Visitants estrangers. Turistes i excursionistes

Visitants estrangers. Turistes i excursionistes Catalunya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 1.574,1 100,0 213,5 15,7 2,3
Turistes 1.040,7 66,1 59,3 6,0 -0,8
Excursionistes 533,4 33,9 154,3 40,7 10,5
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les dades són provisionals des de gener del 2018.
Visitants estrangers. Turistes i excursionistes Espanya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 7.277,6 100,0 304,0 4,4 1,8
Turistes 4.549,9 62,5 157,3 3,6 0,7
Excursionistes 2.727,7 37,5 146,6 5,7 4,0
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
Nota:
- Les dades són provisionals des de gener del 2018.

El nombre de visitants estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya va ser de 1.574,1 milers al mes de novembre del 2018, un 15,7% més que al mateix mes de l'any anterior. D'aquests visitants, 1.040,7 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 533,34 milers eren excursionistes. Això suposa un increment del 6% dels turistes i del 40,7% dels excursionistes. A Espanya van augmentar tant el nombre de visitants estrangers (4,4%), com el de turistes (3,6%) i el d'excursionistes (5,7%), respecte a un any enrere.

Data de publicació: 3 de gener del 2019. Propera actualització: 1 de febrer del 2019 Calendari

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: