Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe

Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe 2017
Homes Dones Total
Catalunya 38,8 50,6 44,8
Espanya 34,8 47,5 41,2
Zona euro 33,6 43,1 38,4
Unió Europea 34,9 44,9 39,9
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Objectiu UE-28 (40%); objectiu Espanya (44%)

Data de publicació: 5 de febrer del 2018. Sèries revisades el 18 de desembre del 2018.

Nota metodològica

Percentatge de població de 30 a 34 anys que ha assolit el nivell educatiu corresponent als estudis universitaris o estudis equivalents als nivells 5–6, segons la classificació CINE-97 (ISCED) (Classificació Internacional i Estàndard de l'Educació).

El nivell educatiu terciari es desglossa en els codis 5 i 6 de la CINE-97 (ISCED):

  • Codi 5. Primer cicle de l'ensenyament terciari
  • Codi 6. Segon cicle de l'ensenyament terciari

En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Aquest indicador mesura l'objectiu estratègic de l'Europa 2020, que proposa arribar almenys fins al 40% la quantitat de persones de 30 a 34 anys que hagin completat estudis de nivell terciari o equivalents l'any 2020 per al conjunt de la UE.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: