Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Desembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 2.746 97 3,7 10,3
Total de vehicles 22.044 -406 -1,8 6,5
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Desembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 18.401 1.702 10,2 10,8
Total de vehicles 136.497 -1.076 -0,8 7,4
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

El nombre de vehicles industrials matriculats a Catalunya al mes de desembre del 2018 ha estat de 2.746, xifra que suposa un increment interanual del 3,7%. La matriculació total de vehicles ha disminuït respecte a un any enrere un 1,8%. A Espanya, creix el nombre de vehicles industrials (10,2%) mentre que el total de vehicles matriculats baixa un 0,8%. En el conjunt de l’any 2018, la matriculació de vehicles industrials ha crescut a Catalunya un 10,3% i a Espanya un 10,8% respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació: 15 de gener del 2019. Propera actualització: 18 de febrer del 2019

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: