Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Octubre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 2.545 -647 -20,3 -14,0
Total de vehicles 25.838 1.817 7,6 -2,1
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Octubre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 20.011 -559 -2,7 -3,5
Total de vehicles 142.969 9.307 7,0 -3,1
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

Darrera actualització: 15 de novembre de 2019. Propera actualització: 16 de desembre de 2019

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.