Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Agost del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 2.977 755 34,0 13,9
Total de vehicles 22.108 4.249 23,8 11,8
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Agost del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 17.528 3.976 29,3 16,1
Total de vehicles 145.727 39.940 37,8 13,9
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

El nombre de vehicles industrials matriculats a Catalunya al mes d’agost del 2018 ha estat de 2.977, xifra que suposa un increment interanual del 34%. La matriculació total de vehicles ha augmentat respecte a un any enrere un 23,8%. A Espanya, creixen tant el nombre de vehicles industrials (29,3%) com el total de vehicles matriculats (37,8%). En els primers vuit mesos del 2018, la matriculació de vehicles industrials ha crescut a Catalunya un 13,9% i a Espanya un 16,1% respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació: 17 de setembre del 2018. Propera actualització: 15 d'octubre del 2018

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: