Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe 2017
Homes Dones Total
Catalunya 7,0 8,4 7,7
Espanya 9,1 (p) 10,4 (p) 9,8 (p)
Zona euro 10,5 (p) 12,0 (p) 11,2 (p)
Unió Europea 9,9 (p) 11,8 (p) 10,9 (p)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Data de publicació: 5 de febrer del 2018. Sèries revisades el 28 de març del 2018.

Nota metodològica

La formació permanent es refereix a persones de 25 a 64 anys que han rebut educació o formació durant les quatre setmanes precedents a l'enquesta (numerador). El denominador consta de la població total del mateix grup d'edat, excepte els que no han respost la pregunta "participació a educació i formació". Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de població activa.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: