6 99,0 96,2 102,3
12/2016 96,8 96,1 102,5 100,2 87,6
11/2016 109,7 110,0 110,3 114,9 106,7
10/2016 106,1 106,4 106,8 115,4 100,6
09/2016 108,4 109,4 109,9 116,4 104,6
08/2016 79,1 78,8 93,9 61,1 75,5
07/2016 107,1 108,0 109,2 112,7 104,1
06/2016 107,8 109,0 108,5 116,8 104,6
05/2016 104,4 105,7 103,3 111,8 104,2
04/2016 104,4 106,0 103,2 110,6 105,9
03/2016 104,8 106,3 103,6 112,8 104,8
02/2016 99,2 101,1 98,0 105,6 101,2
01/2016 88,2 89,3 90,4 84,1 91,6
12/2015 96,1 96,7 104,0 101,8 86,9
11/2015 102,5 103,1 103,8 105,4 101,0
10/2015 105,3 105,5 105,2 107,0 104,9
09/2015 103,5 104,1 103,5 104,8 104,1
08/2015 72,5 71,3 84,9 51,5 70,8
07/2015 113,0 113,1 112,7 114,1 112,9
06/2015 107,2 106,9 103,9 108,7 108,5
05/2015 103,1 102,7 98,8 104,5 105,3
04/2015 100,3 100,0 96,2 100,7 103,1
03/2015 109,2 109,1 105,0 111,7 111,3
02/2015 96,4 96,3 91,6 99,4 98,7
01/2015 90,9 91,2 90,4 90,3 92,6
12/2014 91,0 90,4 96,6 88,9 85,0
11/2014 97,6 96,8 95,9 99,8 95,8
10/2014 107,1 106,2 104,6 107,9 106,9
09/2014 100,8 98,7 98,8 96,5 100,1
08/2014 72,7 69,4 85,2 46,6 67,9
07/2014 111,3 110,0 108,7 111,6 110,2
06/2014 102,3 100,2 97,3 103,1 101,3
05/2014 104,8 103,2 98,8 107,0 105,2
04/2014 98,4 97,3 94,5 97,8 99,8
03/2014 102,1 101,1 96,0 101,2 106,0
02/2014 94,8 93,6 87,7 96,9 97,6
01/2014 95,7 94,5 97,4 82,6 99,0
12/2013 93,0 86,4 91,4 87,9 80,6
11/2013 101,5 95,3 93,8 94,9 97,2
10/2013 111,6 105,5 104,3 103,5 107,9
09/2013 101,7 95,1 96,4 84,7 100,3
08/2013 78,3 71,6 85,8 51,2 70,2
07/2013 113,9 107,1 104,8 106,3 109,8
06/2013 103,7 97,3 94,5 95,0 101,6
05/2013 109,8 103,3 99,6 99,3 109,5
04/2013 108,5 101,9 98,0 97,9 108,2
03/2013 101,2 94,4 93,4 89,5 98,4
02/2013 100,7 93,7 89,8 90,1 100,0
01/2013 100,3 93,8 95,4 77,9 102,2
12/2012 90,8 83,4 88,0 81,5 79,9
11/2012 106,7 99,8 99,6 97,2 101,5
10/2012 114,2 106,0 106,5 99,0 109,8
09/2012 102,0 94,2 95,7 82,9 99,9
08/2012 85,1 77,0 90,4 54,9 77,4
07/2012 111,2 104,4 101,0 101,8 109,5
06/2012 110,5 104,5 101,8 101,5 109,1
05/2012 112,7 105,7 102,9 101,3 111,4
04/2012 100,3 93,2 92,2 85,8 98,9
03/2012 113,5 106,3 104,0 99,9 112,7
02/2012 107,6 99,9 95,5 96,8 106,3
01/2012 99,8 93,3 93,0 81,7 100,8
12/2011 96,8 90,9 94,9 86,3 89,9
11/2011 107,6 102,0 101,1 96,7 106,1
10/2011 104,0 98,7 101,0 91,4 101,1
09/2011 111,7 106,6 104,3 99,4 113,4
08/2011 81,6 76,3 90,3 49,8 78,8
07/2011 113,2 107,7 106,0 98,9 115,0
06/2011 111,6 106,4 102,3 96,0 117,1
05/2011 113,6 108,6 103,3 98,8 120,1
04/2011 101,3 96,1 95,6 82,4 105,3
03/2011 118,6 113,9 108,6 105,6 124,3
02/2011 103,0 98,7 92,9 92,4 108,6
01/2011 96,0 91,4 88,8 76,7 103,4
12/2010 98,1 93,3 98,4 83,8 94,2
11/2010 109,1 105,1 105,0 92,9 113,0
10/2010 105,3 101,5 103,2 87,1 108,8
09/2010 107,5 103,7 104,9 90,4 110,8
08/2010 74,2 70,2 83,4 44,9 72,8
07/2010 110,3 106,4 106,3 93,8 114,4
06/2010 107,9 104,1 105,0 93,5 109,7
05/2010 102,2 98,2 97,2 88,2 105,5
04/2010 98,8 95,0 95,8 83,8 101,3
03/2010 108,8 105,0 105,4 99,0 108,5
02/2010 93,2 90,2 92,3 80,4 94,4
01/2010 84,8 81,5 85,1 70,9 84,7
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.
- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).
(p) Dada provisional
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Espanya. Índex
Índex general (IVNI) Productes industrials Béns de consum Béns d'equipament Béns intermedis
11/2018 (p) 117,8 117,0 112,8 120,1 118,3
10/2018 (p) 124,2 122,4 119,0 123,8 124,4
09/2018 (p) 111,9 109,0 103,5 109,3 113,5
08/2018 (p) 92,2 88,3 102,5 66,9 91,5
07/2018 (p) 119,7 118,5 115,3 117,0 122,4
06/2018 (p) 121,3 120,4 111,5 124,4 125,2
05/2018 (p) 122,7 121,7 114,3 123,7 126,7
04/2018 (p) 114,0 112,6 106,4 114,8 116,4
03/2018 (p) 115,1 115,2 109,1 118,5 118,1
02/2018 (p) 106,8 107,2 98,2 112,8 111,0
01/2018 (p) 107,1 106,5 101,5 102,8 113,5
12/2017 (p) 104,8 103,9 103,8 113,0 97,4
11/2017 (p) 117,2 117,9 113,7 122,7 118,2
10/2017 114,8 115,5 112,7 119,3 115,0
09/2017 112,3 112,6 108,7 116,6 113,0
08/2017 87,0 85,7 103,1 63,3 86,9
07/2017 108,9 109,7 111,9 107,2 109,6
06/2017 115,8 117,5 113,8 122,8 116,8
05/2017 116,8 118,1 114,5 121,1 118,9
04/2017 98,7 98,7 98,7 97,0 99,9
03/2017 120,1 121,3 116,5 126,6 121,7
02/2017 102,9 103,5 97,5 110,8 103,5
01/2017 97,4 96,8 95,3 93,2 100,7
12/2016 99,8 99,1 104,0 104,8 90,7
11/2016 109,0 110,1 109,9 115,5 106,5
10/2016 103,3 103,9 105,2 108,8 99,3
09/2016 105,2 106,8 108,2 109,7 103,6
08/2016 80,9 80,3 98,5 61,6 78,2
07/2016 103,2 104,4 108,4 105,4 100,3
06/2016 108,8 110,5 109,3 117,4 106,6
05/2016 104,0 105,8 103,6 110,9 104,0
04/2016 103,0 105,4 101,4 111,7 104,3
03/2016 104,2 106,2 104,7 112,2 103,2
02/2016 98,5 101,6 97,4 109,8 99,2
01/2016 86,4 88,3 88,7 85,6 89,9
12/2015 97,6 98,8 102,9 108,8 88,2
11/2015 102,5 103,3 101,6 109,3 100,4
10/2015 104,1 104,8 104,6 106,8 103,5
09/2015 104,6 105,7 104,2 110,2 103,7
08/2015 75,9 73,8 89,6 53,5 74,8
07/2015 112,3 112,2 113,4 113,6 110,1
06/2015 109,6 108,9 104,3 112,7 110,2
05/2015 103,7 103,0 98,4 104,8 105,7
04/2015 98,5 98,0 95,6 93,6 103,1
03/2015 107,5 107,4 105,0 106,8 110,1
02/2015 95,5 95,6 90,7 98,7 97,5
01/2015 88,2 88,4 89,7 81,0 92,6
12/2014 94,7 94,2 100,2 96,5 87,5
11/2014 97,7 96,4 96,4 96,3 96,6
10/2014 106,5 104,6 105,1 102,0 106,1
09/2014 103,2 100,1 100,7 97,8 101,2
08/2014 75,9 70,3 87,6 47,8 71,6
07/2014 108,7 105,9 109,6 99,4 107,5
06/2014 103,3 99,1 98,9 96,4 101,1
05/2014 103,1 99,5 98,6 95,3 103,3
04/2014 99,6 96,0 97,4 91,5 98,0
03/2014 101,6 98,9 97,4 96,0 102,3
02/2014 94,7 92,0 89,6 90,1 95,4
01/2014 91,9 88,9 93,4 72,7 96,6
12/2013 92,7 89,1 94,9 89,9 83,5
11/2013 98,1 95,4 96,8 92,5 96,3
10/2013 105,7 103,4 106,5 96,2 105,9
09/2013 99,4 95,7 97,7 87,5 99,7
08/2013 77,2 71,9 91,0 46,5 73,6
07/2013 106,9 104,1 107,9 96,7 106,1
06/2013 99,2 96,1 95,6 90,0 101,0
05/2013 104,0 101,1 100,7 93,8 106,6
04/2013 101,3 98,0 98,2 87,3 105,6
03/2013 97,1 93,2 94,2 86,2 97,4
02/2013 94,7 91,1 89,4 84,4 97,4
01/2013 94,3 90,8 94,0 74,3 99,9
12/2012 92,8 87,8 93,7 86,1 83,9
11/2012 101,7 98,5 100,8 91,2 101,6
10/2012 108,2 103,2 108,4 89,7 108,5
09/2012 100,1 94,8 97,4 82,2 101,6
08/2012 85,1 77,6 96,9 49,4 81,2
07/2012 106,4 102,7 105,4 91,2 108,6
06/2012 103,8 101,5 101,6 91,2 108,8
05/2012 106,6 103,8 102,9 94,3 111,4
04/2012 95,8 91,8 92,4 79,2 100,4
03/2012 108,4 104,5 105,4 93,2 111,7
02/2012 102,2 98,2 95,2 92,6 104,7
01/2012 94,8 91,2 91,5 76,9 101,1
12/2011 97,2 94,4 99,3 90,4 92,9
11/2011 105,7 103,8 103,0 98,7 108,1
10/2011 102,9 101,4 102,4 94,3 105,6
09/2011 109,9 108,6 105,4 105,3 113,6
08/2011 82,0 78,2 94,9 50,1 83,9
07/2011 108,4 106,6 107,0 97,3 112,9
06/2011 111,0 110,2 103,5 106,1 118,8
05/2011 109,2 108,2 101,7 100,5 119,4
04/2011 100,6 98,5 96,0 89,0 107,3
03/2011 116,3 115,7 108,3 109,6 126,3
02/2011 100,4 99,4 91,8 93,4 110,2
01/2011 92,6 91,2 87,6 79,3 102,7
12/2010 99,3 98,4 100,8 97,0 97,3
11/2010 106,9 107,8 105,5 100,9 114,6
10/2010 102,3 103,2 103,3 94,1 109,5
09/2010 104,7 105,7 104,9 98,4 111,5
08/2010 75,0 73,7 89,4 46,6 79,4
07/2010 105,7 106,6 108,9 95,7 112,5
06/2010 107,7 108,7 106,7 104,3 113,7
05/2010 100,5 101,1 97,8 95,0 108,5
04/2010 96,1 96,9 96,5 88,6 103,2
03/2010 106,2 108,1 108,2 104,0 110,9
02/2010 91,8 93,5 92,5 92,2 95,4
01/2010 83,5 84,1 86,5 77,1 87,0
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.
- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).
(p) Dada provisional

Data de publicació: 21 de gener del 2019. Propera actualització: 21 de febrer del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) és un indicador conjuntural que calcula un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya. L'IVNI és un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

L'IVNI inclou tots els grans sectors industrials definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001, referent a la definició dels grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns: consum, d'equipament i intermedis).

La informació es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el Reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya l'índex de productes industrials sense energia.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga unes 2.300 empreses que operen en aquests sectors a Catalunya.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, els índexs es publiquen amb la base 2015.

D'acord amb la política de revisió actual, cada mes es revisen les dades dels 12 mesos anteriors a l'últim mes publicat.

Taules disponibles

Sou aquí: