Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei

Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Catalunya. Febrer del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Aeronaus 24.500 1.564 6,8 8,5
Vol regular 21.673 1.217 5,9 6,5
Vol no regular 1.005 59 6,2 9,4
Altres tipus de trànsit 1.822 288 18,8 35,5
Mercaderies (tones) 12.362,2 554,4 4,7 5,4
Vol regular 10.846,4 606,5 5,9 6,2
Vol no regular 1.515,4 -52,4 -3,3 -0,6
Altres tipus de trànsit 0,4 0,3 .. ..
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Espanya. Febrer del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Aeronaus 154.259 12.268 8,6 8,3
Vol regular 119.604 7.601 6,8 7,9
Vol no regular 8.622 -887 -9,3 -8,1
Altres tipus de trànsit 26.033 5.554 27,1 19,1
Mercaderies (tones) 78.398,6 4.342,8 5,9 4,9
Vol regular 66.505,9 6.697,5 11,2 9,5
Vol no regular 11.868,1 -2.351,1 -16,5 -14,4
Altres tipus de trànsit 24,7 -3,6 .. 20,2
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

El moviment d'aeronaus pels aeroports de Catalunya ha estat de 24.500 al febrer del 2019, un 6,8% més que al mateix mes de l'any anterior. El tràfic de mercaderies, amb 12.362,2 tones transportades, mostra un increment del 4,7% interanual. A Espanya, el trànsit d'aeronaus puja un 8,6% i el de mercaderies transportades un 5,9%, si es compara amb el mateix mes del 2018.

Data de publicació: 12 de març del 2019. Propera actualització: 12 d'abril del 2019

Nota metodològica

El moviment d'aeronaus i mercaderies mesura tots els vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El moviment de mercaderies són les tones transportades en vols. Representa la càrrega de les mercaderies que paguen en un vol determinat i que es comptabilitza un sol cop a les classificacions nacional i internacional de mercaderies.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment d'aeronaus i mercaderies en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: