Saltar al contingut principal

Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada

Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada Catalunya. 2n trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Despesa dels viatges (M€) 2.199 46,1 2,1 1,8
Despesa mitjana per persona (€) 237 5,3 2,3 -0,7
Despesa mitjana diària per persona (€) 83 5,8 7,5 2,8
Despesa de les excursions (M€) 425 12,7 3,1 -2,7
Despesa mitjana per persona (€) 36 2,7 8,0 2,5
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.
(p) Dada provisional.
Advertiment

Els residents de Catalunya van fer una despesa total en viatges de turisme de 2.199 milions d'euros al segon trimestre de 2019, xifra que suposa un increment del 2,1% respecte al mateix trimestre del 2018. La despesa mitjana per persona va ser de 237 euros (amb una variació interanual del 2,3%), i la despesa mitjana diària per persona va ser de 83 euros, un 7,5% més que al mateix període de l'any anterior. Els excursionistes van fer una despesa de 425 milions d'euros, un 3,1% més que al mateix trimestre de 2018, i la despesa mitjana per persona (36 euros) va augmentar un 8%.

Data de publicació: 4 d'octubre del 2019. Propera actualització: 27 de desembre del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística TURCAT

Nota metodològica

L'Estadística del turisme dels residents de Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de l'Enquesta de turisme de residents de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'objectiu primordial de l'estadística és conèixer el nombre total de viatges turístics realitzats pels residents de Catalunya, i la despesa turística associada a aquests viatges.

La despesa inclou les partides de transport, allotjament, bars i restaurants, activitats, béns duradors i altres despeses.

Des del 1996 fins al gener del 2015, l'Institut d'Estudis Turístics (Turespaña) va dur a terme aquesta operació sota la responsabilitat de la Secretaria d'Estat de Turisme. A partir de febrer de 2015 l'organisme responsable d'aquesta operació és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme dels residents de Catalunya.

Taules disponibles