Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Desembre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 2.303 -197 -7,9 -29,5
Total de vehicles 22.864 824 3,7 -30,1
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Desembre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 17.521 563 3,3 -22,6
Total de vehicles 147.462 4.471 3,1 -28,4
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

Darrera actualització: 19 de gener de 2021. Propera actualització: 26 de febrer de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.