Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació Catalunya. Setembre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers (milers) 607,2 -1.457,3 -70,6 -69,3
Turisme domèstic 469,0 -188,3 -28,6 -50,3
de Catalunya 369,3 -46,9 -11,3 -40,8
de la resta d'Espanya 99,7 -141,4 -58,7 -64,4
Turisme estranger 138,1 -1.269,0 -90,2 -79,5
Grau d'ocupació per habitacions (%) 29,3 -47,4 z z
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.
Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació Espanya. Setembre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers (milers) 3.470,7 -7.568,0 -68,6 -65,8
Turisme domèstic 2.877,6 -1.931,9 -40,2 -52,4
Turisme estranger 593,1 -5.636,2 -90,5 -78,2
Grau d'ocupació per habitacions (%) 31,1 -44,7 z z
Unitats: Milers.
Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 23 d'octubre de 2020. Propera actualització: 24 de novembre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística TURHOT

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener de 1999 fins al desembre de l'any 2010.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]