Saltar al contingut principal

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) Catalunya. Agost del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IECI) 86,0 -10,4 -0,7
Productes industrials 85,9 -9,9 -0,5
Béns de consum 100,0 1,2 2,5
Béns d'equipament 70,9 -31,0 -3,9
Béns intermedis 81,9 -6,4 -1,0
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) Espanya. Agost del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IECI) 90,9 -4,5 1,5
Productes industrials 88,4 -3,2 1,9
Béns de consum 101,1 -0,6 1,7
Béns d'equipament 76,6 -6,0 5,3
Béns intermedis 86,1 -3,9 -0,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 21 d'octubre de 2019. Propera actualització: 21 de novembre de 2019 Calendari

Estadística IECI

Nota metodològica

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar l'evolució de l'activitat de les empreses industrials catalanes a partir de la demanda futura (l'entrada de comandes) dirigida a les branques industrials.

L'IECI és un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus. El fet que les comandes rebudes per les empreses donin lloc primer a la producció i després a una venda fa que l'IECI constitueixi un indicador avançat del que succeirà a la indústria a curt termini.

L’índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 05, 06, 19, 35 i 36 de la CCAE-09).

Aquesta metodologia s'amplia a l'Índex d’entrada de comandes a la indústria.