Saltar al contingut principal

Indicador de clima industrial (ICI)

Indicador de clima industrial (ICI) Catalunya. Setembre del 2019
Mes actual Mes anterior Mateix mes any anterior
Indicador de clima industrial 8,4 4,8 -4,0
cartera de comandes 10,5 4,3 -1,5
estoc de productes acabats 4,8 4,7 15,2
tendència de la producció 19,6 14,7 4,6
Béns d'inversió 6,7 8,2 7,3
Béns intermedis 17,6 5,8 -9,6
Béns de consum -9,4 -5,7 -1,0
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a partir de dades del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Indicador de clima industrial (ICI) Espanya. Setembre del 2019
Mes actual Mes anterior Mateix mes any anterior
Indicador de clima industrial -5,3 1,3 -3,6
cartera de comandes -7,1 -0,2 -2,7
estoc de productes acabats 11,1 1,9 10,8
tendència de la producció 2,4 6,0 2,7
Béns d'inversió -4,1 10,5 2,2
Béns intermedis -8,9 -2,0 -6,7
Béns de consum -1,3 2,8 0,7
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en 8,4 punts al setembre del 2019. El saldo de respostes ha crescut 3,6 punts respecte al mes anterior i 12,4 punts respecte al mateix mes de l'any 2018. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, ha augmentat la cartera de comandes (12 punts), la tendència de la producció (15 punts) i ha baixat l'estoc de productes acabats (−10,4 punts). Per tipus de béns, respecte a un any enrere, disminueixen tant els béns d’inversió com els béns de consum, mentre que creixen els béns intermedis. A Espanya, l'ICI s'ha situat en −5,3 punts, 6,6 punts menys respecte al mes anterior i 1,7 punts menys respecte al mes de setembre del 2018.

Data de publicació: 9 d'octubre del 2019. Propera actualització: 11 de novembre del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

Es tracta d'un índex elaborat a partir d'una enquesta mensual d'opinions empresarials. Es pregunta sobre: cartera de comandes, estocs de productes acabats, producció i tendència dels preus de venda. Per a cada pregunta es demana sobre el seu nivell i la seva tendència en termes de tres opcions:

  • positiva (elevat, excessiu, augment, augmentar)
  • negativa (feble, insuficient, descens, disminuir)
  • estable (normal, adequat, estabilitat, mantenir-se)

Els resultats es presenten en forma de saldos entre els percentatges de respostes positives i negatives.

Aquests resultats no s'han d'interpretar quantitativament sinó com a tendència qualitativa. Per tal de facilitar la lectura ràpida dels resultats, es calcula l'indicador de clima industrial (ICI), que s'obté de la mitjana de saldos de les opinions empresarials sobre el nivell de la cartera de comandes total, el nivell dels estocs de productes acabats (amb signe invers) i la tendència de la producció.

A partir del maig del 2009 es revisen les dades de Catalunya a fi d'harmonitzar el sistema de desestacionalització amb el del Ministeri i la UE.