Saltar al contingut principal

Abandonament prematur dels estudis. Per sexe

Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Total
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 17,0 17,9 11,0 10,6
2017 17,0 18,3 11,0 10,6
2016 18,0 19,0 11,1 10,7
2015 18,9 20,0 11,6 11,0
2014 22,2 21,9 (b) 11,8 (b) 11,2 (b)
2013 24,7 23,6 12,8 11,9
2012 24,2 24,7 13,8 12,7
2011 26,2 26,3 14,6 13,4
2010 28,9 28,2 15,4 13,9
2009 31,9 30,9 15,8 14,2
2008 32,9 31,7 16,3 14,7
2007 31,2 30,8 16,7 14,9
2006 28,5 30,3 (b) 17,2 (b) 15,3 (b)
2005 33,2 (b) 31,0 (b) 17,5 15,7
2004 34,1 32,2 17,9 16,0
2003 34,3 31,7 (b) 18,3 (b) 16,4 (b)
2002 31,3 30,9 18,8 17,0
2001 30,3 29,7 19,0 ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Objectiu UE-28 (10%); objectiu Espanya (15%)
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 12 de febrer de 2019. Sèries revisades el 14 de maig de 2019.

Nota metodològica

L'indicador mostra el percentatge de la població d'entre 18 i 24 anys que ha assolit com a màxim la primera etapa de l'educació secundària respecte al total de població del mateix grup d'edat.

L'expressió abandonament prematur dels estudis es refereix a les persones d'entre 18 i 24 anys que compleixen les condicions següents: en primer lloc, el nivell més alt d'educació o formació que han assolit correspon al codis 0, 1 o 2 (menys que primària, primària i primera etapa d'educació secundària) de la classificació CINE-2011 (ISCED) i, en segon lloc, han declarat que no han rebut cap educació o formació en les quatre setmanes precedents a l'entrevista.

La classificació CINE-2011 va entrar en vigor l'any 2014 i els resultats anteriors a aquesta data s'han calculat amb la classificació CINE-97 (ISCED). Es considera que s'ha abandonat prematurament els estudis quan el nivell més alt d'educació assolit correspon al codis 0, 1, 2 o 3c inicial (preprimària, primària i primera etapa de l'educació secundària).

Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de la força de treball de la UE (LFS). En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.