Turistes estrangers. Despesa declarada

Turistes estrangers. Despesa declarada Catalunya. Setembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 2.189 19,2 0,9 5,9
Despesa mitjana per persona (€) 1.092 6,5 0,6 8,4
Despesa mitjana diària per persona (€) 192 9,3 5,1 10,6
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les dades són provisionals des de gener del 2018.
Turistes estrangers. Despesa declarada Espanya. Setembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 9.543 66,7 0,7 2,5
Despesa mitjana per persona (€) 1.069 2,0 0,2 2,5
Despesa mitjana diària per persona (€) 147 4,0 3,0 6,0
Font: INE. Enquesta de despesa turística.
Nota:
- Les dades són provisionals des de gener del 2018.

Els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 2.189 milions d'euros al mes de setembre del 2018, xifra que suposa un increment del 0,9% respecte al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 1.092 euros i augmenta un 0,6% interanual, i la despesa mitjana diària per persona va ser de 192 euros i mostra un increment interanual del 5,1%. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 9.543 milions d'euros, un 0,7% més que el mateix mes de 2017. La despesa per persona i viatge va augmentar un 0,2% i la despesa mitjana diària per persona ho va fer un 3%.

Data de publicació: 2 de novembre del 2018. Propera actualització: 3 de desembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

Despesa del turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és conèixer mensualment la despesa total, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona dels turistes estrangers amb destinació principal a Catalunya.

La despesa declarada inclou les partides de transport, allotjament, restaurants, comestibles, activitats i altres despeses.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Despesa del turisme estranger.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: