Saltar al contingut principal

Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions

Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions Catalunya. 2n trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Viatges 9.270,7 -12,1 -0,1 2,5
a Catalunya 5.947,5 -55,0 -0,9 3,5
a la resta de l'Estat 2.030,3 -89,0 -4,2 -5,4
a l'estranger 1.293,0 131,9 11,4 11,1
Pernoctacions 26.565,7 -1.406,3 -5,0 -1,0
Estada mitjana (nits) 2,9 -0,1 -4,9 -3,3
Excursions 11.772,2 -558,9 -4,5 -5,1
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.
(p) Dada provisional.

El nombre de viatges dels residents de Catalunya ha estat de 9.270,7 milers al segon trimestre del 2019, xifra que suposa un decrement del 0,1% respecte al mateix trimestre del 2018. Disminueixen els viatges a Catalunya un 0,9% i a la resta de l’Estat un 4,2%, mentre que a l’estranger augmenten un 11,4%. El nombre d'excursions és de 11.772,2 milers, un 4,5% menys que un any enrere.

Data de publicació: 4 d'octubre del 2019. Propera actualització: 27 de desembre del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística TURCAT

Nota metodològica

L'Estadística del turisme dels residents de Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de l'Enquesta de turisme de residents de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'objectiu primordial de l'estadística és conèixer el nombre total de viatges turístics realitzats pels residents de Catalunya, i la despesa turística associada a aquests viatges.

Viatge és el desplaçament a una destinació principal diferent de l'entorn habitual de la persona, que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursió és el desplaçament a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

En el cas de l'Enquesta de turisme de residents es considera que l'entorn habitual d'una persona és el seu municipi de residència.

Des del 1996 fins al gener del 2015, l'Institut d'Estudis Turístics (Turespaña) va dur a terme aquesta operació sota la responsabilitat de la Secretaria d'Estat de Turisme. A partir de febrer de 2015 l'organisme responsable d'aquesta operació és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme dels residents de Catalunya.

Taules disponibles [+]