Saltar al contingut principal

Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei

Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Catalunya. Setembre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Aeronaus 15.972 -23.114 -59,1 -59,2
Vol regular 10.123 -22.419 -68,9 -63,5
Vol no regular 745 -929 -55,5 -54,4
Altres tipus de trànsit 5.104 234 4,8 -31,5
Mercaderies (tones) 9.951,8 -5.980,9 -37,5 -35,4
Vol regular 8.949,3 -6.252,1 -41,1 -38,3
Vol no regular 997,3 266,4 .. 19,1
Altres tipus de trànsit 5,3 4,8 .. ..
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Espanya. Setembre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Aeronaus 109.076 -112.974 -50,9 -52,9
Vol regular 73.270 -105.732 -59,1 -58,9
Vol no regular 5.900 -7.893 -57,2 -45,8
Altres tipus de trànsit 29.906 651 2,2 -20,9
Mercaderies (tones) 71.384,8 -21.060,1 -22,8 -27,6
Vol regular 57.221,0 -27.842,7 -32,7 -33,3
Vol no regular 13.844,5 7.083,1 104,8 22,6
Altres tipus de trànsit 319,4 -300,4 .. ..
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 16 d'octubre de 2020. Propera actualització: 10 de novembre de 2020

Dades anuals Estadística AER

Nota metodològica

El moviment d'aeronaus i mercaderies mesura tots els vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El moviment de mercaderies són les tones transportades en vols. Representa la càrrega de les mercaderies que paguen en un vol determinat i que es comptabilitza un sol cop a les classificacions nacional i internacional de mercaderies.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment d'aeronaus i mercaderies en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.