Turistes estrangers. Despesa declarada

Turistes estrangers. Despesa declarada Catalunya. Abril del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 1.653 141,4 9,3 5,7
Despesa mitjana per persona (€) 986 23,3 2,4 0,9
Despesa mitjana diària per persona (€) 197 8,7 4,6 0,7
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional
Turistes estrangers. Despesa declarada Espanya. Abril del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 7.095 473,6 7,2 5,1
Despesa mitjana per persona (€) 990 13,0 1,3 0,7
Despesa mitjana diària per persona (€) 153 9,0 6,3 5,7
Font: INE. Enquesta de despesa turística.
(p) Dada provisional

Els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 1.653 milions d'euros al mes d’abril del 2019, xifra que suposa un increment del 9,3% respecte al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 986 euros i augmenta un 2,4% interanual, i la despesa mitjana diària per persona va ser de 197 euros i creix un 4,6%. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 7.095 milions d'euros, un 7,2% més que el mateix mes de 2018. La despesa per persona i viatge va augmentar un 1,3% i la despesa mitjana diària per persona va créixer un 6,3%.

Data de publicació: 3 de juny del 2019. Propera actualització: 2 de juliol del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística TURDEST

Nota metodològica

Despesa del turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és conèixer mensualment la despesa total, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona dels turistes estrangers amb destinació principal a Catalunya.

La despesa declarada inclou les partides de transport, allotjament, restaurants, comestibles, activitats i altres despeses.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Despesa del turisme estranger.

Taules disponibles [+]